Multikulturalisme — die skrif is aan die muur

Aug 7th, 2016 by
672 kommentare | Lees kommentare
© 2019 Vaandeld Uitgewers

‘n  Oostenryker, Richard von Coudenhove-Kalergi, het in 1922 die Pan-Europeanbeweging gestig met die uitsluitlike doel om Europa met die gekleurde rasse van die wêreld te integreer en te verbaster. In sy boek ‘Praktischer Idealismus’ sê hy nie net hóé dit gedoen moet word nie, maar gee ook ’n beskrywing van hierdie ‘toekomstige Europeër’ as ’n ‘minderwaardige ras van gemengde bloed’.

Omdat hyself ‘n halfbloed was, het hy die blankes gehaat en was dit by hom ’n obsessie dat Europeërs moet ondertrou met Asiate, Afrikane en ander gekleurde rasse. Hierdie baster Eurasiër-negroïed sou geen verlede hê nie, geen deugde, geen identiteit, geen bates en ook geen regte nie, want dan kan hy maklik deur die heersende elite beheer word.

Maar daar sou nog baie water in die see moes loop voordat sy ideaal weer aandag sou geniet. Die president van die Europese Unie, graaf Herman Van Rompuy en George Soros het in 2010 saam met ander eendersdenkendes in Brussels vergader om te besluit hoe daar aan die Pan-European-integrasieplan uitvoering gegee kon word. ’n Dokument met omvattende integrasieplanne is daarna aan alle EU-leiers gestuur. Die meerderheid was egter huiwerig, totdat Noorweë en Switserland in 2012 besluit het om hul grense vir die gekleurde rasse oop te gooi.

As beloning vir sy uitstekende diplomasie en ‘goeie werk’ ontvang Herman Van Rompuy in November daardie jaar die Coudenhove Kalergi-prys wat elke twee jaar toegeken word.

Van Rampuy het verskeie ander lande in die EU oorreed om Noorweë en Switserland se voorbeeld te volg; veral die ‘minder gegoede’ lande soos Italië, Spanje en Griekeland is onder druk geplaas.

Die Duitse kanselier, Angela Merkel, was aanvanklik sterk gekant teen multikulturalisme en het in haar nou reeds ‘berugte’ toespraak, openlik erken dit het misluk. Maar nadat sy ook die Coudenhove Kalergi-prys aanvaar het, het sy geen ander keuse gehad as om van opinie te verander nie; en net verlede jaar is meer as ’n miljoen immigrante in Duitsland verwelkom.

Die gevolg was ’n ‘regse opstand’ dwarsoor Europa wat nóg Soros nóg Van Rampay verwag het en wat nou byna daagliks op bloedige konflikte uitloop.

Verbeel ek my dit, of hoor ons Siener se profetiese stem helder en duidelik bo hierdie helse rumoer, sambokhoue  en koeëls wat fluit, uitstyg? Ons ervaar dit ook eerstehands in die radelose wanhoop, traumas, angste en skrikbeelde wat ons onophoudelik teister? En ons steier verskrik, vreesbevange, magteloos rond voor die een onheil na die ander wat op ons afstorm.

Twee jaar gelede al het ons gesê jy hoef net om jou te kyk, om te besef dat ’n  wêreldwye waansin die mensdom beetgepak het en dat dit vorentoe net erger sal gaan; erger as toe Noag dag na dag aan sy ark gesaag en getimmer het! Erger as toe Lot Sodom die hakskene moes wys.

Verskeie ‘kenners’ het ons daaroor aangevat, gesê ons is net ’n klomp doemprofete, want vorentoe gaan dinge (soos altyd) weer “ten goede verander”.

Het dit verander? Nie volgens die profeet Jeremia nie, want volgens hom was die skrif toe al vir hulle aan die muur: “Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie; op ’n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking…” (Jer. 8:15)

En hier sit hulle en ons nou saam in daardie ‘verskrikking’ met geen einde in sig nie! In die kongresse, konferensiesale, koukusse, raadsvergaderings, komiteebesprekings en indabas word voorstelle en ‘mooi uitgewerkte planne’ ingedien en bespreek om sake te beredder.

Maar helaas, vir hierdie Oslo-sindroomlyers (afwykendes wat hulle eie ras haat — m.a.w. vertraagde liberaliste) neem die verskrikking net toe.

Europa val uitmekaar —

Hierdie gesig is in Siener se tyd gekoppel aan die verlies van Engeland se kolonies. Hyself het ook so gemeen. Maar toe Engeland se kolonies na beëindiging van die 2de Wêreldoorlog onafhanklikheid begin kry het, was daar nog geen massa-instroming van anderskleuriges na Europa nie, en ook geen Britse vroueleier nie. Margaret Thatcher het eers 30 jaar later premier geword.

Siener se vrou wat ‘opgetooi is met linte’ is ’n simbool van weelde en rykdom; en dat dit begin afdraai, beteken dat Engeland eers al sy weelde en rykdomme sal verloor nádat vreemdelinge oor sy grense begin stroom het. Dan sien hy ’n burgeroorlog in Engeland, asook hongersnood, wat direk tot sy ondergang sal lei. Niks hiervan het plaasgevind na die verlies van sy kolonies nie.

Dus wil dit voorkom of Theresa May dalk Engeland se laaste eerste minister kan wees vóór die begin van haar ‘sewe plae’.

Miskien verstaan ons nou ook Siener se woorde in dié verband: “Ek sien in Europa ’n vreeslike dik muur, en agter die muur sien ek donker wolke draai. (Die oorlog daar sal baie ver gevorder wees voordat dit ons hier sal ‘raak’.”) En dis presies wat gebeur het, want ons is tot nou toe nog glad nie ‘geraak’ deur die hewige konflikte, oproer, terroristiese aanslae of finansiële krisisse wat Europa onophoudelik teister nie.

