Die duifvolk en die kraainasie

In 2004 het ‘n Amerikaanse Neger Ulysses Strong, een van die mees opspraakwekkende, onthullendste, maar ook eerlikste boeke geskryf wat seker nog gepubliseer is. Die gevolg hiervan was dat hy deur sy eie mense as vyand gebrandmerk is; selfs die owerheid het hom dit nie verskoon nie en hy is daarvoor toegesluit. In die gevangenis was daar verskeie pogings deur mede-Negers om hom dood te maak.

Hy het die oorspronklike manuskrip via ‘n vriend aan ons gestuur, waarna ons dit in Afrikaans vertaal en onder die titel Die voortreflike ras gepubliseer het.

In ‘n meegaande brief het hy o.a. die volgende gesê:

“Ek is nie gebore om die wêreld te red nie. Ek is gebore om ‘n KULTUUR te red. Indien daardie EEN kultuur moet taan, sal sy helder lig nie langer op aarde skyn nie, en daarna sal die wêreld en sy mense in ewige duisternis verkeer.”

Maar volgens hom bestaan daar ook ‘n ander kultuur wat al vir miljoene jare op hierdie planeet gemeenskappe gevorm het, en tog is daar by hulle slegs die skraalste spore van kennis voordat hulle opgehou het om verder te ontwikkel.

Die voortreflike ras handel oor hiérdie twee kulture.

Ons ken hulle ook as goed en kwaad.

Net dit. Daar is niks tussenin nie, niks wat halfgoed of halfkwaad kan wees nie.

Hulle verskil van mekaar soos klei en yster – soos dag en nag – soos ‘n wit duif en ‘n swart kraai.

Toe die kraai wat Noag vrygelaat het, nie terugkom nie, het hy ‘n duif laat gaan om te sien of die waters oor die aarde al verminder het. Maar die duif kon ook geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en hy het na Noag en die ark toe teruggekeer, want dis in sy aard altyd terug te kom huis toe.

Die duif se roep is ‘n aangename koer geluid; hy eet hoofsaaklik graankosse en is ook lief vir broodkrummels en pap.

Die duif is n toonbeeld van reinheid; is glad nie aggressief nie, maar eerder passief en is dan ook ‘n simbool van vrede. Duiwe sal ook nooit ander voëls aanval nie.

Daar is geen kwaad in hulle nie, geen vyandigheid of bitterheid nie en is van nature passief. Salomo beskryf sy beminde se oë as duiwe – dit spreek van sagtheid, liefde en vrede. Die duif word ook as simbool gebruik waar daar beskryf word hoe die Gees van God op die Messias neergedaal het.

‘n Kenmerk van die duif is dat die mannetjie getrou bly aan sy wyfie. So sal hy bv. bedags op die eiers sit, want dan is dit veilig vir die wyfie om die nes te verlaat. Sy broei weer snags op die eiers en hy pas haar op. Wanneer die kleintjies uitgebroei het, sal die mannetjie en wyfie hulle voer. Dis soos God die gesin beplan het, getrou aan een lewensmaat en albei deel in die verantwoordelikheid vir die grootmaak van die kinders.

Die duif was in die ou Testamentiese tyd die offerande van die armes genoem. As die gesin nie ‘n skaap kon offer nie, dan het hulle duiwe geoffer. Waarom juis ‘n duif en nie ook ‘n ander tipe voël nie? Heel waarskynlik omdat die duif geen galblaas het nie, en daarom geskik is as ‘n offergawe. En as ons dan as ‘duif-offergawes’ na die Vader wil kom, moet daar ook geen bitterheid (gal) in ons wees nie.

Soos reeds hierbo genoem is, het Noag se duif weer huis toe gekom. En hierdie besonderse eienskap van die duif om na sy woonplek terug te keer, is die rede waarom duiweliefhebbers hulle in wedvlugte gebruik, want dit maak nie saak hoe ver jy jou duiwe wegneem nie, as daardie mandjies oopgemaak word, dan het die duif net een doel voor oë, en dit is om direk terug huis toe te gaan, want hy weet sy meester wag hom daar in met skoon water en kos.

Net so moet ons as gelowiges in die lewe ook net één doel voor oë hê en dit is om die wedvlug te voltooi, om weer Tuis by ons Meester se voete te gaan sit, want dan versadig Hy ons met die brood van die lewe en lewende water sodat ons nooit weer honger of dors sal word nie.

Die duifvolk

In die duif is daar sekere kenmerke wat verbasend ooreenstem met die geaardheid van die volk wat die Almagtige hier oorkant die riviere van Kus kom plant het. Toe Lodewyk XIV in 1685 die Edik van Nantes opgehef het en Protestantisme onwettig verklaar het, het baie Protestante Frankryk verlaat eerder as om in verset te kom en weerstand te bied. Sommige het hier na Kaap de Goede Hoop gevlug. Maar dit was nie lank nie of hulle word weer vervolg – dié keer deur die Engelse. En weereens besluit hulle om andermaal liewer die vreemde in te vaar eerder as om die wapen op te neem.

Want net soos die duif is die Boervolk vredeliewend van aard. Sy het nog nooit ander volke aangeval om hulle grongebied en rykdomme vir haarself toe te eien nie. Sy wou nog altyd net goed doen, die hand uitsteek om die beste wat sy het, uit te deel. In die verlede is sy al herhaaldelik aangeval, en elke keer het sy haarself maar net verdedig. Vandag word sy op onbeskryflike maniere vervolg, sy is reeds van alles berowe, geplunder, kaalgestroop en word selfs doodgemaak.

Tog verduur sy dit met ‘n heroïese geduld en lankmoedigheid wat geen grense ken nie. Sy draai net haar gesig weg, kyk ander pad, sug in stilte, of huil alleen in haar kamer.

Daar is niks wat sy kan sê wat meer haar eie is nie. Sy het niks meer om te verloor nie; haar identiteit is van haar weggeneem, haar geskiedenis, haar kultuur, haar taal, haar menswees, haar land, ja, selfs haar eie kerk het haar van haar godsdiens vervreem en verkondig vandag ‘n ‘ander evangelie’.

Die dag toe sy gebore is, is haar naelstring nie afgesny nie; sy is nie met water gewas of gereinig nie. Niemand het met haar medelye gehad nie. Sy is nie getroos of geklee nie. Sy is op die oop vlakte weggegooi, niemand het na haar omgesien nie, niemand het haar versorg of met olie gesalf nie.

Maar toe het Hy by haar verbygegaan, haar sien spartel in haar bloed. En Hy het vir haar in haar bloed gesê: “Leef! Jy is Myne!” En sy het geleef, gegroei, groot geword en die hoogste bloei bereik. Toe het Hy sy vleuels oor haar uitgesprei en haar naaktheid toegedek. Ja, Hy het vir haar gesweer en met haar daar by die Ngomerivier  ‘n verbond aangegaan…

En op ‘n dag het sy Hom hoor sê: “Genoeg is genoeg!”

En sy swaard was in sy hand en Hy het die berge geklowe, die heuwels gelyk gemaak, die sterre se glans gesnuit, die maan in bloed verander – en dit was nag. Toe het haar vyand agter ‘n newel verdwyn.

En sy was weer vry en verlos soos daar in die Tuin, en bokant haar Tabernmakel het die Vierkleur in die aandwindjie gewapper.

Die kraainasie

Anders as die duif is die kraai nie huisgebonde nie. Ons sien dit in Gen. 8:7 nadat Noag die kraai uitgestuur het om vas te stel of die waters al gesak het. Die kraai het nie teruggekom nie, maar gedurig heen en weer gevlieg totdat die waters weggedroog het van die aarde af.

Die kraai het ‘n kenmerkende skor, harde skree. Hulle is aasvreters en word dikwels by karkasse opgemerk, en in oorlogstyd op die slagvelde waar die dooie liggame lê. In Jesaja lees ons van ‘n gebied wat met die banvloek getref is en verlate, in chaos en totaal verwoes agtergelaat is. Omdat dit in sy aard is om in sulke plekke te gaan aas, het die kraai hom daar gaan tuismaak. Maar maak jy hom mak en neem hom in jou huis, is die kraai geneig om ‘blink goed’, soos lepels, vurke, ens. te ‘steel’ en weg te dra.

Ulysses Strong se prontuit die kraai se leefwyse is ‘n weerspieëling van die Neger se bestaan. Net soos die kraai is hy ‘n luidrugtige wese; sy blyplek ook ‘n vuil, stinkende hool, bekend as ghetto’s. As hy honger het, eet hy enige iets, tot huisvullis in asblikke. Laat die blankes hom toe om tussen hulle bly, breek hy in hulle huise en roof al die ‘blink goed’.

“Om hierdie rede is die ‘Jim Crow-wette’ in die 1800’s ingestel,” sê Strong. “Blanke Amerikaners wou nie integrasie van die twee rasse hê nie. Amerika se blanke wetmakers het derhalwe ‘n stel wette, bekend as ‘Jim Crow’ gepasseer. Die naam self was rassisties. Die woord ‘crow’ as verwysing na die Negers, was ‘n bekende metafoor. Swartes is kraaie genoem oor hulle blink swart velle wat soos die blink blouswart vere van hierdie voëls gelyk het en ook hulle kraai-gewoontes. Blankes het geglo dat, indien hulle die kans gegun sou word, Negers, vanweë hulle laer intelligensie, die blankes se voortreflikheid sou steel en die totale vernietiging van blanke Amerika sou veroorsaak.”

Vanaf die 1920’s tot 1960’s het die Jim Crow-wette ‘n aparte, maar gelyke behuisingstelsel in Amerika se blanke openbare en private sektore gehad. Blanke hotelle, nagklubs en restaurante was slegs vir blankes, terwyl blanke sakehuise wat swart kliënte bedien het, aparte akkommodasie slegs vir swartes gehad het.

