Die NG Kerk buig en bid vir baas Julius

January 28th, 2018 by
| Lees kommentare
© 2018 Vaandeld Uitgewers

Die NG Kerk staan op die oomblik voor die grootste krisis in sy hele bestaan. Sedert die tagtigerjare is hy al besig om lidmate in ‘n onophoudelike stroom te verloor. En skaars ‘n dekade  later, in 2008, het nagenoeg 80 000 NG Kerk lidmate reeds voet in die wind geslaan, en was meer as 12 000 sinodelede se sitplekke Sondae leeg nadat hulle ook die hoed gevat en gedros het om elders bidplek te loop soek.

Die toestand is nou so erg dat ’n NG kerk in Bloemfontein onlangs van pure desperaatheid aangekondig het dat sy deur nou wawyd oop staan vir elke blonde- en kroeskop, Moor en Indiaan.

Volgens die Kerk het die Geloofsentrum Universitas vanweë ‘versnellende demografiese verskuiwings en veranderende agtergrond’ só verander dat daar nie meer iets soos ‘gemeentegrense’ bestaan nie.

“Enigiemand is nou welkom by ons,” sê Manie Wolvaardt, gemeentebestuurder. “Dit maak nie saak wat jou seksuele orientasie is, watter kleur jy is, of van waar jy kom nie.”

Hopelik sal dit ook verhoed dat die kollekteborde Sondae ledig na dominee toe terugkeer.

Wat hy eintlik vir ons probeer sê, is dat die NG gemeente se geldsak vinnig besig is om op te droog, en as dit so aanhou, sal jy hom binnekort aan sy voete kan vat, sy kop op die grond stamp tot die harsings by sy ore uitloop, maar daar sal nie ‘n bloue duit uit sy sak val nie. En dis beslis nie Fake News nie!

Wolvaardt se angstige laaste woorde was dan ook: “Die lidmate binne die tradisionele gemeentegrense het dramaties gedaal!”

En omdat God nou buite die Kerk moet staan en klop met die hoop dat iemand Hom sal hoor en die deur oopmaak, is hulle genoodsaak om sónder Sy hulp, op eie houtjie oorlewingsplanne te prakseer.

Ons noem maar net een van hierdie planne: Drie jaar gelede, op Dinsdag 4 Augustus 2015, het die ANC en die Tussen Kerklike Raad in die ANC se hoofkantoor in Luthuli-huis, Johannesburg, byeengekom om oor belangrike kerk- en landsprobleme te beraadslaag. Wat se ‘kerkprobleme’ daar met Satan se telge te bespreek was, is tot vandag toe nog steeds ‘n duistere saak.

Die kerk het dit ook duidelik gestel dat hy nie die belange van enige politieke party of slegs die belange van die ‘wit’ gemeenskap op die hart wil dra nie, maar wel die belange van die breë Suid-Afrikaanse Reënbooggemeenskap.

Intussen verneem ons dat al die belangrike sake wat daardie dag bespreek is, nog hangende is omdat die ANC getrou bly aan die insettinge en verordeninge soos opgeteken in sy god se bybel, die Freedom Charter. Dit was net die NG Kerk en haar twee susters wat hul Bybel se insettinge en verordeninge ter wille van groter naasteliefde, oorboord gegooi het.

Daarom was dit nie vir die NG Kerk moeilik om weer ‘n vryery op tou te sit nie. Maar dié keer het hulle by die ANC se jonger boetie, kameraad EFF, gaan aanlê.

‘n Selfverduidelikende mediaverklaring uitgereik deur Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, lui soos volg:

“In ʼn poging om met politieke partye en ander rolspelers in gesprek te tree en ons getuienis te lewer, het die NG Kerk op 19 Januarie 2018 ʼn ontmoeting met die EFF gehad. Dié geleentheid het op kort kennisgewing by die kantore van die EFF in Braamfontein, Johannesburg, plaasgevind. Die NG Kerk is verteenwoordig deur Nelis van Rensburg (die moderator wat hom beywer vir gays en gay-huwelike), Dirkie van der Spuy en Gustav Claassen. Bykans die hele EFF-leierskap onder leiding van mnr. Julius Malema was teenwoordig.

Nelis van Rensburg, moderator van die NG Kerk

“Die NG-afvaardiging het op vier temas gefokus:

Ten slotte skryf sekretaris Claasen plegtig: “Nadat gesprekke oor dié sake gevoer is, het ons met gebed afgesluit. Groot waardering is uitgespreek vir die kerk se besoek en die gebed wat gedoen is.” (Ja, die EFF se waardering was só groot dat hulle skaars kon wag dat dominee “amen” moet sê sodat hulle weer die strate kon invaar om ‘n wilde rieldans uit te voer en die wit boer blymoedig toe te sing: “White man you must die! Voetsek White man! F@!&-off  White man!”

Ek sal nie verbaas wees as hierdie lofsange die NG Kerk-afvaardiging tot trane gedwing het nie.

Hierdie verdwaalde Kerkmanne het voor die grootste God- en boerehater in die land, mnr. Julius Barbaar, gaan kruip — hul knieë nerfaf geskaaf om sy guns te wen — met die hoop dat hy homself tog net sal verwerdig om in hulle rigting te spoeg.