En die dag as dit ons ‘raak’, sal ons eers weet wat die woord ‘verskrikking’ werklik beteken…

(Hoe dit hier by ons op die tuisfront lyk, word in Deel II na gekyk).

Die stryd wat nou woed, is nie net tussen Moslem en Europeër of  Moslem en Amerikaner nie. Dis die aanloop tot die finale stryd tussen Lig en Duisternis.

Maar dié wat Hom ken, sal weet Hy het al vóór die grondlegging van die wêreld, daar in sy troonkamer ’n raadsbesluit geneem van ’n ewigdurende vyandskap tussen sy kinders en die nakroos van Satan. (Gen. 3:15). En volgens dieselfde raadsbesluit sal hierdie vyandskap in ’n totale verdelging eindig: “…tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.” (Dan. 9:26).

Selfs die Messias het dit met sy Eerste Koms opnuut vir ons bevestig: “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34).

Koop ‘n swaard

En die aand vóór sy kruisiging, was sy heel laaste opdrag aan sy dissipels om ‘n swaard te gaan koop: Luk 22:36 “Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie ‘n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en ‘n swaard koop.”

Hierdie vyandskap was vanuit die naald uit ‘n verbete, titaniese stryd. Want as die Almagtige sê: “Ek het jóú Israel, uit al die volke op aarde uitverkies, dan roep die seun van Satan: “Almal is uitverkies!” En as die Almagtige verklaar: “Ek het soort volgens soort (apart) gemaak en so moet dit bly”, dan skree die klong: “Almal is dieselfde! Apartheid is ’n sonde teen my volgelinge!” En as die Messias vir die Jode sê: “Julle het die duiwel as vader,” roep al Satan se telge gebelg: “Nee, hulle is Jou uitverkorenes!” Dan dreig hulle om Hom met klippe dood te gooi.

En die kerk wat as arbiter in hierdie saak aangewys is, roep verheug van sy hout- en kliphuis se dak af “Amen!”

In hul goddelose verwaandheid het die Jode met sy kruisiging ’n vloek oor hulleself uitgespreek: “Laat sy bloed op ons en ons kinders kom!”

Toe die Almagtige ‘n verbond met Abram gesluit het, het Hy sy naam verander na Abraham en hom geseën. Dieselfde het met Jakob gebeur en sy naam is verander na Israel en hy is geseën. Maar nêrens lees ons dat Hy ‘n verbond met Israel gesluit het waarna sy naam na Jood verander is nie. Daar is ook nooit ‘n seën oor die Jode uitgespreek nie. Inteendeel, die Messias het hulle uitgeskel as ‘slange en addergeslag’, en hulle as sy vyande beskou. In Luk. 19:27 spreek Hy ’n finale oordeel/vonnis oor hulle uit: “…daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood.”

Ook die profeet Jesaja het gesê daar is geen salf te smeer aan hierdie goddelose nasies rondom ons nie, want “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg…” (Jes. 26:10).

Maar ons maghebbers, kerke, touleiers en opperhoofde het van beter geweet. En vandag het hulle net één doel en één roeping: om aan hierdie goddelose ‘genade’ te bewys; om nét sý vrede en nét sý geluk te soek. As hulle god dit dan nie wil doen nie,  sal húlle die seën oor die goddelose uitspreek, hom aan die bors druk, hom vertroetel, klee en voed; vir hom skole en huise bou, en in 1994 het hulle, sommer namens ons, met groot blydskap alles wat ons besit, aan hul ‘goddelose’ vriend oorgedra.

En hoeveel el het dit by ons lengte gevoeg? Vandag sit ons saam met hulle in daardie ‘verskrikking’, met geen einde in sig nie!

Nou kan ons tereg vra: hoe lyk die mandjie vye wat hierdie voormanne vir ons van die bome afgeslaan het? Presies soos die profeet van anderkant die riviere van Kus, dit vir ons beskryf:

“Julle wat baas was, het nou klaas word. Julle het die leuen en waarheid plekke laat ruil. Niks in julle kerk is meer reg nie. Die vleeslike arm van julle voormanne waaraan julle vasgeklou het, kan hulleself nie red nie. Ook die NP wat julle 40 jaar lank met apartheid van elke vangstrik weggehou het, deur elke drif gedra en teen elke steilte uit geabba het, is nie meer daar nie.”

Al die tekens van onheil is reeds met ons. ‘n Swarte het onlangs gewaarsku dat die brande wat nou oor die land hardloop, rookseine is met ‘n boodskap, dieselfde boodskap as in die tyd van sy voorvaders: “Die assegaailem soek bloed!” Om dit prontuit te stel: Vorentoe gaan die bloed en derms nog loop!

Maar anders as ons voorvaders, wil ons dit nie hoor nie. Toe Andries Pretorius se verkenners op 11 Desember 1838 rookseine op die berge en rante van die Amatolas gewaar, het hy geweet die Zoeloemagte is besig om te mobiliseer vir ‘n aanval. Sy kommando het dadelik laer getrek by die Buffelsrivier en inderhaas begin om hulleself te beveilig. Ook net betyds, want hulle was pas klaar toe die aanval gekom het.

In FA Venter se Geknelde land vertel ‘n Zoeloe-impi aan sy makker dat die vure eers moet brand voordat die assegaai kan hardloop: “Die vure brand teen die Amatolas. Dis ‘n vuur wat nóóit weer sal doodgaan nie … Ja, vannag se vure sal brand tot die wind en die reën die Amatolas klein gevreet het … Die vure brand en die vegters van Xhosaland hardloop vannag (met hul assegaaie) oor die grens…”

Op 6 Februarie 2014 het die ANC mondstuk, Beeld, in ’n berig as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering.”