Swartes was nie toegelaat om in die blanke plekke te sit nie en blankes was nie toegelaat om saam met swartes in die openbaar te sit nie.  Wat geskiedskrywers nalaat om oor die aparte maar gelyke fasiliteite te sê, is dat as die stadsraad ‘n ontspanningsentrum in die blanke gebied van die stad oprig, hulle ook in die swart gebied dieselfde fasiliteit opgerig het.

Blankes was eienaars van hulle eie hotelle, restaurante, nagklubs, teaters en kruidenierswinkels.  Swart mense het ook dieselfde fasiliteite soos restaurante, nagklubs en teaters, gehad, asook “Mom & Pop” se kruidenierswinkel. Maar swartmense het nie hotelle gebou nie, en omdat hotelle private eiendom was, en nie ‘n openbare diens nie, was daar nie swart hotelle nie.  Swartes het kwaad geword omdat blankes hulle nie in hulle hotelle wou toelaat nie. Al wat ons (swartes) moes doen, was om ons eie hotelle te bou, maar ons het nie oor daardie kennis beskik om dit te doen nie. Alhoewel ons swartes vandag ons eie klein sake het, sluit dit nogtans nie hotelle in nie.

Nadat die stof van die rasseopstande tydens die 60’ en 70’s gaan lê het, het die Negers nie net die blankes se besighede vernietig nie, maar ook swart besighede, en het hulle dus die blanke besighede gedwing om pad te gee. Die blankes het nie teruggekeer om hulle besighede weer te herbou nie, uit vrees dat dié ook weer afgebrand sou word. Hulle het reeds ondervinding daarvan gehad…

Dit is die historiese rede waarom daar vandag so baie verlate geboue in swart gemeenskappe van die VSA is.  Eens op ‘n tyd was al hierdie leë, rotbesmette ruïnes florerende sakehuise!

In die dae van “Jim Crow”, voor integrasie, het sogenaamde opvoedkundige spesialiste beweer dat swart studente benadeel word “as gevolg van onvoldoende befondsing en verouderde boeke” by swart skole in vergelyking met blanke skole wat beter deur die staat en plaaslike regering befonds word. Om dus hierdie probleem te oorkom, moes integrasie die oplossing wees, en tog bestaan die opvoedkundige gaping nog steeds. Die toetsgaping tussen wit en swart studente het nie verander nie. Inderdaad, die gaping het ten gunste van die blanke studente vergroot.

Die feit is dat daar deesdae meer jong swartmans in die gevangenis sit as wat in kolleges gradueer.

Regstellende aksie wette is in 1990 by blanke kolleges ingestel. Die VSA regering het kollege toelatingseksamens ten gunste van swart studente hersien, terwyl blankes wat meer punte in die toelatingseksamen gekry het, toegang geweier is.

Die swartman se mislukkings het daartoe gelei dat die swart gesinstruktuur uitmekaar geval het.  Toe die swartman onder die blanke se sorg verwyder is, het swart vrouens gou uitgevind dat die blankes se welsynstelsel baie beter as die swartman se inkomste is. Die man sal sy geld eerder op blink karre en mooi klere uitgee en met ander vrouens flankeer as om sy inkomste te gebruik om die huur te betaal en vir sy gesin te sorg.

Behuising, gesondheidsorg, kos en ‘n maandelikse welsynstoelae het ‘n meer betroubare leefwyse vir miljoene swart Amerikaanse vroue met afhanklike kinders verseker. Hulle enigste bron van inkomste het uitsluitlik van blanke Amerika af gekom. Dit het ook veroorsaak dat swart vrouens lui geraak het en nie werk gesoek het nie. Haar welsynstoelae het nie net haar eie gesin gevoed nie, maar ook haar vriendinne.

Sy het die mans slegs nodig gehad om haar te help om kinders te verwek, want die welsynskantoor betaal haar op grond van die aantal kinders wat sy het. Hoe meer kinders, hoe groter was haar staatstoelae!

Haar hebsug, vererger deur haar onkunde, het miljoene swart vaderlose kinders tot gevolg gehad. Stel jou voor – jy, as swartman ontmoet ‘n swartvrou van skaars twintig jaar oud en reeds ma van vyf of ses kinders, elkeen deur ‘n ander man gewek. Hierdie vaderlose kinders groei in hulle enkel-gesin tuistes op en soek aandag by enige swartman. En niemand beantwoord daardie behoefte aan vaderlike liefde nie en hulle word groot en kyk na alle swartmans met teleurstelling en veragting.

In enige land ter wêreld waar inboorlinge versorging benodig, kom blankes tot hulle redding, terwyl swartes eenvoudig weier om te help.

Blankes het swartes geleer lees en skryf. Ons het later ook onderwysers, dokters, prokureurs, boere, bouers, ens. geword as gevolg van die blanke ras. En tog kla ons steeds oor ons tekortkominge en blameer die blanke ras, wat ons soveel geleer het, daarvoor!

Ons houding is dat die blankes vir die swart ras se tekortkominge verantwoordelik is! Ons glo dan dat alles wat die blankes verrig en gebou en ontwikkel het, van die voortreflike swartman gesteel is! Ons hou aan om hierdie stories vir onsself te vertel, maar die waarheid is dat elke keer wat ons swartes ‘n poging aanwend om onsself sonder hulp van die blankes te organiseer, bereik ons absoluut niks!

Voor my vyftiende verjaarsdag het ek besef dat dit ek teen my broers is, my broers teen my, my ouers teen mekaar, my familie teen mekaar en vriende teen mekaar. En ek het alleen teenoor die witman se wette, reëls en regulasies gestaan. Dit is die swartman se ware bestaan.

Ons haat en jaloesie teenoor die blankes het ons blind gemaak om ons werklike vyande raak te sien – ONS SELF! Ons swart Amerikaners kan nie saamwerk nie, en ons wil nie bymekaar woon nie. Ons wil saam met die blankes leef. Dus, op die ou end vrees ons nie die blankes die meeste nie – ons vrees onsself. Dit is die groot rede waarom ons nog deur die eeue geen vordering gemaak het nie. Daar word nie gevra waarom ons nie gevorder het nie, of wanneer ons dit gaan doen nie, maar liewer, wanneer gaan ons dit aan onsself erken? Slegs wanneer ons swartmense teenoor onsself erken dat die blankes beter as ons is, sal ons begin vooruitgaan en ons identiteitsprobleme oplos.

Ons is afstammeling van Afrikastamme en ons ag onsself as iets meer, maar ons ware natuur oorheers ons nog steeds. Ons stry teen ons eie natuur. Ons wil meer wees, maar dit is ‘n onmoontlike taak vir die swartman om die witman se gelyke te word.

Ons lees in Genesis 1:26 dat die blankes (Adamiete) oor die visse van die see, voëls van die hemel en elke skepsel en kreatuur wat die aarde bewoon, sal heers.

Adam kon dus net blank gewees het, want die swartman kan nie eers oor homself heers nie. Die opdrag om te heers het God dus nie aan hom gegee nie.

Ek besef dat sommige blankes nie wil hê dat hierdie inligting openbaar word nie. Sommige blankes ontken dit; ander is verleë hieroor, en tot vandag toe is daar blankes wat nie hulle voortreflikheid besef nie. Julle blankes is lewenslank belieg en bedrieg deur vertel te word dat ons almal gelyk is. Maar waarom sal julle my glo? Per slot van rekening, julle kerkleraars, julle onderwysers en politici vertel ons gedurig dat ons almal dieselfde is.

laat my toe om met die dogter van een van julle blanke politici te trou.  Glo julle werklik dat ek, ‘n swartman, met ope arms in hulle familiekring verwelkom sal word?  Nee – ek glo nie. En die arme misleide meisie sal nie net deur haar familie onteien word nie, maar ook verbied word om ooit weer haar gesig vir hulle te wys. En wanneer ‘n blanke vrou aan ‘n swarte se kind geboorte gee, sal geen blanke man haar ooit weer wil hê nie.

Pragtige meisietjie, as jy eers “swart” geword het, is daar geen terugkeer huis toe nie. En armoede sal knaend jou voorland wees. Vra jouself af of jy regtig van ‘n swarte se babas ‘n ma wil wees? Ek sien mos wat met blanke meisies gebeur wat oor die kleurskeidslyn trap en wat nou in armoede leef. Swartmense poog om van die swart lewe te ontsnap, terwyl sommige van julle oningeligte blanke vrouens hulle godgegewe blanke status prysgee waar armoede jou en jou kinders tussen primitiewe Negers hulle inwag.

Waarom raak swartmense oproerig?

En mense verstaan ook nie waarom swartes oproerig raak en alles buit, en aan die brand steek wanneer hulle oor een of ander sogenaamde blanke “rassistiese” optrede kwaad word nie. Laat ek verduidelik hoe swartes dink – hulle het nie geboue opgerig nie – huise, blokke woonstelle of besigheidspersele. Hulle het nie die bloudrukke geteken nie, en het hulle ook nie die water- en rioolstelsels, elektrisiteit, telefoon lyne, paaie en sypaaie gebou of opgerig nie. Ons swartes het tydens die integrasiebeweging maar net in ‘n blanke gebied ingetrek, en waar ons ingetrek het, het blankes padgegee omdat hulle gevrees het dat die swartes alles gaan vernietig. Hulle vrese was nie ongegrond nie, want kyk wat het ons in hierdie voorheen blanke gebiede gedoen…

Die harde feite is – ONS HET ALLES VERNIETIG!!!

Die punt wat ek wil maak, is dat ons nie die lang ure, dae, weke en maande gesweet het om ‘n ten volle funksionele stad te bou nie. Dus is dit maklik vir swartes om alles wat nie deur ons gebou en opgerig is nie, te vernietig.

Ek het al verskeie van my eie swartmense gevra waarom word hele gebiede vernietig elke keer wanneer ons vir die witman kwaad word.