Omdat hierdie NG Hout- en Klipaanbidders die God tot wie hulle (hand om die lyf) daar in die kantore van mnr. Barbaar gebid het, nie meer ken nie, weet hulle ook nie Hy het hulle lank, lank gelede reeds geantwoord nie: “Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.” (Spreuke 28:9). En eeue later het sy Seun aan Hom die versekering gegee: “Ek bid nié vir die wêreld (die EFF’s) nie, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.”

Kan hierdie hoog heilige afvaardiging miskien vir ons sê van wanneer af behoort die EFF ook aan Hom? Dag en datum, asseblief!

Die huidige gebeure op die wêreldfront en ook in die kerk is ‘n weerspieëling van wat Siener reeds 100 jaar gelede voorspel het: “Ek sien daar kom ‘n tyd dat die hele wêreld omgeploeg is (dis die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog.) In die kerk sal dinge ook baie deurmekaar wees.” Hy was diep bekommerd oor veral die toestand in die kerk, en het hom op ‘n ander geleentheid só daaroor uitgedruk: “Voordat ons ‘n republiek kry, móét daar eers ‘n algehele hervorming kom; ‘n hervorming soos in die dae van Nehemia. (Nehemia 5:14). Nie net in die politiek nie, maar ook in die kerke, want selfs in my kerk (Nedederduits Hervormde Kerk) is daar baie dinge wat verkeerd is…”

Maar dis nie net die NG Kerk en haar twee susters wat vandag die knie buig voor hierdie veragtelikes wat sonder ophou die agbares stormloop nie (Jes. 3:5); ook die ja-stemspreekbuise van die verloopte media kan net nie genoeg voor hulle in die stof wentel en rondwriemel nie!

Tydens die onlangse chaos en ontwrigting deur EFF-ondersteuners by Overvaal Hoërskool het ‘n ouer wat ten duurste vir sy kind se onderrig moet betaal, in ‘n oomblik van woede en frustrasie glo sy middelviger vir die plunderaars gewys. Hulle het dadelik soos ‘n klomp wille honde op hom toegesak, hom met die vuis platgeslaan en geskop terwyl hy hulpeloos op die grond lê.

“White Man you must die!” In die agtergrond staan ‘n swart polisieman en toekyk

‘n Vriend het ons later meegedeel dat die insident daardie aand op KykNet se nuusdiens bespreek is. Een van die aanbieders, ‘n vrou, het toe die bitsige opmerking gemaak dat dit die ouer se verdiende loon was, want hý is die een wat moeilikheid gesoek het.

Kan jy dit wraagatig oorvertel? ‘n Klomp onopgevoede barbare bestorm ‘n skool, plunder, verwoes, gooi klippe in die pad, steek motorbande aan die brand, vloek die blankes en dreig om hulle dood te maak. En toe ‘n ouer hom daaroor vererg, is hy skielik, volgens juffrou Libtart KykNet, die vark in die verhaal.

Aan daardie arrogante juffrou Libtard wil ons net hierdie eenvoudige en gerusstellende boodskappie oordra: Die dag as Uhuru uitbreek en jy waansinnig van vrees uit jou huis gaan weghol sonder om venster of deur toe te maak, sal wat met jou gebeur, ook jou verdiende loon wees!

Maar by al die lelike en slegte dinge wat ons by Overvaal Hoërskool moes aanskou, was daar darem ook ‘n vonkie van hoop, ‘n ligpuntjie wat menige van ons seker met ‘n gevoel van trots en dankbaarheid gevul het. Ek verwys nou na die ou oom met sy grys kop en wit baard (waarskynlik al diep in sy sewentigs) wat noodgedwonge voor die skool moes stilhou om van die groot klippe in die straat te verwyder voordat hy verder kon ry.

Terwyl hy daarmee besig was, het die skreeuende barbare hom bestorm en onder die klippe begin gesteek. Maar met die waardigheid wat jy net by ‘n blanke Westerling sal kry, het hy hom geensins aan hulle gesteur nie en net rustig voortgegaan om klippe uit die straat te verwyder — dit was asof die spul jillende, bloeddorstige raasbekke glad nie eers vir hom bestaan het nie.

So lyk blanke adel teenoor swart barbarisme. Ek het verskeie foto’s uit die video-snit gehaal en op elkeen verskyn dieselfde wit skerm tussen die oubaas en sy aanvallers.

Op die video-snit kan duidelik gesien word hoedat die oubaas se kalme onverstoordheid die klipgooiers van stryk bring. Hulle was dit glad nie te wagte nie. Net een het nog vir ou laas ‘n klip na hom geslinger terwyl hy in sy motor geklim en weggery het.

Hoewel die polisie in groot getalle teenwoordig was, het nie een, ja, nie één van hulle ‘n vinger verroer om die klipgooiers vas te vat en die weerlose grysaard te beskerm nie. Oudergewoonte het hulle net gedoen wat RSG van hulle verwag, nl. “om die situasie dop te hou”. Maar kom ons gestel die slagoffer was ‘n gryskop swarte wat deur blankes onder die klippe gesteek is. Nee, ons moet liewer bid dat so iets nooit gebeur nie — om dit nou in Ingels te sê: It’s to awful to comtemplate! Die wit booswigte sou vandag in hand- en voetboeie agter tralies gesit het; hulle foto’s sou wêreldwyd op elke TV-skerm en voorblad pryk. En sommer net die volgende dag sou KykNet ‘n onderhoud met arme, onskuldige en weerlose bejaarde swartman hê sodat hy aan die ganse wêreld kan vertel van sy skrikwekkende en aaklige ondervinding aan die hand van ‘n bende moordlustige wit rassistiese honde.