Daardie vure is nie geblus nie; die opstande het vererger, en vandag huiwer die land op die randjie van totale anargie en ’n burgeroorlog.

Die vure versprei

Enkele ure nadat Jessie Duarte op Maandag 20 Junie 2016 aangekondig het dat Thoko Didiza aangewys is as die ANC se burgemeesterskandidaat vir die Pretoria Metro-munisipaliteit in die plaaslike regeringsverkiesing, het ’n 12-tal persone in die geheim in die Court Classique Hotel in Arcadia vergader om te besluit hoe hulle die stad met vuur onregeerbaar kan maak. Daardie selfde aand nog breek geweld uit toe inwoners van Atteridgeville in Pretoria die strate invaar, vure aansteek en verwoesting saai.

Die winkels van buitelanders is geplunder, ‘n 20-tal busse uitgebrand en betogers skiet met lewendige ammunisie terwyl hulle by ‘n winkelsentrum in Mamelodi probeer inbreek.

Die groep van 12 se plan was om alle regerings- en stadseiendom aan die brand te steek; om alle uit- en ingangspunt van alle sones te sluit en om ook die ANC se streekkantoor af te brand.

Vure hardloop oor die land

Vure hardloop oor die land

Maar aan die einde van die dag was die ANC dood tevrede, want andermaal was dit ’n baie geslaagde oefenloop. Ons weet reeds hierdie onverwagse en omvattende opstand was nie spontaan nie. Die voorbokke kan moor en plunder, maar sukkelom drie mense in ‘n ry te laat staan, wat nog te sê ’n protes van hierdie omvang in so kort tydjie te reël? Dit was niks anders nie as ’n hoëvlak georganiseerde anargie wat in die binnekamers van die onderwêreld in egte anti-apartheid styl beplan is. Die knap en breedvoerige nuusdekking, was  ook ’n duidelik bewys daarvan.

Ons het dit in 2014 met die Arabiese Lente gesien toe die VSA ingemeng het om regimeveranderinge in die Midde-Ooste af te forseer. Dat hulle op die punt is om ook hiér in te meng, is ‘n voldonge feit. Dit kom al van die dag af dat Mandela vrygelaat is. Die swart oorname was net ‘n tussentydse fase om van die blanke apartheidsbewind ontslae te raak.

Pas nadat De Klerk in Junie 1996 uit die Regering van Nasionale Eenheid onttrek het, het die CIA  begin om met die Afrikanerbond saam te werk om as Interim-regering oor te neem sodra die ANC onder druk van ’n ‘CIA-konsepplan’ om met totale anargie, korrupsie, wanorde en chaos die ANC tot ‘n val te bring.

Daar is ook van De Klerk verwag om belowende jong vrydenkers  by die Afrikanerbond in te trek en te slyp. So het Solidariteit en sy bondgenoot, Afriforum, by die Interim-kommando beland en na Dingaan Zuma se kraal vertrek. Langs die pad het hulle die Voortrekkers, ATKV, die FAK, Orania Beweging en Radio Pretoria teëgekom wat almal staan en duimgooi en ook ’n lift wou hê… (word verwolg).

 

 

 

 

 

 

672
Leave a Reply

avatar
1800
471 Comment threads
201 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
49 Comment authors
JacquesAdriaan SnymanDirk AlbersJBDWG Recent comment authors
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Het kritieke punt zal wel rond 2019 liggen. Donkere wolken trekken zich samen boven Europa. In hoog tempo wordt het wapen-arsenaal vernieuwd. In mijn diensplicht in 1972 nog dienst gedaan op een pantserambulance zonder de oerlikon. Net zoals de Houwitser worden ze nu gesloopt en gaan de smeltoven in. In 2000 nog gemoderniseerd worden ze soms ook gratis voor niks weggeven. Toe rij een stukje met die ou mannen mee.
Hun ijzeren perde zijn best nog goed.

http://www.youtube.com/watch?v=AvgUX-ioRkE

Ben
Guest
Ben

Dit voel na ‘n akkurate datum.

Reon
Guest
Reon

Wanneer plaas julle deel twee?

Reon
Guest
Reon

Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

JB
Guest
JB

Nog “duimgooi”ers? Die nuwe HNP? Front Nasionaal SA?

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan, Baie dankie. Die saak van “rassevermenging” en die “onheil” daarvan is die waarheid en is beslis nie rassisties nie. Feite is ook nie nie haatspraak nie. Vir YAHWEH was die saad van Sy skepping van die grootste belang elkeen volgens hulle soort en MAG EEN SOORT NIE MET ‘N ANDER SOORT GEMENG OF VERBASTER WORD NIE. Dit het beslis ook vir die mens (Adam en sy vroulike Maat) gegeld en so ook later vir al die Israeliete wat van hulle afgestam het tot en met vandag. Maar soos ons reeds weet het die “onheilige een” ook in die skepping… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

VERVOLG – Jer. 31: 27 : “Kyk, daar kom dae, spreek YAHWEH, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van “MENSE en van DIERE.” [AOV]. Let Wel : Hierbo word daar bevestig dat sekere “diere” se saad met mense se saad kan kruis en versmelt (mee besaai word). Van watter “diere” word hier gepraat ? Ons weet dat geen gewone stomme viervoetige dier se gene met Adamiete (blankes) se gene kan meng, kruis of versmelt nie. “DIERE” MET MENSLIKE EIENSKAPPE Kom ons kyk ‘n bietjie na die 7de gebod (Almal glo die… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Van die ‘multi-kulti’ gemors gepraat, dit is so deurmekaar soos dinges in ‘n tuimeldroër.

Een voorbeeld: Geert Wilders se voorouers blyk Sjinees, Indo (Oos Java) en Joods te wees.