Die antwoord is altyd dieselfde: “Strong, dis in elk geval nie ons s’n nie. Dit behoort aan die Witman – nie aan ons nie!”

Dis waarom ons dit doen!

Homo Sapiens

Wanneer mense sê dat swartes in die sportwêreld uitblink, raak die swartes nie ontsteld nie, maar noudat ek sê dat die blanke ras is die voortreflike ras van die wêreld, staan ons voor ‘n probleem.

‘n Rassistiese swartman wat sy eie ras haat, het so pas gepraat!

Swartes sal nooit erken dat blankes die voortreflike ras is nie, en dat alle ander rasse nie hulle gelyke is wanneer hulle met hierdie stelling gekonfronteer word nie. Maar indirek, etget, sodra die blanke heersers iets doen waarvan ons swartes nie hou nie, sal dieselfde swartes vra: en wie het hulle as God oor ons aangestel?

Swartes van die Islamgeloof hou al jare lank rassistiese optogte en het talle boeke oor blankes geskryf. Byvoorbeeld, volgens hulle stam die blankes van die swart ras af. ‘n Albino-gorilla, “Snowflake,” is met platina-blonde hare, blanke vel en blou oë gebore.

Maar indien iemand sou sê dat die swart ras van gorillas afstam, sou swartes in ‘n rasse-oproer ontaard. Om dus beskuldigings van rassisme vanuit swart geledere te vermy, het blanke wetenskaplikes met opset geen melding daarvan gemaak dat swartes van ape afstam nie. Sulke studies toon gerieflik die verskillende stadiums van menslike ontwikkeling vanaf ape tot Neandertalmense, en vandaar tot by homo sapiens, wat presies soos vandag se blanke man lyk.

Blanke aardse geskiedenis strek net sover as ongeveer sesduisend jaar terug, terwyl die ewolusionêre studie van swartes tot sover as ‘n miljoen jaar teruggaan. Terwyl historiese verslae die blanke ras se ontstaan in plekke soos Sumerië, Egipte, Babilonië, Kaänan en Sentraal-Asië plaas, het argeologiese opgrawings aangetoon dat oorblyfsels van die blanke ras slegs ‘n paar duisend jaar terugdateer. Hierdie bevindings laat die vraag onder blankes ontstaan: Wie is ons, en waar kom ons vandaan?

Afgesien van hierdie feite, het ons nie ‘n doktoraat in argeologiese wetenskap nodig om die ooreenkoms tussen swartes en ape te sien nie. Hoeveel maal sien mens vandag ‘n swart peroon wat soos ‘n aap lyk? Ek het – verskeie kere! Swartes sê dieselfde agter mede-swartes se rûe: “Man, kyk daardie Neger – hy lyk net soos ‘n aap!”

Ek herhaal – ek probeer nie my eie mense verkleineer nie. Ek noem slegs feite. Dis duidelik dat ek dieselfde voorgeslagte as hulle deel, maar anders as my swart Amerikaanse broers, wil ek nie die blanke se gelyke wees nie. Dit is nie my doelwit in die lewe nie, en motiveer my nie om een of ander prestasie na te jaag nie. Ek is nie skaam oor my gelykenis met ape nie. Ek erken aan myself dat swartes werklik soos ape lyk, maar dat ‘n ander swart persoon dit in die openbaar erken, sal eenvoudig nie gebeur nie.

Gedurende die plofbare jare van die 60’s en 70’s het ek geglo dat die blanke en sy wette my vyande was. Ek het eers later besef dat die swartes se wetteloosheid my werklike vyand is.

Die monster, RASSISME, staan 24 uur per dag op aandag om ons te beskerm, maar ons besef nie hy blokkeer ook alle voorspoed uit ons swart gemeenskappe nie. Daarom bly ons die blankes vir ons eie tekortkominge blameer, in plaas van onsself.

 

 

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
143 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Johann Cronje

Adriaan (1), Dankie vir iets nuut. Dit is baie goed saamgestel en die “waarheid” daarvan is onbetwisbaar. Die skrywer erken dat daar algehele verskille is en daarvoor is hy veroordeel. Wat baie nie weet nie is dat die verskille ontstaan het tussen die 5 de dag en 6 de dag se skeppinge van lewende wesens. Daar is ‘n duidelik kontras tussen verskillende rasse en ook tussen lig en duisternis , tussen reg en verkeerd en tussen waarheid en leuen. Tog is daar diegene wat gemaliker is om met die leuen of ‘n halwe waarheid te wil saamleef en dit terwille… Read more »

Hartmut De Wet

Exodus 18:6 En hy het Moses laat weet: Ek, jou skoonvader Jetro, kom na jou met jou vrou en haar twee seuns saam met haar. Exodus 18: 12 Daarop het Jetro, Moses se skoonvader, ’n brandoffer en slagoffers geneem tot eer van God. En Aäron en al die oudstes van Israel het gekom om saam met Moses se skoonvader brood te eet voor die aangesig van God. Numeri 12:1 EN Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; want hy het ’n Kusitiese vrou geneem. Numeri 12:9 En die toorn van die HERE… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, dankie dat jy die moeite gedoen het om vir die soveelste maal die euwel van verbastering uit te spel ! Nou weet ons ook dat nuwe lesers kom die heel tyd by, en baie van hulle is soekend. Die werklikheid van die NSA nagmerrie rus swaar op hulle gemoed, en hulle begin vir die eerste keer in hulle lewens werklik diep vrae vra. Hulle kry nie meer vertroosting by die dominee/pastoor, en die kerk nie, en hulle is BENOUD ! Hulle sien hoe dat die ” wonderlike ” christen-geloof ons almal tot binne in die slagpale ingelei het. En… Read more »

Lanie

As mens nog “bewyse” soek vir Rut, of dat Israeliete in Moab gewoon het: Joshua 18:7 half stam Manasse & Gad & Reuben trek in die land Moab in oos van die Jordaan. Jos 13:23-32 verdeel Moses die grond op die vlaktes van Moab tussen die Israeliete. Tydens Nehemia se terugkeer is die gebied weer in besit geneem, Neh 9:22. Vergelyk Jos 13:27. Num 22:1; 1 Kron 4:22 – Israeliete het Moab ingeneem en daaroor geheers, doen ‘n ‘wordsearch’ van “Moab” en jy kry baie bewyse.
Dan ook Rut is losgekoop, lossingsreg was net vir bloedfamilie.

Lanie

Vir Moses en sy Kussitiese “vrou” kyk Boek van die Opregte hoofstuk 72:37-42; 73:31-37; 76:1-6.
Ketura was Abraham se niggie aan vaderskant, Sem > Arpagsad > Selag > Heber > Joktan = Ketura.
Tobias 4:12 …. Onthou, my seun, dat Noag, Abraham, Isak en Jakob, ons voorvaders van ouds, almal met vroue uit hul eie familie getrou het.

Johann Cronje

Adriaan (2), Die OT boek van Levitikus 19 : 1-18 –verklaar vir ons egter wie ons naaste is nl . – Jou broer, jou ouers, jou volksgenoot, die dagloner van jou volksgenote, die blinde ban jou volksgenote, die geringe (minder bevoorregte) van jou volksgenote. Almal die is jou “naaste”. Die vreemdeling wat nie (soos jy lyk nie) en nie as jou volksgenote/rasgenote gereken word nie, word “ongetwyfeld” nie as jou “naaste” gereken nie. Jy mag wel die vreemdeling wat by jou “vertoef/besoek” aflê, so respekteer en behandel ( vers 34) – Die vreemdeling (nie-Israeliet) wat by julle “vertoef”, moet vir… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (3), Deut 4:2 – Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van Yahweh julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. Deut. 4:35 – Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat YAHWEH God is; daar is “geen ander buiten Hom nie.” Deut 6:4-5 – Hoor, Israel, Yahweh onse God is ’n enige God. Daarom moet jy Yahweh jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Lev. 19:18. Deut.… Read more »

Johann Cronje

Adriaan, Ek het die skakel gevolg. Dit is duidelik dat daar wel enkeles van die Kraainasies is wat tog insig het in hul eie bestaan. Hulle is ook deeglik bewus van hulle eie rassegroepe se primitiewe en bose tekortkominge en wat dit aan beskawing doen . Wat werklik opvallend is ,is dat hulle die wêreld se probleme heel korrek identifiseer en voor die deur van die bose NWO lê. So ook merk hulle dat rassisme as faktor gebruik word om die NWO se planne in plek te stel. Min van die duifnasies toon vandag dieselfde insig juis omdat hulle hul… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, die hardnekkigheid waarmee die MEESTE Adamiete hierdie moddernasies aanbid, omhels, evangeliseer en voor kruip, vervul my met afsku. Maar nou weet ons ook dat alles het sy oorsprong in die satan se missie om die Adamiet TOTAAL te vernietig, nê. Vandag hou zim se barbare n klug-verkiesing wat die dwase witman op hulle afgedwing het. Snaaks dat mugabe wag tot n dag voor die ” verkiesing, ” om te sê hy sal nie vir sy eie party, ( zanu-pf ), stem nie ? En die blanke liberale idiote is tog so geskok, omdat die zim-parasiete nie terug stroom na… Read more »

Quentin

Naand oom Adriaan, Kon oom al uitvind of siener ook enige iets genoem het van die verwoestende storm waarvan Johanna Brandt praat.Volgens haar moet die storm eers oor Suid Afrika kom, asook die geweldige hongersnood in Europa en veral Engeland waar daar derduisende gaan sterf.Indien hierdie profesie waar is, sal daar nou vinnig iets in die wereld moet gebeur,indien ons volgende jaar April in ons dinge moet gaan,want as dit nie volgende jaar is nie moet ons nog 4jaar wag of hoe, ek het erens verneem dat siener glo gese het ons dinge sal in ‘n vekiesings jaar plaasvind, en… Read more »

Martin van Wieringen

Quentin, Er zijn baie europesche profesies hierover, ik geloof nie in 2018 nie.
Al die profesies gaan over 2023. Die storm is ook een profesie vir Europa.
1 Ecomische crash
2 Burgeroorlog in grote steden in Europa, b.v. Rome, Paris, London.
3 Begin derde wereldoorlog, voorgaande jaar begin juli-aug. 2022
4 Storm in maart/april 2023 gevolgd door die nag van 3 dagen darkness.
5 2022-2023 is solar max. die storm is mogelijk van zonnestorm uitbarsting.