Dis goed so, vriende. Laat die langsnoet-media maar voortgaan om ons blankes altyd in die beskuldigde bank te plaas; laat hulle elke moontlike geleentheid gebruik om ons in ‘n slegte lig te stel, swart te smeer, te verguis, af te kraak en te vertrap, want op dié manier maak hulle seker dat ons haat vir die swartnerf nóóit sal afkoel nie, nooit sal verander nie; en laastens, dit sal ook verseker dat daar tot in der ewigheid nooit versoening sal wees nie. Haleluja!

Wat my betrtef, was die ou oom se optrede ‘n oorwinning — al is dit ook ‘n oorwinning in die kleine; nie net vir hom nie, maar ook vir die witman, die ganse Westerse beskawing en vir die Boervolk wat weet wié hy is en aan wié hy behoort.

So iets gebeur nie sommer vanself nie. Dit vind eers plaas wanneer jy jou Maker se stem herken en Hom glo as Hy jou met hierdie woorde aansê om nie voor die Kusiet of Filistyn te swig nie: “Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Yahweh, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise.” (Neh. 4:14).

Daardie oubaas het ons gewys hoe om die Swaard te trek wat ons van Hom ontvang het.

En die dag as ons as volk dit soos een man in dieselfde gees en krag begin doen, daardie dag gaan ons nie net in staat wees om tot by die Ewenaar skoon te maak nie, maar sal die Vierkleur ook weer oor ons kan wapper…

 

Leave a Reply

85 Kommentare oor "Die NG Kerk buig en bid vir baas Julius"

avatar
1800
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Dirk+Albers
Guest
AL die kerke is besig om leeg te loop, vir die eenvoudige rede dat hulle nie meer n geloofwaardige boodskap het, vir die tye waarin ons nou lewe nie. ALLE blankes in hierdie land, ongeag watter kerk en/of geloof hulle aan behoort, staar presies dieselfde potensiële uitwissing in die gesig. Nou het ek n boodskap vir al die baie ” profete ” wat jy ook in hierdie land vind. Party het n lisensie by een of ander opleidings instituut of universiteit gekry, en ander het sommer ” tuis-studie ” gedoen. ( Hulle het die hele Bybel, al byvoorbeeld vyf keer… Lees Meer »
Johann+Cronje
Guest
Baie gelowiges is totaal kerkloos, waarskynlik weens sekere onaanvaarbare veranderinge van die kerk se algemene beleid of missie. Die rigting wat die kerk aanvanklik aangedui het vir baie jare het skielik ingrypend verander en dit het sekere gelowiges nie aangestaan nie. Net soos die doelgerigte missie wat ons politieke leiers aanvanklik gehad het en, wat ook op ‘n dag skielik in ‘n ander liberale denkrigting verander het om die “ander” te bevredig en te bevoordeel. Die verordeninge wat God Yahweh vir Sy volk (ons) aangedui om vir (geloof en politiek) te volg , is aanstootlik vir die “ander. Liberalisme het… Lees Meer »
J B
Guest
Ek het ook ‘n ruk gelede na die video gekyk waar die bejaarde man deur die gedaantes bestook word met klippe. Man-alleen. Ek moet sê, ek het gedink, terwyl ek na die video gekyk het dat ek nie die moed sou gehad het om so doodluiters uit my motor te klim en ongestoord klippe uit die pad sou kon wegruim nie. Terwyl ek na die video gekyk het, het die volgende vrae (tot my skande) dadelik in my kop opgekom, is die man nou skoon mal om so te maak of is hy dom, of albei? Noudat Adriaan Snyman die… Lees Meer »
Ben
Guest

Die ou Oom het gewys dat vrees niks help nie en hy het ook besef dat geweldenaars in wese lafhartig is. Laat die oordeel in die Regter se hande en behou jou eie vrede.