Nou hoe nou?

Pieter
Guest

Ik stem helemaal met jou saam Johann. Verbastering is een gruwel!! En inderdaad is het 7e gebod met opzet verkeerd vertaald (waarschijnlijk door edomieten). Geert Wilders is inderdaad een bastaard. Net als Obama, en vele anderen. Er is meer vermenging dan wij denken. Onder de huidige joden zijn nog maar zeer weinig zuiveren die een semitische afkomst hebben. Je komt onder de blanke Nederlanders mannen en vrouwen tegen met zwart haar en van die kleine krulletjes. Hoe kan dit? Kijk eens in een school naar de kinderen… Dieren kennen nog hun soort en weten dat ze met gelijken moeten paren,… Lees Meer »

Pieter
Guest

Bekijk vooral de fotos op de site. Kun je goed de verschillen zien. Indien iemand nog meer fotos heeft, stuur ze mij gerust.
http://www.stop-rassenvermenging.nl

Dirk Albers
Guest

Adriaan, baie dankie vir nog n puik artikel, wat ek glo, nog n hele paar verdwaalde skape in die kraal sal kry ! Selfs die mense wat Siener n ” flentergat profeet ” noem, moet maar begin kennis neem. Selfs die mense wat net op 7de Laan, en rugby konsentreer, begin onrustig word, want die nare daaglikse werklikhede, van hierdie land, EN die wêreld, kan nie meer net weggewens word nie !

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Pieter, Lees Suidlander se skrywe “Europeans will flee”. Dit vervul dan ook Siener se visioen van die wit tente in die Karoo, wanneer gelowiges Europa en ander Westerse lande verlaat om na Suid-Afrika te kom. Openbaring 12:6 -En die vrou het na die woestyn(wildernes) gevlug waar sy ’n plek het wat deur YAHWEH gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank. Die woestyn/wildernes verteenwoordig enige plek buite Palestina. Gedurende die laaste helfte van die verdrukking (1260 dae is drie en ‘n half jaar), sal die ware verstrooide Israel skuiling vind tussen ander nasies, waar YAHWEH vir… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Johann, as die ‘verdrukking’ sewe jaar is en volgens die algemene aanvaarde christendogma dan is die laaste 3 en half jaar die woeste deel. Dan, volgens wat jy hier skryf, kom die van oral af om die verdrukking vry te spring. Sal ons hier in ons vaderland geen verdrukking van die ‘anti-chris’ en sy agente verduur nie? Hierdie is ‘n beangrike kwessie- want of Siener is verkeerd of die ‘verdrukking’ is slegs op ander plekke. Of die interpretasie van Openbaring 12 is verkeerd of Openbaring is verkeerd. Ek kan nie saam stem met die volgende nie: Gedurende die laaste helfte… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje
Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Adriaan Baie baie dankie vir hierdie artikel. Omdat ek al gevra het wat is die verwantskap tussen Siener se visioene en die stories rondom Openbaring wat verkondig word, is dit vir my belangrik om jou tweede deel te lees. Dit sal ook Vallary se vraag gedeeltelik beantwoord. Haar en ander se vrees vir die toekoms is tweeledig; een die komende ‘verdrukking’ en ‘anti-chris’ se dinge en dan die ander is die heiden op ons voorstoep wat al hoe meer boos en uittartend raak. Ek is amper op die punt om te sê die anti-chris begin na ‘n kinderspeletjies lyk as… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Ons weet hier kom ‘n smeltkroes en ons weet dat Yahweh nooit nie ons noodroep sal hoor nie. Daarvan getuig Siener ook. Joel 3. Ek skryf dit reg want dit is verkeerd en swak vertaal. Soek dit maar self op. 11 Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle DAAR. BRING van BO, o Yahweh, U KRAGTIGE HELDE! Hierdie kragtige helde is NIE mense nie of krygers nie maar Yahweh se weermag. Hy noem Homself baie – Yahweh van die Leërskare -wat doodeenvoudig beteken Yahweh van die WEERMAG of Yahweh of the ARMIES. Ps 103:20 bevestig dat… Lees Meer »

Daan
Guest
Daan

Die Edomitiese tannie jok hierbo. Kyk mooi in Openbaring WIE is dit wat kom. Nie Yahweh nie, maar YAHSHUA. Dis nie Yahweh wat besluit of jy hemel toe gaan nie, dis YAHSHUA. Yahweh is GEES, Yahshua is fisies. Revelation 20:12 says that unbelievers will be “judged out of those things which were written in the books, according to their works.” Those who have rejected Christ as Lord and Savior will be judged based on their works alone, and because the Bible tells us that “by the works of the Law no flesh will be justified” (Galatians 2:16), they will be… Lees Meer »

Daan
Guest
Daan

Johannes 5:25

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.

Die boodskap van die Edomiet is die dood.

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

DAAN BAIE DANKIE DAT DAAR NOG IEMAND IS WAT BY DIE SEUN VAN GOD UITGEKOM HET HIER….LEO PRAAT HAAR BY TYE SO VAS…Ek het haar/hom ander dag gevra wie se bloed gestort is vir sy/haar sondes??want die Skrif sê sonder bloed is daar geen vergifnis nie…

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Leonor, Deborah. En die Skrif se dit nie. Net die skrywer van Hebreers doen. Yahweh vereis nie bloed vir vergifnis van sonde nie. Maar ‘n gebroke hart en sondebelydenis en die terugkeer na Sy wette en bevele.

Ek praat my nooit ‘vas’ nie. Ek maak foute en korrigeer dit.

Lees die Tanankh en veral die Torah om te weet wat hoe om regverdig voor Yahweh te lewe sodat jy die ewige lewe kan kry soos Yahweh belowe.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Jy is en sal misleid bly.