Nostradamus 2023 4 months before
Paracelcus 2023
Book of Daniel 2023

http://www.thepeoplevoice.org/TPV3/voices.php/2012/03/10/2012-is-not-the-end-of-the-world-it-is-2023

http://hiddenmysteries.net/hiddennewz/?p=183

Johann Cronje

Quentin (1), Ek gaan probeer om jou te antwoord. Ek mag verkeerd wees maar dit is my opinie dat hierdie visioen van Johann Brandt NIE net na ons eie land se probleme verwys nie, maar dalk eerder na die komende dag van afrekening van Yahweh waarby die hele wêreld gestraf sal word. (sien Joël 2 :30-31 hieronder). Die beskywing van die “storm” is letterlik en om dit in verband te bring met ‘n vergeestlike boodskap is moeilik aanvaanbaar want dan moet ons dalk ook al Openbaring se letterlike beskrywings as simboliek lees en die boodsakp probeer vergeestelik. Dit is ook… Read more »

Johann Cronje

Quentin ( 2), Johanna het na die Boodskapper gedraai. Daar was net een gedagte by haar. Met al die liefde wat sy vir haar volk en haar land gehad het, het sy andermaal gesmeek: “Spaar Suid Afrika!” Let op die “boodskapper: verwys na fisiese “RAMPE” en die “RAMPE” is onvermydelikke straf vir die onreg (duisternis) van die mens. Die Boodskapper het na haar gekyk en geantwoord: “Moenie bevrees wees nie, o jy, onbevreesde! Het jy dan werklik gedink dat daar in “JOU LAND” geen Duisternis is om te oorwin nie? Verstaan jy nie dat as Suid Afrika die “RAMPE” gespaar… Read more »

Johann Cronje

Quentin (3), Vergelyk Openbaring se letterlike beskywings met die van Johanne Brandt se visioen. Open 8:5 – 7 – En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ’n derde van die bome het verbrand, en al die… Read more »

Dirk Albers

Julle moet maar mooi oplet hoe die ” xenophobia-kernbom ” van hierdie land al groter en groter word. By tye lyk dit asof dit selfs die wit-swart oorlog oorskadu. Net soos in Europa, VSA, Britanje ens, is daar twee duidelike faksies. Die klomp wat immigrante, ( onwettig of nie. ), omarm en werwelkom. ( en waarskynlik met graagte kruisteel ook ). Dan die ” verkrampte ” ( patriotiese ? ) groep, wat vêr in die toekoms kan insien, en wil walgooi. Wat hierdie storie ongelukkig nog moeiliker maak, is dat jy vind mense van AL die kleure en geure aan… Read more »

Theunis

Oom Adriaan ek sien nou ou Cyril gaan die grondwet verander dat hul makliker die grond kan vat. Ek sien dat die donkerte nou toesak oor ons volk. Dan is daar nog mense wat se dat dit reg was om JA te stem! En die vergrype gaan plaas vind sonder n skoot want ons volk is nog steeds dom astrant en soos iemand gese het hul kniel eerder voor n swart bende parlement en smeek om genade as wat hul voor Vader YHWH se voete sal kniel en om genade smeek! Mag Vader ons genadig wees want groot is die… Read more »

Vivienne

(Deel 1)Ek het vandag na n radio onderhoud geluister op eurofolkradio.com (Dit is n uitstekende plek om informasie te kry hulle is ook Israel Waarheid) Daar het hulle gepraat van Alois Irlmaier wat ook in die toekoms kon sien. Hier is paar dinge wat hy het gese: “Everything calls peace, Schalom! Then it will occur – a new Middle East war suddenly flames up, big naval forces are facing hostility in the Mediterranean – the situation is strained. But the actual firing spark is set on fire in the Balkan: I see a “large one” falling, a bloody dagger lies… Read more »

Vivienne

(Deel 2) “…During the war the big darkness comes, which lasts 72 hours.” “It will become dark at a day during the war. Then a hail impact, consisting of lightning and thunder, breaks out and an earthquake vibrates the Earth. Please do not go out of the house at that time. The lights do not burn, except candle light, the current stops. Who inhales the dust, gets a cramp and dies. Do not open the windows, cover it completely with black paper. All open-standing water become poisonous and also all open-standing meals, which are not in locked doses. Also no… Read more »

Ruiter vd Forums

En so is dit dan formeel.
Die duifnessie waarop FW aka Pienk Frikkie rustig sy grondwet-eiertjie wou lê, word nou skroomloos deur die kraaie onder sy g@i uitgepluk.
En met n vredes-takkie in die bêk, het ‘duifie’ boonop sy vuurwapens loop staan en ingee.
Pille vir domgeit is daar nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Alle Volksgenote Al wat kan sê is om jou Geestelik en Liggaamlik (Vas) gereed te maak. Net my/jou /ons Vader YHWH sal ons hier kan help. Geen Kerk/Dwaal-Tempel met sy dwaalleraars/priesters sal ons uit die gemors kan beskerm nie wat nog van red. Die Libturds / Liberaal wou dit sou gehad het, nou dat die popo die waaier gaan slaan met die spoed van die aarde wat so vinnig soos `n koeel rondte trek deur ons sogenaamde NASA leuens in die Ruimte. (Grootste ontkenning nog van alle tye teen Vader YHWH se skepping). Nou moet daar na die… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Net ter inligting Mense moet gerus bietjie lees wat die Jood oor hul eie mense skryf ook. Net so slu soos Kraai nasies. Die Khazare is vandag die lidmate wat 90% van die Joodse bevolking uitmaak volgens Habermann se boek “Tracing our white ancesters”. Hulle was ‘n Turaniese ras wat reeds voor Adam (Adamiete) op die aarde bestaan het. Dan was daar ook die skrywers Koestler en Freedman wat onderskeidelik die boeke geskryf het “The Thirteenth Tribe” en “Facts are Facts” wat wys dat die Jode nie die volk van YAHWEH kon gewees het nie. Wat baie interessant is, is… Read more »

RIGTER...

Van Suid Afrika tot ISRAEL daar bo, is EEN KONTINENT: DIE LAND VAN GAM “En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.” (PSALMS 78:51). “Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.” (PSALMS 105:23). “Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.” (PSALMS 105:27). “Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.” (PSALMS 106:21-22). “Maar toe hy… Read more »

RIGTER...

Van Suid Afrika tot ISRAEL daar bo, is EEN KONTINENT: DIE LAND VAN GAM “En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.” (PSALMS 78:51). “Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.” (PSALMS 105:23). “Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.” (PSALMS 105:27). “Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.” (PSALMS 106:21-22). In Jesus Naam… Read more »

RIGTER...

“Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword (en naak) in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaän, (het sy vader se naaktheid gesien) en (dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee). Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, (en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek): (hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie). Toe Noag van sy wyn wakker word en (merk) wat sy jonger seun hom (aangedoen) het, sê hy: Vervloek… Read more »

RIGTER...

“Eer jou vader en jou moeder, (dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee).” (EXODUS 20:12). “Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE. Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie: sy is jou moeder — jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.” (LEVÍTIKUS 18:6-7). “Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat Ek voor julle uit verdryf. So het die… Read more »

Johann Cronje

Rigter, Jy verwys na verskeie OT opdragte van GOD YAHWEH met spesifieke verwysing na die opdrag van, “eer jou Vader” en die vloek wat daarmee gaan vir die wat dit nie doen nie. Jy eindig egter jou skrywe af en groet met – “In Jesus Naam” Jy het ook aangehaal (PSALMS 105:27). “Hulle het God (Yahweh) vergeet, hulle Verlosser (Heiland), wat groot dinge gedoen het in Egipte, Ek laat jou met die volgende feite om goed oor na te dink. Die God na wie se opdragte jy verwys se naam is YAHWEH en nie Here nie. Hy is ons Hemelvader… Read more »

Jan

Vaandel genote, daar is meer en meer mense se oe wat oopgaan, maar dit is nie bestem dat almal sal luister of gehoor gee nie. selfs meeste van ons vriende kyk jou aan of jy pille gesuip het. die probleem gaan wees wat om te maak indien die menigde jy grond en of huis beset, maak jy skoon van n kant af gaan hulle definitief van voorbeeld van die wit rasis maak en nadat hulle met jou klaar is in die tronk is jy nie meer mens nie. ek weet ek gaan baklei, dis seker maar net my natuur, of… Read more »

RIGTER...