Hinsie
Guest
Goeie naand, Kom ons kyk bietjie na die 33 000 christelike faksies. (soos Dirk hierbo sê) Het u al ooit gewonner waar kom al die faksies vandaan, of anders gestel hoe het die duiwel en sy dissipels dit reg gekry om ons so te verdeel, en dan te heers. Dit is eintlik baie, baie maklik met net 3 woorde en dit is “God bestaan nie”. Nou plaas dat ons vir hulle gesê het julle is heeltemal reg God bestaan nie MAAR daar IS ‘n God, toe trap ons in hulle slaggat en begin ons toe ‘bewys’ dat God ‘bestaan’. Kom… Lees Meer »
Hinsie
Guest
4.Iets wat bestaan het ‘n plek, rekenaartjie op die tafel, God het nie ‘n plek nie Hy is mos alomteenwoordig, oral, altyd, en ewig. Die faksies bewys dat God in die hemel of op die aarde en al die plekke tussen in is. (stel beperkings) 5. Iets wat bestaan het ‘n werk, rekenaartjie skryf briefies vir Vaandel, kan sommetjie doen, plannetjies teken ens.(doel). God het nie ‘n ‘werk’ nie, Hy is mos almagtig, kan net doen wat Hy wil. Nou bewys ons mos dat Hy alles geskep (skeppergod) het, ander bewys weer dat Hy wonderwerke doen, dan is daar ook… Lees Meer »
Hinsie
Guest
Oor ander se meer vrye onafhanklike denke moet hulle altyd smaad en daarom kap hulle links en regs na ander met hulle vlymskerp swaard, want meeste van die tyd is die aanvaller mos ‘n e-sword soldaat. So sit die hedendaagse kamma skrifgeleerdes van vroeg tot laat voor hulle rekenaars as ‘n e-sword soldaat en elkeen dink hy saai vir God se koninkryk net goeie intelligensie-saad. So, wee daarom elkeen wat hom nie op die wysheid van die e-sword soldaat se kamma ‘alwetendheid’ en dié se ‘skerpsinnige’ raad wil verlaat. Die debattering opposisie van die e-sword soldaat is mos ketters en… Lees Meer »
Jan
Guest
Ben, ek wil jou reg help met n stelling wat jy maak (Die ou Oom het gewys dat vrees niks help nie en hy het ook besef dat geweldenaars in wese lafhartig is) Nee Ben, daar was by die ou man geen vrees nie, want hy stap saam met God en glo dat jy nie eers jou toon teen n klip sal stamp nie, want God beskerm sy opregte kinders soos belowe en watter beter bewys kan jy kry, letterlik en figuurlik, selfs op die video is die bewys daarvan. Selfs n lafaard kan jou net so vinnig dood maak… Lees Meer »
Jan
Guest
maar nie R2 gee vir n mede wit mens wat hulp nodig het nie, maar ousie en tuinbooi kry kos en geld elke dag, hy vreet beter as die hond wat net pellets kry. ons nasie is siek, dis nie verwyte nie net blote harde feite. ons het nodig om ons volk fisies en geestelik te beskerm, hoeveel arm mense kan geneem word uit wit plakkers kampe en opgelei word om ons boere te beskerm, kinders gaan skool toe, almal wen, maar nee, dis mos sy verdiende loon om daar te wees, hy moet mos job gaan kry, terwyl daar… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Goeie Dag eerstens wil ek u iets oor ons sogenaamde godsmanne vertel oor hul werk as Herders van ons volk (Boervolk). Hulle was veronderstel om die volk suiwer te hou van verbastering, nie net in die geloof nie, maar ook fisiese verbastering. Hulle het toe eerder uitgegaan en met YAHWEH se vyande (Swartes, Indiërs en ook die liberales in gees) gaan vermeng. Dit word alles beskryf in die “Boek van Herinnering” (BVH) in EXODUS 20:14 en ook JEREMIA 2:25, JEREMIA 6:16, JEREMIA 8:1-3 (Lees saam met DEUT 4:19 /MIGA 4:5 /MATT 13:10 /MALEAGI 2:1-10 ) Die profete van die Ou… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
VERVOLG : Toe moes daar dadelik vergifnis gevra word van ons vyande, of eerder hul nuwe BOETIES en SUSSIES (swartes en indiërs) vir die kastige verdrukking van ons sogenaamde medemens vir die afgelope (35)vyf en dertig jaar. Die vraag wat ek wil vra is: “Waar het my MASSIAS eenkeer gesê dat ons (BOERVOLK), van ons vyande vergifnis moet gaan vra of af-pleit???” Wat ek wel vir julle in die woord kan wys, is dat HY (YAHWEH-SHUA) in die NUWE TESTAMENT wel aan ons OPDRAG gegee het om NIE op die PAD van die HEIDENE (Swartes, Indërs en Jode) te gaan… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
VERVOLG: KYK na die volgende in Mattheus 5:17-19, “Moet nie dink EK (MASSIAS) het gekom om die WET of die Profete (OU TESTAMENT) te ontbind nie. EK het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul”. Vers 19 is net so baie belangrik. Lees dit Baie deeglik ASSEBLIEF. Die EWIGE WOORD is ook net vir die Blanke (d.w.s. Suiwer Adamiet) mens bedoel gaan lees gerus Mattheus 13:10-12 en vers 11 is baie belangrik hier onthou dit, “Toe antwoord HY (MASSIAS) en sê vir Hulle (Dissipels): Omdat Dit (EWIGE WOORD) aan Julle gegee is (d.w.s. nie Hulle (HEIDENE) om… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Droom 2004-10-14 Ek sien ek sit by ‘n groot sederhout tafel, alles lyk deurmekaar, ek voel ook onsekerheid in my hart opkom, dan begin alles vir my sin maak. Die tafel waarby ek sit is so vuil(sondes) en dan kom daar ook donkerte oor sommige items. Die kerkbode lyk ook vol bloed merke (JEREMIA 19:4) Ek dink dan aan die vorige dinge(drome) wat ek al gesien het van die kerke se predikers. Hulle wat YAHWêH se 10 tien GEBOOIE (WET) in die openbaar elke