Kruisvaarder
Guest
Kruisvaarder

My pa het altyd gepraat van die dier wat nie n kroontjie het nie word dit erens dalk in die bybel genoem van dit

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor, Die meeste mense glo dat die verdrukkingstydperk 7 jaar gaan wees, maar dit is nie heeltmal korrek nie. Die Antichris se heerskappy is egter 7 jaar, nadat hy ‘n sogenaamde “Verdrag/ooreenkoms” gesluit het met “10 konings” wat nie hul eie koninkryke het nie (Illuminati Jode)/ (NWO) (Open 17:12), maar die groot verdrukking begin eers tydens die tweede helfte van sy heerskappy , wanneer hy die bloedoffers staak en homself as God YAHWEH aan die wêreld voorstel, vanuit die Nuutgeboude Joodse Tempel en die wêreld vervolg om hom te aanbid en sy merk te dra.. M.a.w. die verdrukking sal slegs… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor (VERVOLG)
Was Siener al ooit verkeerd bewys. Waarom sal hy nou van die spoor afdwaal. Hy het dan self ook die wederkoms sien gebeur?
Yahweh het die beste van Sy Israelsaad ( die jongste dogter van Juda, die dogter van Sion, die dogter van Jerusaelm, die dogter van Israel, die DOGTER VAN SY VERTROOIDES) hier gesaai om ‘N SPESIALE DOEL in die eindtyd. Hulle is die twisgierige en vertrapte Boerevolkie en die een wat Satan so graag wil verguis omdat hulle hul God YAHWEH sal aanroep in hul benoudheid.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Johann, juis die feit dat tot op nou is Siener nog nie verkeerd bewys nie, is so belangrik vir ons. Inteendeel, die hele Europa is een groot getuienis dat hy waarlik ‘n profeet was. Daarteen, is Openbaring vaag en uiters onduidelik. Ek kan met dit wat in die eerste eeu gebeur het, presies met Openbaring ook uit le. En niemand kan my vekeerd bewys nie want die getuienis vir sekere dogma aspekte is uiters yl gesaai. Soos byvoorbeeld die 1000 jaar. Nie een woord daarvan in die Torah of in die profete nie. Net EEN vers in Openbaring? Waar is… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor, Ons moet Sefafanja se profesie wat reguit na ons wys baie goed verstaan!! Sef. 3:19 Kyk, in dié tyd sal Ek met al JOU VERDRUKKERS handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; [= Luk. 14:21 >WiT IsraEL-Weste!*] en die wat verjaag is, [= na Austra/lasië VSA Kanada Londen …] versamel; [= WAAR(heen)-versamel?? = Berg SiON >SA!!*] en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se SKANDE oor die hele aarde was. [= ‘skande’ >oor ‘APARENTheid’~!*] En bg. Sef. 3 (= ‘met al jou VERDRUKKERS handel’) =>handel spesifiek met ‘My Verstrooide Gemeente Oorkant… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

En dit verstaan ek goed. Dit is die verdrukking wat alle Israeliete onder gebuk gegaan het as hulle Yahweh verlaat het. Daarom glo ek PRESIES wat Sef 3:8- Verwag MY, spreek Yahweh, op die DAG wat EK my gereed maak vir die buit. En daarom wag ek vir geen anti-chris of merk van die dier nie of die tweede koms van Yahshua nie. Ek wag vir Yahweh en dit sal ‘n donker dag wees maar teen die aand lig word. Sag 14:7 En dit sal ‘n ENIGE dag wees wat aan Yahweh bekend is- geen dag en geen nag; maar… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

JB, hierdie geflik-vlooi tussen Erdogan, en Putin, is vir my UITERS verdag. Dit lyk of Erdogan die VSA teen Rusland probeer afspeel, en homself sien as die skeidsregter ? Maar hy moet maar oppas, as beide die reuse vir hom kwaad word, nê. Maar ek het gedink aan wat jy oor die swart Pous al gesê het. Al hierdie wêreld-leiers, is poppe in n poppespel. Iemand trek die toutjies wat hulle beheer, en hulle het geen keuse in die saak nie. Selfs die ” bakleierye ” tussen hulle, is net toneelspel !

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor, Daar is baie wat ons nie verstaan van Openbaring en ander profesiëe nie, maar ons kennis sal vermeerder en so ook ons eie begrip. Ons moet egter waak daarteen dat ons in ons pogings om te verstaan, nie in die lokvalle (potholes) beland, wat die ‘onheilige een’ vir ons stel om ALLES IN TWYFEL te trek en sodoende af te dwaal van die waarheid nie. Let maar op na ander dwalinge soos die Jehova Getuies en selfs die Preteriste wat onderskeidelik beweer dat sekere gedeeltes van Openbaring reeds vervul is en dat die Koninkryk van YAHWEH reeds gekom het… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor (VERVOLG) – _ Self tot vroeg in Openbaring is daar ook opdrag gegee om die boek te verseël aangesien die tyd tot dan nog nie “ryp” is nie. Openbaring 5:1 & 10:4 – EN ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ’n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed VERSEëL. Open 10:4 – En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het ’n stem uit die hemel vir my hoor sê: VERSEëL wat die sewe donderslae gespreek het, en SKRYF DIT… Lees Meer »

Kiepersol
Guest
Kiepersol

Oom se lang relaas is spreekwoordelik goeie saad wat as gesaaide vermors word op bar/grou grond.
As boek van die NT – hou Openbaring vir hierdie selektiewe leseres geen relevansie in nie. Haar oënskynlik- en skielik kamtige belanstelling val eweneens op.