“En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal (geregtigheid) vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” (DEUTERONÓMIUM 6:24-25). “Want die (vrug van die Gees) bestaan in (alle goedheid en geregtigheid en waarheid).” (EFÉSIËRS 5:9). “(Drie maal in die jaar) moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag almal. Die RKK is ook die voorstaander dat die Kerk in die plek van die fisiese Isra-el gekom het, dit wil sê dat die Isra-el van die Bybel nou vergeestelik het, so ‘n persoon van enige kleur, geloof en seining kan Hemel toe gaan en ook die Ewige lewe beërwe. So eintlik sê hulle nou dat Isra-el vergeestelik het en nie meer as ‘n Fisiese volk bestaan nie, dat enige persoon die ewige lewe sal kan verkry. Dit is alles ‘n klomp snert. Die probleem waarmee ons as nietige mense leef, is dat die Kerke die grootste aandeel… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Die Jësuiete (ILLUMINATI/FREEMASONS/BROEDERBONDERS) se betrokkenheid by wêreld gebeure Die Jësuiete is ook seker die mees geheime beweging saam met die Vrymesselaars en Illuminati. Die groep beheer die Illuminati en sy Broederlike Ordes maar word ook indirek bestuur deur die RKK met die pous as die hoof. Kom ons gaan kyk na die geskiedenis van die VSA en dan ook na die betrokkenheid van die Jësuiete in die RSA. Die Jësuiete is ook gefinansier deur die Miljoenêrs van daardie tyd. Vandag is hul Biljoenêrs wat alles in hul vermoeë sal doen om in hul doel te slaag want, hul weet dat… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Die kaptein van die skip was Edward Smith, wat alreeds 26 jaar op die Noord Atlantiese see gereis het. Hy was beskou as die mees ervare meester wat die Noord Atlantiese roetes beter geken het as enige ander persoon ter wêreld. Die mense het egter nie geweet dat hy een van die Jësuiete se poppe was nie. Enige persoon kon ‘n Jësuiet wees. As jy nie priester was nie het jy die orde gedien deur jou ambag of werk. As ons na die orde se eerste gebod gaan kyk, is dit as volg; “Op die bevel van god (Jësuietiese generaal)… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Hulle is ook so ± R200 miljoen sterk wat eintlik maar ‘n druppel in die emmer is in vergelyking met die hele ekonomie wat uit goud, diamante en platinum bestaan. Die Reserwe Bank het ook onbeperkte magte en is volkome in beheer van die Suid – Afrikaanse bevolking se finansies. Daar is ook met die stigting van die Reserwe Bank nuwe wetgewing aangeneem wat sou verseker dat niemand mag weet wie die bank besit en wie die aandeelhouers is nie. Selfs die regering mag geen aandeel besit nie en het ook geen sê in die bestuur van sy sake nie.… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Dr HJ van Eck wat die voorsitter van die (NOK) NywerheidsOntwikkelingsKorporasie was het bevestig dat Suid-Afrika op daardie stadium ekonomies die vinnigste gegroei het in die wêreld. In 1965 was die groeikoers 7,9%, dit was die 2de hoogste in die wêreld en inflasie was maar ‘n skamele 2%, die rente koers was maar 3% per jaar. In September 1998 was ons rente koers die hoogste ooit gewees op 25%. Ons was ook die enigste land in die wêreld wat sonder enige geldelike bystand (weens sanksies) nog steeds ekonomies vooruit gegaan het. Bogenoemde is iets wat ons nie meer in vandag… Read more »

RIGTER...

“Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders,
dat (Deur Hom)
(vergifnis van sondes)
aan julle verkondig word,
en dat elkeen wat glo,
(Deur Hom)
(geregverdig word)
van alles waarvan julle
(deur die Wet van Moses)
nie geregverdig kon word nie.
” (HANDELINGE 13:38-39).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

RIGTER...

God ons Vader, Die AllerHoogste. “En Melgisédek (Jesus Christus), die koning van Salem(Vrede), wat ’n Priester van God, die Allerhoogste, was, het (brood en wyn) gebring en hom geSeën en geSê: GeSeënd is Abram Deur God, Die AllerHoogste (Vader), Die Skepper van Hemel en aarde.” (GÉNESIS 14:18-19). PSALMS 7:18 “HERE, die Allerhoogste, psalmsing” PSALMS 9:3 ” eer van u Naam, o Allerhoogste,” PSALMS 21:8 “goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie” PSALMS 46:5 “die woninge van die Allerhoogste.” PSALMS 50:14 “jou geloftes aan die Allerhoogste;” PSALMS 57:3 ” God, die Allerhoogste, aan, God” PSALMS 73:11 “kennis by die Allerhoogste wees?”… Read more »

Johann Cronje

Rigter (1), Dit is as gevolg van vals lering en dwalinge dat sommige van ons lesers ongelukkig voel en die blad verlaat. Ongelukkig is dit nodig om die leuen van die waarheid te skei. Kleir en yster meng nie !. Maar telkemale word die wat die onderskeid probeer maak, skaamteloos en minagtend beledig. Wanneer iemand soos jy die absurde aanname maak dat Melgisédek eintlik (Jesus Christus) is, dan ontspoor die hele wa met sy kosbare vrag waarheid en feite en verdwyn dit in ‘n massiewe sinkgat. Hierdie dwalende aanname van Melgisedek is ‘n produk van die RKK se christendogma en… Read more »

Johann Cronje

Rigter (2), Psalm 12:7 – “ Die woorde van YAHWEH is rein woorde, silwer wat gelouter is in ’n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal”. Kan ons dieselfde sê van die NT dogma wat deur die mens (RKK en andere) opgestel is? Duidelik is dit nie gesuiwer nie! Hoe kan ‘n mens dan glo dat daar ‘n “goddelike hand” was in die formulering van die Nuwe Testament, wat so ‘n onseker geskiedenis het en soveel eeue geneem het om tot stand te kom? Kan enigiemand oortuigend verklaar dat die hele Bybel OT en NT geen menslike bedrog en foute… Read more »

Boepie

Hierdie sal my laaste bydrae wees hier, hierdie blog van oom Adriaan het al lankal ontaard in n smous plek vir geloof rondom die Bybel. Die Bybel waarsku ons teen die valse profete op die hoeke van die strate, is blogs en FB nie dan ook die hoeke van die internet strate nie. Kyk, oom Adriaan is al n ou man wat hard werk vir sy God, volk en sy inkomste. Die groot meerderheid kommintaar wat gelewer word is troef teksversies wat heen en weer gegooi word tussen lesers om n punt te bewys wat geensins verband hou met die… Read more »

Johann Cronje

Boepie, Jammer jy voel so daaroor. Die waarheid van God Yahweh se persoonlike verklarings teenoor NT christendogma, laat waarskuwingsligte flikker. Weet net een ding en dit is dat ons te alle tye die waarheid van die leuen van verleiding moet onderskei wat die oorsaak is van wanbegrippe by menige gelowige. Maar die mense verkies die misleiding van valse profete / predikers en dogmas met meer positiewe boodskappe vir die samelewing.. Doof en blind na die waarheid – hoor en kyk, maar luister en sien nie! Vraag: “Waarom is God so anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament?”… Read more »

Quentin

Hi, Johan
Ek glo nie daar kan enige twyfel wees dat die Elohim van die Ou testament Een en dieselfde is as die Elohiem van die “nuwe” testament nie.Job verklaar Hom dan as die Onveranderlike Een, en dan natuurlik die bekende vers Hy is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde, Hy verander nie.

Johann Cronje

Quentin (1), Jy is heeltemal korrek, “Hy (Yahweh) is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde”, Hy verander nie maar die meeste gelowiges ken NIE die God van die OT NIE. Hulle ken net die god van die NT en Hom noem hulle ook sommer Jesus. Die feit is, die God van die OT is ‘n “ENIGE” God/Heiland/Verlosser/Messias en Hy deel NIE Sy lof en eer met enige ander god of wese nie!!!!!!!!!!!!!!! Sy ewige naam is YAHWEH die Skepper en Vader van Israel en Hy het nog nooit verander nie, maar die Christen ken Hom nie want die NT Skrywers… Read more »

Johann Cronje

Quentin (2), Die “onbekende” skrywers van die NT christendogma vertel dat ‘n Jesus homself verhef het om die eer en lof van Yahweh te deel. Hy, Jesus sou die volgende verklaring gemaak het wat YAHWEH God weerspreek : Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”. YAHWEH verbied dit egter in Jesaja 65:16. Sy opdrag is – Elkeen in die land wat om voorspoed bid, sal dit doen in die NAAM van die GOD wat “getrou” is, en elkeen in die land wat… Read more »

Quentin

Hi, Johan
Daar kan geen twyfel wees dat die Elohim van die Ou Testament Een en Dieselfde Elohim is van die Nuwe Testament nie. Job noem Hom dan die Onveranderlike Een, en dan natuurlik die bekende vers Hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, Hy verander nie.

Ruiter vd Forums

Die heer waarna jy verwys spog op ander blogs hy bly en leef onder n boom.
Verwag dus na sy verbanning aldaar, verdere ad nauseam plasings van die aard.
Ongelukkig word hy in sy waan gesterk deur verdere dweepsiek kommentare.
Ver hoef jy nie te soek nie.

Hinsie

Goeie more, Daar is een ligte probeem met die siening, dat die swartes van die ape afstam (evolusie?). Dit is: Hoe het die ‘mense’, (wat voor Adam al bestaan het) deur die sonvloed gekom. Hulle het tog ALMAL geversuip? (Net so paar aanhalings, daar is nogal heelwat) Gen_9:15 dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en AL die lewende wesens, in ALLE vlees. En die waters sal nie meer ‘n vloed word om ALLE vlees te verdelg nie Gen 7:21 En ALLE vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voëls en… Read more »

Lanie

Hinsie, ek weet nie hoe bekend is jy met die res van die wêreld se Israel-groepe nie. Christogenea.org is ‘n groep in Amerika. Daar is baie verskillende sienings en standpunte, net soos hier by ons. Die webblad het ook skakels na ander groepe, en hulle argiewe het ook materiaal van pastore wat ietwat vreemde idees het. Maar oor die jare het ek gevind dat Pastor Clifton Emahiser en William Finck baie goed navors en bewyse en bronne vir al hul stellings gee. As jy na die webblad gaan doen ‘n “search” vir “Noah flood” dan gee hy vir jou artikels… Read more »

Dirk Albers

Ek het n Whatsapp video gesien met uittreksels van hierdie sirkus-vergaderings wat reg deur die land oor grondhervorming gehou word. Hier kon jy hoor hoe verskeie barbare openlik die blankes van hierdie land dreig en waarsku dat hulle van hulle ” grond ” verdryf gaan word. ( lees maar tussen die lyne, uit jou dorpshuis ook ! ) Wat opval, is dat hulle malema se taal praat, en nie skroom om te dreig met geweld nie. Nou of hulle aangesê is om so op te tree, is van weinig belang vir die witman op hierdie stadium. Die momentum is onkeerbaar,… Read more »

JanB

Dirk hier is die hele video
https://www.savetubevideo.com/?v=TXk3tdmg5BE

Pieter

Dag almal, Ons beleef hier in Nederland een baie warm zomer. Al die weerrecords is verbroken. Volgens die statistieke was dit nog nooit so warm en so lank warm nie. Dis nou al wekenlang 30-38 graden. In Zuid-Europa is dit ook extreem warm 40-45 graden. Die milies op die velde verdroog. Die boere is nou al besig om hulle beeste te voer met winterkos. Ons het nog maar baie min regen gehad. Het oom Siener iets gese oor hongersnood in Europa? Ek glo hy het gese dat daar in Engeland hongersnood sal kom? Hoe beleef julle die winter? Is dit… Read more »

RIGTER...