sondag tot hoerery (verkrag of verander) gaan maak het. JESAJA 46:1-4(voor 1994) 5-8 (nou) en vers… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Onthou egter net een ding en dit is, dat die WAARHEID altyd seer maak en die EWIGE WOORD lieg nie. Julle het eintlik vir ons (BOERVOLK) vyande (julle nuwe anders-kleurige Boeties en Sussies) gaan lieg deur vir Hulle (SWARTES, BASTERS en INDIëRS) te gaan verkondig, dat hulle ook eendag die saligheid sal verkry en dan ook HEMEL toe sal gaan, iets wat geheel en al teenstrydig is met YAHWEH se WOORD, so eintlik sê julle ook dat YAHWEH GELIEG het en nie Weet wat HY doen nie, julle as geloofs hoere weet van beter. Julle het YAHWEH se WET goedkoop… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Ons as sondige mense moet die dinge nie ligtelik opneem nie, want as ek wel die waarheid praat in verband met die RKK en julle bly agter die kerke aangaan is julle skuldig voor YAHWEH, so my antwoord aan julle is gaan bid oor die saak en vra YAHWEH oor die dinge. Gaan Ondersoek die Woord (1933/53 vertaling van BYBEL) en toets dit teen dit wat ek julle gegee het en as ek dan nog onwaar praat, kan julle saam met die Leraars (Baälpriesters) my stenig. Gaan lees gerus die volgende Bybel gedeeltes baie deeglik: Matt 13:11- Die Hemelse Koninkryk… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
WIT ADAMITIESE RAS IS DIE EERSTE SUIWER WITRAS Bewysse dat YHWH se uitverkore nasie die Wit Adamitiese ras is. Die Basiese identiteits boodskap Die boodskap van die Woord soos weergegee deur die Kerke, is nie Cristenskap soos beweer word nie. Dit is egter ‘n naamlose, gesiglose, ongodsdienstig en satanistiese filosofie. Dit is liberale, veelrassigge, godslasterlike, seksistiese propaganda verstrooing deur die Antichris en sy miljoene slawe. Hulle hul verstand laat vervuil het en so ook besmet geraak deur ‘n konstante stroom van geweldadige siels vernietigende leuens. Daar is ook halwe waarhede en inligting wat vier en twintig uur per dag, drie… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Die grootste vraag is; Het alle rasse hulle oorsprong van Adam en Eva af? 9. Was almal vernietig in die vloed behalwe Noag en sy familie? 10.Indien alle rasse vernietig was met die vloed, het Noag se seuns dan die Vaders van alle rasse geword? 11.Hoe kon daar vir twee van elke spesie plek wees en genoeg voedsel vir 265 dae as die Ark die helfte so groot soos vandag se passasierkepe was? 12.Waarom kan ‘n kind wat deur verbastering voortgebring is, nie deur Yahweh aanvaar word nie, al was dit nie die kind se skuld nie? 13.Is die Joodse… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Gedurende die sesde tydperk het Yahweh manlike en vroulik wesens geskape, hulle was heelwaarskynlik voor-adamitiese mense gewees. Hy het elkeen volgens sy soort geskape, elkeen het ook sy eie saad in homself gehad, en Yahweh het gesien dat dit goed was. (YAHWEH is ons Hemelse Vader.) Dit was dan ook Yahweh se grootste wet dat elke spesie moes vermeerder volgens hul eie soort. Gedurende die sewende era het Yahweh gerus. Hy het daarna op die aarde neergekyk en gevind dat die manlike en vroulike wesens nie vordering getoon het nie. Daar was geen landbou of tuinbou nie, en ook geen… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Dit was nie ‘n letterlike boom, soos baie van ons dink nie, maar dit het verwys na die vermenging van ras. As ons na die Woord kyk sal ons vind dat die woord “boom” orals voorkom en dat die Massias ook as ‘n boom beskryf word. (dws die RAS of oorsprong van ‘n persoon.) Satan het ook aan Eva verskyn as ‘n pragtige wit goddelikheid en haar sodoende verlei. Die afstammeling van hierdie voorval was Kain, wat geneties al die boosheid van sy Vader, Satan ontvang het. Eva het toe weer op haar beurt vir Adam verlei en so vir… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Soos die wit ras gegroei en uitgebrei het, het van hulle uit hul land van oorsprong weggegaan na ander streke. So het hulle dan stede en kolonies gevestig in en om die landstreek. Meeste van hulle het ras suiwer gebly en nie met die voor-adamitiese nasies gemeng nie. Sommige het wel soos hul moeder met ander nasies (rasse vermeng) verbaster. So het hulle dan die gebod van jy “mag nie vermeng nie” verbreek. ‘n Groot menigte van hulle het hul gaan vestig in die Tarim vallei, Noord van Indië. Yahweh het op die adamiete neergesien en gelet dat almal van… Lees Meer »
Suidpunt
Guest
@Pieter-Jan Van Zyl “Toe moes daar dadelik vergifnis gevra word van ons vyande” Goeienaand Daar is ‘n spreekwoord in Frans wat lui: qui s’excuse s’accuse, letterlik: “Wie self om verskoning vra, erken self hy is skuldig.” En dit is die groot probleem. Sodra jy erken jy is skuldig, aan iets, moet daar mos vergifnis kom. En dan, die asteriksie, regstelling. Ons is nooit in ons ouerhuise geleer om te weier om skuld te erken nie. Nee, ons wil die vrede bewaar, die minste wees, ‘n soort ‘sucker for punishment’, soos Christus uitgebeeld word in die kerke. Maar daardie “regstelling” raak… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest

* Jan Pan,
Jou kommentaar en aannames om van te stik.
Die ‘oom’ na wie jy verwys n gesoute Vrymesselaar en Katoliek.
Ene James Couthreidge.
Met dit as n gegewe….staan jy nog by jou bog?

Ben
Guest
Jan ek besef daar was by die Oom geen vrees nie. Om ‘n pad van vrede te loop is beter as om die wapen op te neem, want geweld kweek geweld. Ek weet egter nie wat ‘n mens gaan doen met jong mense waarvan die helfte werkloos is nie. Hulle sal stellig meer en meer druk op die wat iets het uitoefen. Betaal nou-die dag my motorlisensie: dis vanjaar 10% hoër waar inflasie veel minder is… Ek wonder wel oor die Duitse wapens in Prieska voorspelling van SvR. Op hierdie stadium stel Duitsland geensins in sulke militêre ingrype belang nie,… Lees Meer »
Jan
Guest
Ruiter van die forums, ek gee nie om of dit jou walg en of jy verstik nie, jou kondisie is nie my probleem nie, ook nie jou opinie nie, wat ek wel weet, Indien God besluit het om daardie man te beskerm was dit vir n baie goeie rede, God is dalk besig om n pad met hom te stap wat nie ek of jy ken nie, hoeveel Sataniste het nie al omgedraai nie terug na God toe nie. en my vriend en maak nie aanames nie, ek sien dit elke dag van my lewe dit afspeel. Ek het ook… Lees Meer »
Ben
Guest

Suidpunt,oor PW Botha: was sy skoonpa nie ‘n Ds Rossouw wat ook by Siener van Rensburg besoek afgelê het nie? As ek reg onthou was PW daarvoor verantwoordelik dat swartmense ook residensiële eiendom in stede kon bekom. Daarmee was die euwels van klein apartheid hokgeslaan en hy het daarom geen skuldgevoelens gehad nie.

Dirk+Albers
Guest
Ek kry nou die dag n ” voice clip ” van n toegewyde Christen dame, wat my na lug laat hap het, soos n vis wat uit die water getrek is. Dit was n ” profeet ” van amerika, wat met groot oortuiging, deur drome en/of visione n besondere boodskap vir SA gehad het nl. Die DA leier, vusi-what-have-you, gaan die volgende president in SA wees, en dan gaan alles mooi regkom ens, ens ! Die feit dat hy met n wit vrou getroud is, maak seker AL die verskil, nê ? Soos JB sou sê, die witnerwe wil nou… Lees Meer »
Suidpunt
Guest
Goeiemôre Ben Ek het trouens Vaandel se biografie. En ‘n skaars outobiografie van Klaus D. Vaqué – waarin hy skryf oor die telefoonoproep uit die Wildernis, waar Botha hom bedank vir die boek “Verrat an Suedafrika” / “Verraad teen Suid-Afrika” (vrye vertaling): “Hy het hom sy lewe lank met die politiek doenig gehou en lees slegs nog Christelike boeke en geskrifte, wat vir hom tans meer tersaaklik en belangrik is. Hy het ‘n gelowige man geword, wat Jesus Christus as sy Here aangeneem het.” Mense soos George Bush en kie, as hoëvlak Vrymesselaars, wat die kruis moet breek, weet ons,… Lees Meer »
Ben
Guest

N.a.v. ‘n vroeëre skrywe: dr Servaas Rossouw het as jong man ‘n doktorsgraad in teologie in die VSA behaal. SvR het hom in ‘n prominente posisie in die Simboliese Ossewatrek van 1938 gesien. In ‘n artikel van 24 April 2014 het Adriaan Snyman ook verwys na ‘n visioen wat SvR aan Rossouw vertel het (tydens ‘n besoek in 1920) omtrent die uitbreek van ‘n Derde Wêreldoorlog, ná die dood van ‘n Britse politikus. Margaret Thatcher is in 2013 oorlede.

J B
Guest
Ten opsigte van die Minister van Sosiale Ontwikkeling naamlik Bathabile Dlamin se ‘smallanyana skeletons’: “All of us in the NEC have our smallanyana skeletons and we don’t want to take out skeletons because all hell will break loose,” she said at the time. https://www.news24.com/SouthAfrica/News/dlaminis-smallanyana-skeletons-coming-to-haunt-her-da-20170310 Ten opsigte van die “Ingonyama Act of 1994”: Zulu King Goodwill Zwelithini has warned that any attempts to take away the land under the trust will result in what he terms as “all hell will break loose”. http://ewn.co.za/2018/01/25/all-hell-will-break-loose-warns-zulu-king-over-land-issue Ten opsigte van die ‘SONA’: “Undoubtedly, should Zuma step up to the podium next Thursday, all hell will… Lees Meer »
Dirk+Albers
Guest
Elke nou en dan, word die wit-plakkers probleem op verskillende blogs bespreek. Selfs op die radio het ek al na sulke praatjies geluister. Maar die besprekings volg maar altyd min of meer dieselfde patroon, en GEEN konkrete planne, of oplossings sien die lig nie. Nou vind jy die HELE spektrum van menings, en party mense voel BAIE sterk oor hierdie saak, en raak sommer bakleierig. Aan die een kant is dit lui drinkende, rokende, lae klas uitwerpsels van die samelewing, wat verkieslik net moet verdwyn. Aan die anderkant, is dit iemand wat jy ken, familie of vriend, wat n onskuldige… Lees Meer »
Dirk+Albers
Guest
( Vervolg oor wit plakkers. ) Nou moet hierdie ” elite ” blankes bietjie versigtiger wees, wanneer hulle die oordeel vel, oor hierdie lui nikswerd wit plakkers, nê. Maar die ergste is, nadat hulle die wit plakkers goed bygekom het, sal hulle jou vertel van hulle wonderlike ousie, en/of tuinjong, wat SO hardwerkend, eerlik en ” goddelik ” is ! En daar is ALTYD n storietjie van n ” swartman, ” wat een of ander wonderlike ( christelike ) daad gepleeg het. En dit, volgens hierdie Volksvyande, is genoegsame rede om die wit plakkers hel toe te stuur. JB, ek… Lees Meer »
JanB
Guest
Hier kom dit die skroef word stywer gedraai eers is dit 2% BTW wat hulle wil verhoog nou wil hulle geld by die wit man he vir hulle grond gryp. Black South Africans may constitute 79% of the population but, as individuals, they only directly own 1.2% of the country’s rural land and 7% of formally registered property in towns and cities. Meanwhile, white South Africans, who constitute 9% of the country’s population, directly own 23.6% of the country’s rural land and 11.4% of land in towns and cities. This is according to the highly anticipated Land Audit report, which… Lees Meer »
J B
Guest