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Oom Nicolaas het genoem dat daar fout is in sy kerk maar nie met die bybel nie. Uit die bybel het hy tot ‘n diepe geloof gekom soos ons maar net van kan droom. Het hy die koms van die Regerende Messias (die Rots van Daniel wat die beeld tref en verpoeier) gesien as ons volk hom weer wend tot YHVH. Ook het Oom Nicolaas die waarskuwing van ons Verlosser om versigtig te wees vir die leer van die farriseer verstaan, iets wat baie min van ons mense verstaan. (Versigtig is nie verwerp nie maar bedoelende loop katvoet.) Die skepping… Lees Meer »

Hannes
Guest
Hannes

Ek verwys almal graag na Bertrand L Comparet in verband met Openbaring wat slegs deur sleutels in die ou testament verstaan kan word. Dit is n ontsaglike boek wat die laaste twee duisend jaar se geskiedenis bevat as bewys van die God geïnspireerde oorsprong en dan vir ons se dat Jesus die swaard is en ja waarlik ons as Israel wat God se Oorlogs byl is. Ons is sy diens knegte en dalk self deel van die Leërskareknegte en dalk self deel van die Leerskare…

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Dankie Hannes- dit is baie interessant om te lees. En veral oor die verlore stamme wat die kerk ontken, die Goths, die Spartane ens is.

Maar ook die uitwys van die agter die skerms van die VN ten opsigte van Rhodesie en nou natuurlik Suid Afrika.

As daar een iets wat soos ‘n paal bo water staan is dat die bose met sy handlangers en agente erg probeer om alle beheer oor te neem. Dit kom by my op: En Yahweh LAG vir hulle.Ps 2 en ons lag saam- hulle einde is bespreek.

JB
Guest
JB

Dirk Albers, “ … Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die Ottomaanse Ryk) aan die begin van die derde wêreldoorlog)?” Die aangehaalde gedeelte het ek drie keer raakgelees in die boek: Siener van Rensburg BOODSKAPPER van GOD. In dieselfde boek word ook gepraat van: “… (sien ook vaal Jaste elders wat in Turkye uitkom).” Dit laat my wonder of die “vaal Jaste” te doen het met die onlangse mislukte militêre staatsgreep in Turkye Baie, baie interessant. Erdogan is boos, uitgeslape, slu en geslepe. Net so die Putin kalant. Elkeen met hul eie agendas, hulle gebruik mekaar, albei… Lees Meer »

JB
Guest
JB

VERVOLG Turkse bevolkings is ook teenwoordig in ‘n lang lys ander lande. Dit is dalk belangrik om te let op 101 800 in Kanada, 516 000 in die VSA, 320 000 in Australië, 2 000 000 in Tunisië, 3 500 000 in Sirië, 3 000 000 in Irak, 1 500 000 in Egipte. Duidelik kan so ‘n “Fifth Column” ‘n rol speel as Putin ook Suid slaan na die Arabiese olievelde. Van die Swart Pous gepraat … Die booste van die bose … Die JesuÏete Orde sit daar in Ankara. Reeds vanaf 1583. Hulle is in beheer van die plaaslike… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Fethullah Gülen, die man wat Erdogan uitgelewer wil hê … die Gülen beweging. “The Gülen movement’s educational mission is, at its core and in its praxis, remarkably similar to the centuries-old Jesuit educational tradition. It can be argued that both educational movements are united in a shared mission today -a deep concern for the spiritual freedom of the individual and a commitment to the betterment of the world.” – Dr. Ali Ünsal – 26 Oktober 2007 Nou ja, immams wat die JesuÏete besoek in Ankara, akademiese uitruilstelssel “ter wille van inter-religieuse dialoog” … Die Gülen beweging is in die JesuÏete… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor, Jy sê – “Soos byvoorbeeld die 1000 jaar. Nie een woord daarvan in die Torah of in die profete nie. Net EEN vers in Openbaring? Waar is Yahweh se Woord van twee of drie getuienisse?” Die verwysing na 1000 jarige “vrederyk” kom voor in elk van die verse van Open 20 : 2,3,4,5,6 & 7 Die Skrif sê ook vir ons dat wanneer Yahshua terugkeer ‘n tydperk (van vrede) sal aanbreek waar die “leeu by die lam sal lê”. Miskien beskou sekere mense dit dalk as poëties. Dit is nogal heel letterlike, hoewel dit nie leeu sê nie maar,… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor (VERVOLG) Dit is dus verbasend om te verneem hoeveel Bybelprofesie daar oor die terugkeer en herstel van beide die huise van Israel en Juda aan die begin van die Millennium is. Ten spyte van God Yahweh se woede oor hule ontrouheid en ongehoorsaamheid en dat Hy toegelaat het dat hul vyande hulle oorwin en wegvoer in ballingskap, het God egter belowe om hulle te vergewe en te herstel in die Millennium (1000 jarige vrederyk). Die volgende skrifgedeeltes is net enkele van vele OT profesieë wat handel oor hierdie belangrike gebeurtenis: Esegiel 37 : en sê vir hulle: So spreek… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor (VERVOLG) Daar is geen twyfel oor die duisendjarige konteks van die verse nie. Gegewe die melding van een KONING wat vir ewig (oor hulle sal heers). Esegiël 37 :26-28 – En Ek sal ’n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ’n EWIGE verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en Ek sal MY HEILIGDOM “ in HULLE MIDDE” vestig, vir EWIG En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. En die nasies sal weet dat Ek YAHWEH… Lees Meer »

Boepie
Guest
Boepie
Pieter
Guest

AMAZING RUSSIAN WEAPONS SHOCKED GENERALS of PENTAGON AND NATO!