“En die Engel (Jesus Christus) van die HERE Sê vir hom: Waarom vra jy dan na My Naam terwyl hy Wonderbaar is?” (RIGTERS 13:18). “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die Heerskappy is op Sy Skouer, en Hy word geNoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader (AllerHoogste), se Vredevors — tot vermeerdering van die Heerskappy en tot Vrede sonder einde, op die Troon van Dawid en oor Sy Koninkryk, om dit te beVestig en dit te verSterk Deur Reg en Deur geRegtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die Ywer van die… Read more »

Johann Cronje

RIGTER (1), Die boodskapper van Yahweh het nie sy naam bekend gemaak nie en vir jou om summier die naam Jesus Christus daarin te voeg in uiters onverskillig. So ook jou verwysing na die leerowerste van YAHWEH wat ook Jesus Christus is, Gister was dit Melgesedek se beurt om Jesus Christus te wees, More is dit seker die “Woord” wat ook Jesus Christus gaan wees. Jy kan die naam Jesus Christus as Heiland/Messias/Seun van God in enige vers plaas om jou dwalende dogma te bevredig, maar jy mag aan die Woorde van Yahweh niks byvoeg of wegneem om jou dogma… Read more »

Mimi Hildebrand

Dankie tog dat jy antwoord oor Jes…dit is Kores. Ek wonder hoekom kan elkeen wie dit lees, nie sien nie.

Net so is dit oor die naam Immanu-el… dit is ook nie Yahshua se naam nie… want in die Skrif sê dit baie duidelik…Yes 7:16 want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, SAL DIE LAND VIR WIE SE 2 KONINGS JY BANG IS, VERLATE WEES.
Lees die hoofstuk asb met aandag.

Johann Cronje

Rigter (2), Oor die sogenaamde Messiaanse profesiëe kan ons ure , dae en weke lank debateer. Die Ou Testament kan dan nie werklik gelees word na die Nuwe Testament toe of in die lig van die Nuwe Testament nie. Die NT dogma kan op sy eie voete nie geregverdig of bevestig word, sonder om deur “foutiewe en gedwonge” interpretasie van sekere OT geskrifte, gerugsteen te word nie. Die vraag na die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament, waarby die interpretasie van gedeeltes uit die Ou Testament betrokke is en wat veral na bewering die sogenaamde Messiaanse profesiëe verteenwoordig, is… Read more »

Johann Cronje

Rigter (3),
Jes 44 – wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word.
Jes 45: 1 – “ So sê Yahweh aan SY gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp,……………..”

Dirk Albers

In 2015 het die NG Kerk die deure oopgegooi vir poefters. Toe net n jaar daarna word hierdie besluit ongedaan gemaak deur beswaardes. Nou is die poefters, ( en hulle ondersteuners ), weer op die oorlogspad met n nuwe strategie. Die Grondwet word nou ingespan, want daarvolgens mag niemand teen poefters deskrimineer nie. So die betoog is nou dat die Grondwet die absolute gesag moet wees. By implikasie, moet dit meer gesag dra as enige Bybels, geskrifte, boeke, ens, wat enige kerk of organisasie mag voorhou. Hierdie is n baie interessante verwikkeling, en gaan binnekort glo in die hof getoets… Read more »

Ruiter vd Forums

Boeta Jan,
Ek neem met met leedwese kennis u ook hierdie forum tot niet wil dryf.
Noop my nie om verbatim aan te haal oor dit waartoe jy in staat is nie.

In Snymans Naam.
Ruiter.

Ruiter vd Forums

As n getroue leser soos Boepie hom gevolglik onttrek, wie kan hom dit verkwalik; –

Rigter +
Die Vryburger.
Nov 22 -2014 – 11:59pm

‘….my naam is boetie, johannes petrus nel van Port Elizabeth. Germaans en Dienaar…..en slaap onder n boom elke aand’.

Jan Nel

Ruier, nou raak dinge duideliker, praat van Germaans. (Volgens The Westminster Dictionary of the Bible was Paasfees (wat in Engels “Easter” genoem word) “oorspronklik die lentefees ter ere van die Germaanse godin van lig en lente wat in Angel-Saksies as Eastre”, of Eostre, bekend gestaan het.) ek is nou nie so geleerd nie, maar my van is ook Nel van Franse afkoms, wat ek wel weet my voorvaders was Guillame Neil. gebore 1642 Rouen, Normandy, France, en n ruk na Jan van Riebeeck aangekom in die Kaap. Dood, Jun 13 1738 in Stellenbosch. seker ook onder boom geslaap. Germaans klink… Read more »

Ruiter vd Forums

Ek het niks teen die ‘Nels’ per se nie, Jan.
Is net die anner ‘slim Janne’ my moet kom oortuig dat die bome waaronder hul slaap…het n ingeboude PC-prop met kragtoevoer.
Om om middernag onner n boom ( sonder krag ) te lê en sterre-droom ( en teksverse te plak en ‘paste’ dat die spoeg spat ) – bly n wonderwerk.
Inteendeel.
Ek soek daai bome in die Karoo.

Ruiter vd Forums

En dan kom sekere ‘skrifgeleerders’…en praat sy sotheid na.
Ek ween.
Siener verwys na n uitvlug/uitkoms/saamtrek in die Karoo.
Vir diesulks om laager by my en omstreke te trek, is ek jammer om te sê, die sulks; ….’not a blêrrie damn’.
Pandoer & Kie is immers heethoofdig genoeg.
Met Bybel ( OT & NT onder die blad ) – en die feit dat my God my Regter is – kyk ek en my Boere/boere gemeenskap vorentoe.

Martin van Wieringen

Pieter, Siener heeft wel droogte voor zuid-afrika, maar weinig hierover in zijn voorspellingen over europa. siener heeft gezegd dat je die klippies in s-a by die dam kon zien en waterschaarste in engeland. Ook voor s-a die gras wordt droog en die gras word wit. Dit is duidelijk het verloop van een driejarige vulkanische winter die zou beginnen na die storm. Zeker dat dat die storm van drie dagen duisternis het gevolg is van een kosmische ramp en een zonneuitbarsting. Zo komt de driejarige vulkanische winter overeen met de duur van ww3. Wel is voor europe voorspelt dat vooraf aan… Read more »

Ruiter vd Forums

Mnr Snyman,
Hier in die Groot Karoo vandag gewemel van wit karretjies.
Kwansuis ‘besoekers’ van Dept Arbeid om n sensus-opname te doen, oor hoeveel arbeiders speel n oorsigtelike rol oor hoeveel hektaar grond.
Umm.
Nietemin. Gewikkel in n geknelde droogte, het van ons, ons boorgate wat standhoudende water bied – vir eers toegestoot.
Slegs teël-vee, word na omgesien.
Verwag hier by Des om tot R225 – tot R250 vir heel- of halwe lam te betaal.
Nie dat dit die pandoer-nasie sal afskrik nie.
Om ‘hulself te help’…is mos n gegewe.

Dirk Albers

Mense, hierdie prysverhogings op ALLE vlakke, is n tikkende tydbom ! Wat ek nie kan verstaan nie, is hoe dat besighede pryse vermeerder vêr bo die amptelike inflasiekoers. Dit wys mos dat almal lieg oor die inflasiekoers. En ons kan seker wees, die diefstal op alle vlakke gaan die heeltyd net toeneem. Die werkers in die winkels sien dit mos as hulle reg om van die witbaas te steel. Mens sien van tyd tot tyd videos van hoe die swartes in die winkels steel. Hulle het selfs spesiale klere, met verskuilde sakke, waarmee hulle honderde rande se goedere op n… Read more »

Martin van Wieringen

Nuus Engeland: Die hongersnood van Brexit.. De engelse politie verklaarde dat ze onmiddelijk geld en mankracht nodig hadden vanwege personeeltekort zou dit nodig zijn om een rampscenario te voorkomen. De noodkreet komt tijdens de onderhandeling van een britse minister over brexit die vanwege zijn uitlatingen voor een daling zorgden van het britse pond. De politie is niet de enigste die zich zorgen maakt nie. Landbouworganisaties hebben laten weten dat het land binnen een half jaar na een problematisch vertrek uit de EU met voedselproblemen zou kampen. Het land produceert slechts 60 procent van de nationale voedselbehoefte. Johanna Brandt profesie heeft… Read more »

Dirk Albers

Vandag het die barbare die Marikana-slagting herdenk ! Dit is goed om te hoor dat die ( liberale ) engelse dit die ” Marikana massacre ” noem. En hulle wring hulle handjies met groot oë. Om te dink dat so gruwelike barbaarse ding in die wonderlike demokratiese NSA ” wonderwerk ” kon gebeur het, laat hulle na lug hap. En hulle kon nie eers Apartheid, of die nare NP regering blameer nie ! En op Radio 702 gooi hulle sommer die ” massamoord ” van daardie 146 sielsiekes sommer by vir ekstra effek. Mooi man ! Maar mense, besef julle… Read more »

Ruiter vd Forums

Nes u, is dit n skande dat 80-jariges die pen as swaard vir ons ander lamsakkiges opneem.
Die skrywe van Leon Lemmer op PRAAG – 18 Aug…n absoluut MOET LEES.
Mag beide van jul se kragte hou.
Of soos in streeks-taal hier rond, n kwessie van ‘hou po€phol hou’!!!