Wees maar gereed:
As the ANC’s senior leaders continue to engage the president on what the party describes as the leadership transition, some organisations are threatening violence if a decision is taken to remove him.
Chairperson of the Unemployed People’s Trust Bafana Nzuza.
“We feel that this could spark civil war.”
http://ewn.co.za/2018/02/02/zuma-removal-could-spark-civil-war-says-group-backing-president

Dit lyk vir my dit maak nie saak na watter kant die Dingaan-verwydering-saak oorhel nie … Dit is om’t ewe. Oorhel gaan dit oorhel . Wees gereed.

AntSan
Guest
Droogte: Die parlement sit as ons dinge hier BEGIN, en daar is ‘n verskriklike droogte in die land. Die gees van verwarring is uitgestort. Daar is die wat spoeg kwaad is en die wat blind is. Almal kyk na die parlement. Volk is in opstand, maar lyk my niemand slaan ag daarop nie? Parlement breek op, dan breek hy weer op, (sal gebeur net an afloop v verkiesing, Desember 2017?)dan begin dinge baie vinnig beweeg, Boere baie moedeloos, hulle kan nie sien (of glo) wat aan die gang is nie. Gaan die profesiee nou in vervulling? Geel perske reen en… Lees Meer »
AntSan
Guest

Verder stort die PENSIOENFONDSE tans ook in duie, saam met dit Eskom. Leierloos, die land is leierloos en sodra die eerste sassa paaimiddels nie in die banke is nie, dit kan 1 Maart al wees, bars daar onstuitbare stakings uit. Dankie vir die Boodskapper van God. Die nie liberale regse Boer van hart en GEES word tyd gegee om voortebrei, want ons kan die tekens sien in die Hemel en op aarde.

Dave Viljoen
Guest
Die kerke sal leegloop want die mense hoor en bestudeer die woord self, beproef dit soos die Bybel eis en behou die goeie en verwerp die slegte. Hoe kan ‘n kerk teen die Woord gaan wat gays, lesbene en sule troues verwerp, en die kerk keer dit goed. Hoe kan die kerk met die vyand heel terwyl die Bybel ons leer dat die volk van die Here nie met amalakiete ens trou nie. Die NG Kerk het in die gemors gedompel toe hulle met die vyand onderhandel het en nou dat hulle in die gemors is wil hulle almal die… Lees Meer »
Martin van Wieringen
Guest

Stock markets on the retreat and collapsing now heavy-
a panic in the bond market is spreading.

Als dit het begin van de voorspelde financiele/economische crisis is, zoals ook van Siener se profesie dan zijn we nu in Europa en ook zuid Afrika in het tijdperk van revolutie en burgeroorlog, die zou overgaan in die derde wereldoorlog.

Ja we zijn van start, het gaat nu beginnen.

AntSan
Guest
In a statement‚ the SACP alleged that Zuma was planning on using Amabutho – a Zulu military regiment – as “part of his plan to continue overstaying his welcome in office”. Timeslive. Oorlogs wolke in die lug. Het gesit en luister hierna gisteraand, nie fake news nie. Die diktator verklaar oorlog teen die burgers om aan sy mag vas te klou terwyl hy en sy kaders dikteer en steel! Siener se profesiee watin vervulling gaan? Wag ek kyk wat gebeur is nie nou die opsie nie. Boere, hou jul lampies vol met olie. Ons kyk nou na hulle asof hulle… Lees Meer »
J B
Guest

‘n Ene Annalize Legrange sê op haar Facebook: “Windsorton Stadsaal het gister afgebrand.” – Dit was moontlik op die 4de of dalk op die 5de Februarie 2018 gewees.

Op die 6de Februarie 2018 sê Die Vryburger onder andere die volgende aangaande die afbrand van die Windsorton stadsaal: “Die Vrymesselaarslosie wat langs die historiese stadsaal staan, is egter nie beskadig nie.”
http://www.dievryburger.co.za/2018/02/nog-n-stadsaal-brand/

Dit klink/lyk asof die skrywer van die berig by Die Vryburger ‘n sug van verligting slaak dat die Vrymesselaarslosie nie beskadig is nie … Stadsaal kan maar gaan … Tog net nie die Gratis Bouers se tempel nie.