https://www.youtube.com/watch?v=Zuu1Rj97MMY

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Johann, jammer my fout omtrent die een vers. Het eintlik bedoel dat dit NET in Openbaring so gebruik word. En nooit in die Torah nie. Maar kom daarby. Ek vra die volgende: Johan, bewys my verkeerd. Julle ander ook. Ek nooi julle uit om met Yahweh se Woord gate te skiet in my argument. Dit sal die lewe net makliker maak. WANT: Dit is vir my baie moeilik om te redeneer vannuit ‘n aanname, ek kan nie. So baie dinge is gebasseer op : ons weet dat …….. Terwyl niemand eintlik weet nie. Geen aanname kan gemaak word voordat daar… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Deut 23: 12-13 12 Jy moet buitekant die laer ‘n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan. 13 En jy moet by jou gereedskap ‘n grafie hê; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak. 14 Want Yahweh jou God WANDEL MIDDE-IN jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie. Weer die woord : halak. Maw- Yahweh wil nie daarin trap nie. Yahweh het… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Weer is dit ‘n aanname wat jy gee gebasseer op wat in Openbaring staan want NERENS ERENS het Yahweh in die Tanakh die herstel van Israel aan ‘n 1000 jaar ryk gekoppel nie. NERENS. Sagaria 14 word deur christene gebruik om die tweede koms en 1000jr te bevestig. Kyk, daar kom ‘n dag vir Yahweh; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! 2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Analiseer hierdie gedeelte: 1. Yahweh staan op die berg – nie Yahshua nie. Daar staan nie geskrywe MY GESALFDE of MESSIAS sal daar staan nie. 2. Yahweh trek uit en voer ‘n oorlog. 3. Die berg sal skeur. (vervolg) 4. Sy engelevegters kom saam met Hom. SAINTS is nie ons nie. Dit is HOLY ONES en dit is Yahweh se weermag. 5. Dit is ‘n enige dag.- nooit WEER sal so dag kom nie. 6 Yahweh sal Koning van die HELE aarde wees – Yahshua is Koning van Israel. 7. Yahweh is EEN en SY Naam is EEN. – nie… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

13 En julle sal weet dat Ek Yahweh is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o My volk! 14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, Yahweh, dit gespreek en gedoen het, spreek Yahweh. 15 Verder het die woord van Yahweh tot my gekom en gesê: En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Ek is jammer maar die 1000jr is die skrywer van Openbaring se uitvindsel. Ek glo Yahweh. Hy kom om Israel bymekaar te trek, Hy kom om die wereld te oordeel en Hy kom om Sy koninkryk en Tabernakel hier te vestig as God en Koning van die aarde. Sy Messias, die Koning van Israel sal oor ons Koning wees soos geprofeteer En 2 Petrus 3: 8 – Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag vir YAHWEH soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag. Dan kan ek ook interpreteer dat die 1260… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor, Daar is baie waarmee ek met jou ooreenstem veral met betrekking tot ons Vader en Sy Seun se afsonderlike name, identiteite , magte en toekomstige fisiese teenwoordigheid OP hierdie AARDE . Jy sê dat” Nou dat ek hierdie konsep van ‘n 1000jr onbewysbaar gevind het val alles vir my plat. Dit is soos die eerste domino wat val.” Ek is egter nie bereid om dit te waag om die boek van Openbaring in enige vorm af te kraak, te betwyfel of dalk gedeeltes daarvan as oneg te bestempel nie, nog minder om sonder enige konkrete bewyse Johannes of dan… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor – (VERVOLG) Een voorbeeld is die EINSTE skrifgedeeltes van Openbaring 20. Baie sal verskeie betekenisse probeer toeken aan die verwysing na die ‘n tydperk van ’n duisend jaar en andar sal dit WEENS ANDER REDES verwerp OF omdat hulle droom om eendag in die Hemel deur te bring terwyl die skrifgedeelte van Openbaring sonder twyfel aandui dat die mens bedoel is om “LETTERLIK” sy ewige lewe hier op die “vernuwe” aarde te begin . Daar is egter NIKS in die taalgebruik van Openbaring 20 wat enigsins op ‘n ANDER betekenis kan dui nie, anders as die ”LETTERLILK” 1000 JAAR… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor – (VERVOLG) Hierdie is n baie groot onderwerp en ons kan maar net aan die punt daarvan raak. Mag ons almal meer ernstig besin oor wat daar geskyf staan en mag ons die ware stem van God YAHWEH onderskei en herken wat vandag tot ons kom, deurdat ons Sy profete/sieners duidelik kan onderskei. God praat ook deurmiddel van baie verskillende maniere. Wanneer ons reg luister, dan gehoorsaam ons, wat Hy sê. Hy spreek tot ons met betrekking tot Sy Wil, weë, ens. deur middel van : •Boodskappe wat Hy gee aan sy profete, deur direkte kommunikasie, visioene of drome… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Leonor – (VERVOLG) Jes 48:3,5 – “Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom. daarom het Ek jou dit lank tevore verkondig; voordat dit gekom het, het Ek jou dit laat hoor, dat jy nie sou sê: My afgod het dit gedoen, of my gesnede beeld of my gegote beeld het dit beveel nie”. ( Profesiëe is gegee, sodat ISRAEL sal weet dat dit God YAHWEH is wat waak oor hulle, hulle persoonlik lei en betrokke is by hul… Lees Meer »

Abjater
Guest
Abjater

Hulle wil diegene uitwis wat hul ideaal teenstaan. Die ideaal van ‘n vermengde bevolking onder ‘n kommunistiese regering, waaraan die kerk, ‘n steunorganisasie van kommunisme en die broederbond, ook meewerk met hulle evagelisasie van multikulturalisme. Hulle het ons ontwapen en verarm sodat ons swak is wanneer hulle die hordes verderwers op ons loslaat, maar veg terug, het Siener gesê, al staan jy met die rug teen die muur. Moenie dit vir hul maklik maak nie. Dit is beter om kos in die huis te hê as geld in die bank wat ontoeganklik is omdat bankstelsels en OTM’s af is. Hulle… Lees Meer »