Ruiter vd Forums

Mnr Snyman,
Sien n ene ‘Adriaan Snyman’ sou sy AK 47 aan Julius oorhandig waarmee skote afgevuur is tydens n nogmaalse opruiende makietie!!?
Wys jou.
Mens kan nooit te links of regs van die reënboog-spektrum beweeg nie!
😀.
PS.
Laat daar geen bedenkinge wees oor dit wat ek WEET u met inbors staan nie.

Dirk Albers

Ek het nou net op die nuus gehoor. Joseph matunwa van die AMCO unie by die Marikana herdenking. Hy dreig dat hy die myne vir twaalf maande sal toemaak, as hulle aanhou om werkers af te dank ! Nou weet ons mos dat baie myne veg vir oorlewing. En mantashe het ook al gedreig dat die myne moet ander besparings-maatreels aanwend voordat hulle werkers afdank ? Daardie matunwa vent klink na n baie radikale kragdadige spreker, net soos malema. Ek kon nie help om dadelik aan Siener se woorde te dink, nl. Die myners gaan huistoe ? Adriaan help my… Read more »

Jan Nel

Hallo Dirk, jy is nie die enigste nie hoor, die week verby stuur ek informasie deur na n vriend van my, hy reken toe ek moet vir sy vrou n lysie gee van die nodigste, dat hulle n paar boksies kan opmaak en as die dinge hand uit ruk, dan klim hulle gou en kar en glip erens heen, wragtig, nie n stukkie common sense nie. ek was n paar weke terug op die n2 verby Strand, in kwessie van 5 Minute is pad toegemaak en die bande brand, vreedsaam een oomblik, tot hel die volgende, alles beplan en uitgewerk.… Read more »

Dirk Albers

Hier het skielik n video die lig gesien van n witman by n strand, wat openlik sê hoe wonderlik dit daar is omdat daar net blankes is ! Hy gebruik openlik die ” K” woord, en dit lyk of die video vir een of ander rede die sprinkane mal maak ? Ons weet dit is omdat die waarheid kan per geleentheid BAIE seer maak, en hierdie is maar net so n geval. Maar hoeveel mense besef dat die vervolging van blankes rondom die ” K ” woord, ( dink maar aan Vicky Momberg ! ), is niks anders as Rasse-moord… Read more »

Dirk Albers

Mense, ek voel dat ek moet opvolg op ” Adam die griek ” se video, en die gebruik van die ” K ” woord, wat in EEN DAG, hierdie hele land op hol gejaag het. Malema, slim soos altyd, het die gaping gesien, en n klag gaan lê. En verder word Adam se familie, en hulle besigheid, en sy kinders se skool by die hele snotspul ingesleep. Ek het vandag geluister na tientalle menings, veral uit liberale reënboog multi-kulti geledere, en dit was ” luisterryk ” om die minste te sê. Daar was weereens die blankes wat in die stof… Read more »

Johann Cronje
Dirk Albers

Ek het pas op Fb die volgende gesien, wat glo deur Trump gesê is, nl. I am sending troops to SA, and they will not leave till the killings stop, and the land issue is resolved ! Nou saam met die verwysing van Johann hierbo, kan dit as geloofwaardig gesien word, nê ? Maar wat moet ons hiervan maak ? Ons word omring deur leuens, bedrog en korrupsie op n daaglikse basis. As amerika wel troepe hierheen stuur, glo ek is die ” proxy war ” net om die draai. Dit kan baie maklik Amerika teen Sjina wees, met die… Read more »

Johann Cronje
JanB

Ek sien nou net dat selfs NIke wat klere en skoene verkoop so erg voel oor die Griek se vrou wat vir hulle werk, aanstoot neem. Hulle gaan nou hulle winkels ook sluit
http://www.dievryburger.co.za/2018/08/totsiens-nike/

Boepie

Middag oom Adriaan, ek het die volgende gekry en kon nie anders as om dit hier te kom plaas vir oom se insae nie. Ons almal weet nou al hoe om n profeet te toets en ons weet ook dat dit uiters gevaarlik en onverantwoordelik in om tye van gebeure te gee, dit is juis die gee van tye wat false profeete dadelik uitwys. In die volgende skakel word daar tye gegee maar ook voorspellings wat parralel loop met wat Siener fese het, NL, SA wat vergroot en Brtanje wat onder die see verdwyn. Kan die wat meer inligting oor… Read more »

Kobus Scheepers

Goeiedag Boepie, hierdie is nou nie juis my spesialiteitsveld soos oom Adriaan s’n nie. Ek sien egter hy het nog nie tyd gekry om jou te antwoord nie. Amper die enigste gemeenskaplike faktor tussen die persoon in die skakel se “profesie” en die van oom Siener s’n is dat daar wel ‘n 3de wereldoorlog sal wees. Die persoon se voorspelling van die verloop van die oorlog verskil drasties van oom Nicolaas s’n. Bestudeer maar weer oom Adriaan se boek “Boodskapper van God” as jy die ware verloop van die oorlog wil weet. Ek let ook op dat die persoon in… Read more »

Martin van Wieringen

Boepie, hier nog enige voorspellings over Brittanje die natuurramp en WW3.
Vele voorspellings zijn in verloop van die tijd soms baie anders, daar is een kontras tussen die ou en nieuwe tijd.

Brittanje en WW3
https://www.youtube.com/watch?v=24Tq9Gz1vA

Martin van Wieringen

Hier die goede link van youtube; Britain and WW3

https://www.youtube.com/watch?v=24YTq9Gz1uA

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Verskoon my as ek arrogant voorkom, maar ek wil iets duidelik stel.. Jy sê in jou kommentaar aan Boepie hierbo: – “Terloops ons kan nie die “aliens” weerstaan nie behalwe in die Naam van Yehshua of Jesus (hoe jy hom ook al ken)” Ek wil nie hare kloof nie, maar kom ons kyk na onbetwisbare feite! YAHWEH sê in Jes 65 die volgende – – Ek is God YAHWEH (ENIG) ! Ek kan ‘vertrou’ word. Jou vorige probleme (sondes/oortredinge) is “weg” (vergewe) ; Ek dink nie meer aan hulle nie. Wanneer jy bid dat iemand ‘n seën… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2), Watter God se opdrag/verklaring moet jy glo en dien ? Die “ENIGE” God van die OT of die sogenaamde “drie-enige” van die NT dogma? Daar is geen Skriftuurlike bewys of verklaring van Yahweh, in enige Testament waar Hy van Sy lof en eer afstand doen om met ‘n ”ander’ god te deel nie! Die veronderstelling daarvan en die van ‘n sogenaamde drie-eenheid is mensgemaakte dogma van Konstantyn se opdrag aan sy skrywers en die RKK se voortsetting van bedrog. En net hier val die hele NT in ‘n diep donker gat van onsekerheid en twyfel. Nie eers… Read more »

Kobus Scheepers

Dankie Johann. (1) Moeilik maar ek gaan probeer verduidelik. My aanhalings is uit die Afrikaanse 1953 vertaling. Ek is dit met jou eens daar is net 1 Allerhoogste God. Ons moet elke Woord glo wat Hy Spreek. So daar is niks fout met jou aanhalings nie, ek glo en onderskryf dit ook. (Sukkel bietjie met jou parafrase van Jes.65, kry net gedeeltelik wat jy daar sê maar miskien het jy net die hoofstuk verkeerd verwys, nogtans is meeste van die begrippe reg uit die breër Jesaja boek. Die RKK is ‘n baie effektiewe gereedskapstuk in die hand van die valse… Read more »

Kobus Scheepers

Dankie Johann.(2) Sagaria 12:10 “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind.” Ek hoef seker nie vir jou te sê waar en wanneer Hy (YHVH) deurboor is nie. Lees asb. tuis Jesaja 52:13 – 53:12 Van wie dink jy word hier gepraat? So baie van die ou testament… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Jy verklaar dat “Yehshua is YHVH in menslike gestalte, dit is Hy wat op Golgota deurboor is.” Waar in die OT Bybel kry jy die begrip vandaan. Yahweh is duidelk – Hy is nie MENS nie, NOG minder SEUN van die MENS of MENSESEUN of MENSEKIND nie. As Jesus dus beweer dat HY die seun van die mens is dan kan HY BESLIS NIE YAHWEH WEES NIE want YAHWEH stel dit BESLISSEND DAT HY NIE ‘N SEUN VAN DIE MENS IS. Num 23- God is geen mens dat Hy sou lieg nie; of ‘n seun van die… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2), Jes 44 : 1-6 – MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! So sê YAHWEH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het! Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê: Ek behoort aan YAHWEH ; en die ander… Read more »

Leonor Bosman

Kobus konteks is vreeslik belangrik. Bleangriker; die KORREKTE aanhaling vannuit die OT: Joh 19 37En weer sê ‘n ander Skrif: HULLE SAL SIEN IN WIE HULLE GESTEEK HET. Waar de drommel is die woorde: HULLE SAL SIEN IN WIE HULLE GESTEEK HET. Beslis staan dit NIE in Sag 12:10 nie. Sag 12 gaan oor Yahweh se woede teenoor die nasies in en rondom Jersualem. 6 IN DIÉ DAG sal Ek die stamhoofde van Juda maak soos ‘n pan met vuur onder ‘n hoop hout en soos ‘n brandende fakkel onder gerwe—Hulle Sal Regs En Links Al Die Volke Rondom Verteer;… Read more »