J B
Guest

Om aansluiting te vind by AntSan se kommentaar hierbo: Die ander gerug saam met die Amabutho gerug … Zuma beplan om Ramaphosa te af te dank as vise-president van azanië en wil hom vervang met Nkosazana Dlamini-Zuma. Dit behoort die ANC in twee te breek … Hoe dit ookal sy … die Venda het sy pote vol hê met die ‘man’ van Kamp Quatro/Quadro. Die ‘man’ van Kamp Quatro is nie Roelfie nie …

Martin van Wieringen
Guest

Vergeet deze man in blauw pak niet, oud reserve bevelhebber van de marine.
Er bestaat een oude katholieke profetie over zijn krijgshaftige deelname.

https://www.rd.nl./vandaag/koninklijk-huis/willem-alexander-rangloze-koning-1.297848.

AntSan
Guest
Elke dag gebeur iets ter bevestiging. Sassa ook in die nuus tans, GROOT probleem. Hele land aangekondig as gebuk onder droogte. PIC vra nou verskoning oor die pensioene wat Eskom toe is. Klaar gedoen. Steinhoff ook. J B, ek dink ons moet maar elke middernag loer na die kassie. Die slang hou mos van middagnag skommels. Dit is nie onmoontlik nie, sal laaste kaart wees om tyd te koop. Grond vat is interesant. As Goodwill nie in 1994 aangedring het op eie grond vir die Zoeloe nie, 32% v KZn, sou hierdie onteiening nou maklik deur gegaan het. Die koning… Lees Meer »
JanB
Guest
Dit is ‘n storie wat ek by ‘n Resivis Kaptein gehoor het toe dink ek hy praat boel. Project NSF : The secret ANC capture program for SAPS By : Daniel Sutherland Wednesday 7th February 2018 @ 01:52 AM I can reveal that there is a massive project in the SAPS, driven by top management and under orders from Fikile Mbalula, for the complete capture of SAPS top management by the ANC . This silent putch or coup to grab political control of SAPS top management will be implemented by stealth and in secret. I can confirm that SAPS is… Lees Meer »
JanB
Guest
The outcome of Project NSF will be that we have a Police force with a top management almost completely staffed by ANC members. Their pensions years would have been backdated so you will have a SAPS management completely loyal to the ANC. This will of course ensure that the Police will keep on looking the other way when the ANC continue with their looting ways. The Police force is supposed to be an independent organ of a Constitutional state. Not a political party’s own private army or patsy force. But after Project NSF is completed , it will be the… Lees Meer »
JanB
Guest
Dot 2 concerns the recruitment of ex MK members who are now civilians. I have spoken to serving Police members who have been involved with taking fingerprints of these ex MK members now applying to join the Police. The process entails that Police members from Police HQ travel from province to province to conduct the recruitment and procedures. My info is that the procedures like the taking of fingerprints is just a cosmetic process and that the recruits have already been promised high ranks in the Police. Now for something that will really shock you. Many of the new NSF… Lees Meer »
JanB
Guest

Project NSF also has to be seen against the background of the Police plan to cut 3000 functional Police member posts by year 2019. The job cuts were also questioned in the official brochure of the PSA trade union

Dirk+Albers
Guest
Ja nee JB, ek dink almal onderskat die man van Kamp Quatro, EN sy baie vriende in ” hoë ” plekke ! Maar ek wil nou ontslae raak van n klippie in my skoen. En dit is hierdie spul afrikaners wat alewig te kere gaan oor die radikale uitsprake, en of liedjies wat die sataniese barbare sing. Vir VYF EN TWINTIG jaar hou dit al aan, en julle simpel prokureurs en advokate kan NIKS uitrig nie. Miskien WIL hulle niks regkry nie, want hierdie was nog altyd n baie lekker ” melkkoei ” gewees. En as die howe n gunstige… Lees Meer »
Jaco Smit
Guest

More oom Adriaan. U het op 7junie 2016 n stuk oor Japie van Zyl geplaas .Ek sien hy is af van sosiale media en youtube. Hoekom ek vra het hy self besluit om te stop of is hy deur politisie gedwing of die kerke. Want as hy deur politisie of kerke gedwing is dan is dit maar net n bewys dat hy die waarheid verkondig en hy vir hul n doring in die vlees is. Dankie lekker dag

J B
Guest
“I’m not going anywhere, I’m not convinced by you guys so I’m not going to resign. “You can go back and report to your national working committee and the NEC that I said I’m not resigning’,” Maak reg kêrels! En onthou die ‘man’ het maandag met sy koning gaan gesels, en onthou sy koning is kwaad oor “Ingonyama Act of 1994” … Gaan die ‘manne’ saamspan … ‘n Onafhanklike Zoeloeland …? Afhanklik van BLOED …! En onthou! Wit Kollaterale Skade! Maak gereed! Wees reg! Julle weet mos van broeke en enkels, en moenie sit en Mark Condor boeke lees daar… Lees Meer »
AntSan
Guest
Alle hel gaan los breek volgens Tobeka Madiba Zuma se vrou. Dit is oral op die nuus. EWN -The Energy Department says Russia’s Natural Resources Minister Sergei Donskoi was in South Africa to attend the Mining Indaba and then paid a courtesy visit to Minister Mahlobo to strengthen relations between the two countries. dUS: so die Rus kom na Mining indaba en dan gaan groet hy David Mahlobo Minister of Energie en voormalige Minister van Staatsveiligheid. Hy is Zuma se gekose “Henchman” A faithful follower or political supporter, especially one prepared to engage in crime or violence by way of… Lees Meer »