Pieter
Guest

Jesegiel 22:26 Haar priesters verkrag My Wet en hulle besoedel My Apartheid; tussen Apartheid en vermenging maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen verbastering en rasegtheid gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul öe toe vir My Sabbatte; ja, Ek word onder hulle besoedel. JEsegiel 34:5 So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen Herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde wesens van die veld en het verstrooid geraak. Lees het gehele hoofdstuk 34 van Jesegiel, vooral aan het eind wordt onze toekomst vermeld. Een verbond van Vrede… Lees Meer »

Abjater
Guest
Abjater

Erdogan poog om die ottoman ryk te laat herleef, en het selfs die ou ottoman turkse taal verpligtend in skole gemaak, as daardie wetgewing van hom al deur is. Die ottoman militêre uniforms was deur die eeue rooi, blou en geel. http:/www.ottoman-uniforms.com Die plae van die sesde basuin en die tweede wee van Openbaring, vuur, rook en swawel, waardeur ‘n derde van die mense gedood sal word, kom uit 200 miljoen perderuiters se bekke uit. Openbaring 9: 17 En so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel… Lees Meer »

Abjater
Guest
Abjater

Die link na die ottoman uniforms

http://www.ottoman-uniforms.com/

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Die voortslepende oorlog in die Krim bleik weereens groter en hewiger voort te stu met hernude magsopbou aan weerskante(Poroschenko/VSA teenoor Rusland)

Israeli News Live se Steven Ben-Nun rapporteer

https://www.youtube.com/watch?v=kTaQHQSsmpA&feature=youtu.be&list=PLpGqGDDADdlnDI9ZQY0Fs0sd_hwpEQBhP

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Johann, ek sluit ook my bespreking rondom Openbaring af. Omdat enige iets in Openbaring of die NT staan maak dit nie waar nie. Israel het net die Woord van Yahweh nodig. Dit is slegs te vinde in die die OT. Die kanon van die NT is nie gewettig deur Yahweh se EIE Woorde nie en daarom MOET ALLES ondersoek word. Dit is ‘n maaksel van ‘n maaksel van ‘n maaksel van verskeie geskrifte GEKIES deur die einste kerk wat ‘n nuwe godsdiens en nuwe god gemaak het. Natuurlik weet ek dat ek mense vervreem met my standpunt en ek skryf… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

As Jesaja uitroep: Tot die wet en tot die getuies! – dan is dit wat in die OT testament vir ons staan. As Yahweh sê: Bind die getuienis TOE, verseël die wet in die harte van MY leerlinge, dan is GEEN nuwe getuienis wat na Yahshua se sterwe gekom het nie. Dit glo ek vas. Yahweh se Woorde is Waarheid. En as Yahweh se Woorde afwesig is dan is dit nie vir my Waarheid nie. Daarom vereis ek in die lees van die bybel verfikasie dat dit wel van Yahweh af kom. Te laat het ek waarlik na Openbaring begin… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Yahweh maak dood en Yahweh laat lewe en lewe van die tydperk van ons lewe is direk gekoppel aan Sy Regverdiges. Maar nooit EEN keer het Yahweh gesê dat iemand sal doodgemaak maak word TERWILLE van Sy Naam nie. Inteendeel, Sy Naam en Sy wet VERSEKER lewe op aarde en daarna. Hoeveel van die profete is doodgemaak in die OT deur ander? ‘n Studie daarvan sal wys daar was geen ‘martelare’ vir Yahweh nie. Elke vorm van verdrukking is gedoen met Yahweh se hand oor Sy profete. Die paar verse wat praat van die bloed van die profete is ongesubstansieerd.… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Wie in die NT het dit ooit gesê? Maar WIE het die skrywer van Openbaring tot profeet van die toekoms verklaar? Slegs die die wat uit daardie werk wil kapitaliseer. En HOE het hulle nie. Hoe weet ek Siener is ‘n profeet. Want dit wat hy geskryf het, word VOOR ONS Oë waar. Mag ons NET op hom vetrou? Nee. Maar dat hy vir ons volk gegee is tot ondersteuning is waar. Jy haal Jes 43 en Jes 46 aan. Die hele Jesaja is bevestiging wat YAHWEH geprofeteer het wat nog nie gebeur het nie maar uit SY mond weet… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Die skrwyer van Johannes uiter goed wat LYNREG is teen wat Yahshua en Yahweh sê en dit is onverskoonbaar en maak die boek ongeloofwaardig. Joh 3:16 christen dogma op sy beste- Yahweh kan nie die wêreld lief hê as Hy dit gaan vernietig nie. Yahweh het NET Israel lief. En ELKEEN wat in JESUS glo sal gered word- Yahweh sal red die wat Sy wette en bevel onderhou- Sy Regverdiges. Dit baat jou niks as jy glo Yahshua het gekom om jou skuld te betaal nie maar jy is ongehoorsaam aan Yahweh se bevele. Dit het Yahweh gesweer. Lewe of… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Daarom Johann, bejeen ek Johannes met die agterdog wat dit verdien. Daar is genoeg getuies in elk geval dat Johannes van Yahshua NIE die skrywer van die vierde boek is NIE. Dit is slegs ‘n keuse; Yahweh se Woord of ‘n mens se woord. Dus my antwoord: “It is better to trust in Yahweh than to put confidence in man” (Ps. 118:8) NIEMAND, nie Yahweh of Yahsua of Yahweh se profete van ouds nie het die vredesryk vir ons geopenbaar nie, nog minder ‘n 1000jr daaraan gekoppel. Dus – ek kan nie ‘glo’ in ‘n ONBEVESTIGDE konsep nie. En daarom… Lees Meer »