Leonor Bosman

IN DIE DAG (4x) wat Jesus ‘deurboor’ is, 1. Het die stamhoofde IN DIE DAG krag gekry om almal rondom hulle te verteer? 2. Is IN DIE DAG die Israeliete soos Dawid? 3. Is al die nasies teen Jeusalem IN DIE DAG verdelg? 4. Was daar IN DIE DAG ‘n GROOT rouklag in Jersusalem? Nie volgens julle NT nie Nee, vir al 4 goed wat IN DIE DAG moes gebeur het, het niks gebeur op DIE DAG wat julle Jesus gesterf het nie. Logika -Niks met Jesus te doen nie. Die Afrikaanse vertaling is en hulle sal OPSIEN NA MY… Read more »

Kobus Scheepers

Dankie Johann.(3) Insig oor die ware Naam van YHVH is ook nodig om voorgenoemde te verstaan. Van kindsbeen af kon ek nooit verstaan hoe kan Jesus sê “Ek kom in die Naam van my Vader” want wat het “Jesus” met “Here” te doen? Ek het dit maar gedweë aanvaar want niemand kon my help nie. Eers het ek Vader aanbid as Here, later begin besef maar die God van die ou testament en die 4-evangelies in die nuwe testament is dieselfde God. By navraag by my destydse kerkverband (gereformeerd) oor die Naam van God is ek ook meegedeel dat dit… Read more »

Leonor Bosman

Net laaste oor die naam Kobus. Bietjie ontstellend dat jy gematria gebruik en dit aan Yahweh se Naam te koppel om te wys dat die Naam Yahweh gekoppel is aan 6 wat impliseer 666. Sommer van Wikipedia Gematria /ɡəˈmeɪtriə/ (Hebrew: גמטריא‬ גימטריה‬, plural גמטראות‬ or גמטריאות‬, gematriot)[1] originated as an Assyro-Babylonian-Greek system of alphanumeric code or cipher later adopted into Jewish culture that assigns numerical value to a word, name, or phrase in the belief that words or phrases with identical numerical values bear some relation to each other or bear some relation to the number itself as it may… Read more »

Kobus Scheepers

Dankie Johann.(4) Moet egter nie my woord daarvoor vat nie, gaan vra Hom Self. Suiwer jou lewe, doen voorbidding dat jy Sy Naam wil weet en as jy besef jy is gereed dan raadpleeg jy Hom vir ‘n uitslag. Nou as die Almagtige se Naam Yehovah is wat is die Spruit of Kneg se Naam. Jy kry Sy Naam in die naam Josua (Afrikaanse vertaling) wat die Israelite in die beloofde land ingely het, ook in die naam van die priester Josua in die boek Sagaria. Ek hou vir jou die voorbeeld van die boek Sagaria voor: In Sagaria 3… Read more »

Kobus Scheepers

Dankie Johann(5) Na die ballinskap, m.a.w. die verlossing van Juda uit Babilonië , word Josadak se Seun tot hoëpriester gekroon. Hier simboliseer Josua dan die God van redding. Kyk na die Hebreeuse name van die 2 hoëpriesters, ek gebruik sommer biblehub.com Die Hebreeus vir Josadak is ye·ho·v·tza·dak, Stongs kode 3087 (Hebreeuse skrif wou nie reg kopieer nie so ek kon dit nie insluit nie). Hierdie naam bestaan dus uit 2 dele Yehov+Tzadak, Yehov is deel van Yehovah en Tzadak is geregtigheid. Die naam beteken dus: Yehovah van Geregtigheid. Yehovtzadak word uitgespreek met ‘n sagte “v” klank, foneties geskryf as yeh-ho-tsaw-dawk.… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Kobus, ek het op jou onderstaande vrae uit jou vorige kommentaar hierbo, geantwoord . Kan ons eerder dit aanspreek. 1. Jy verklaar dat “Yehshua is YHVH in menslike gestalte, dit is Hy wat op Golgota deurboor is.” 2. Jy verwys na : – “Lees asb. tuis Jesaja 52:13 – 53:12 – Van wie dink jy word hier gepraat?” 3. Jy vra – “Wie sal ons skuld dra?” Ons het reeds die Heilige Naam kwessie afgehandel en staan vas by Yahweh. Met alle respek, om nou weer ‘n nuwe debat te voer oor wat is volgens wie ookal… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2), Deut 32:39 – Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie. Kobus, wanneer ‘n mens die egtheid van dit wat jy glo, of gesê/geleer is om te glo bevraagteken en in alle erns ondersoek , word jy met onbetwisbare feite gekonfronteer Moet mens die bedrog, verkille of foute wat ontbloot word net eenvoudig oor die hoof sien, ongeag enige risiko? Mens beland voor ‘n kruispad in jou lewe.… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (3), Jy vra – “Nou as die Verlosser se Naam dan Yehovshua is, waar kom Yehshua dan vandaan?” Die enigste (VERLOSSER/HEILAND) verklaar soos volg : – Yahweh sê – Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland (VERLOSSER) NIE….” Deut 32:37 – Dan sal Hy sê: Waar is hulle gode, die steenrots waarin hulle toevlug geneem het, Rigt. 10:14 – Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat dié julle verlos in die… Read more »

JanB

Gaan lees die volgende by whitenattionsnetwork. Kyk veral na die Nedbank brief.

CARTOON OF THE WEEK: SOUTH AFRICAN WHITE FARM MURDERS- WHEN THE TWITS TWEETS ON THE TWATS

http://www.whitenationnetwork.com/archives/67765

Johannes

Oom Adriaan en oom Dirk.
Oom het lank terug genoem oor Eskom en Sasol se staakings. Op die nuus vanmiddag op Pretoria FM: klink dit of Solidariteit vas besluit het om oor 48 uur te gaan staak indien almal (lede) instem. Sover staan hulle op 80%
Neem kennis as dit gaan gebeur kan dit iets groots inhou vir ons as volk…..

Kobus Scheepers

Leonor Bosman. Lanklaas van jou gehoor, geen verwyt, ek is oor die algemeen self maar aan die stil kant. Die hele Sagaria 12 handel tog oor die koms van ons Heiland as Hy kom om vir die 7de millenium te kom regeer. As Hy dan kom stel Hy in vers 10 dat ons: “sal opsien na My vir wie hulle deurboor het”. Wanneer vind hierdie deurboring plaas of moet dit nog kom, dit sal tog nie gebeur op die dag as Hy kom om te regeer nie? Daar is darem nog ‘n vers uit die ou testament wat by Sag12:10… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Hiermee,my opinie m,b.t. to jou kommentaar aa Leonor. Die hele kwessie van Yahweh se (“kneg”) is deurgaans in Jesaja selfs met kruisverwysings na seker Psalms, sonder twyfel ge-identifiseer as Yahweh se ‘eersgebore” seun , Jakob (Israel. Dit kan hoegnaamd nie weggeredeneer word nie. Wat min verstaan is dat Israel (Jakob) die ‘kneg’ is wat weggevoer is in ballingskap en na wie daar as “person” verwys word in Jes 53. Baie simboliel word hier gebruik wat nie letterlik vertolk kan word nie. Waar kom daar nou skielik ‘n nuwe Kneg vandaan wat ook sommer ‘n Messias rol speel… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2), Die oorspronlike skrywers van die NT christendogma het hulle basies vergryp aan OT geskrifte om waarde toe te voeg aan die NT boeke wat eers ongeveer 350-400 nC geskryf is. Gevolglik moes die vertalers van die Bybel die probleem oplos en dit was hulle taak die bedrog te bedek en wat vanaf die NT menige sogenaamde kruisverwysings moes koppel en in besonder aan Jesaja 53. Hulle verwys nou na “DIESELFDE” kneg maar die keer met Hoofletters. Hulle skep daarmee ‘n nuwe VERHEWE “KNEG” om die NT christendogma van ‘n messias te ondersteun. Waar daar in vorige hoofstukke… Read more »

Leonor Bosman

Kobus – die woord deurboor in Jes 53 kan ook ontheilig/profaned bedoel. #2490 chalal to profane, defile, pollute, desecrate.. Dieselfde woord in Eseg 22 Sy priesters verkrag My wet en ontheilig My heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir My sabbatte; ja, EK WORD ONDER HULLE ONTHEILIG/DEURBOOR. Die probleem met Sagaria is die menigte verskillende vertalings van vers 10. As vertalings deurmekaar word en mekaar begin weerspreek gaan ek terug na die Sir Lancelot C.L. Brenton… Read more »

Leonor Bosman

En waar is Sy woord? Vir ewig in die hemel. Het Dawid dit verkeerd? FOR EVER, O Yahweh, THY WORD IS SETTLED IN HEAVEN. Het Yahweh vergeet om Sy profete in te lig dat Sy woord uit die hemel gaan ontsnap om vlees te word? Die ‘seun’ se naam is Jesus/ Jehoshua en in die naam word alles skynbaar gebid gevra en gedoen. En weer kom dit voor dat julle Yahweh tot leuenaar maar want is hierdie vers – EK SAL MY NAAM EN MY EER AAN NIEMAND GEE NIE -nie al tot vervelens toe aangehaal nie, maar dit word… Read more »

Leonor Bosman

Kobus, wat is die verskil tussen ons en christene? Alles begin by om te besluit om EERSTE na Yahweh in OT te luister en dan die NT te verfieer is die keuse om Yahweh as Hoogste gesag te ag. Hierdie besluit is dan om te soek na wie en wat Yahweh is. Die eerste konsep daarvan is natuurlik Deut 6:4- wat almal ken maar min verstaan. Hoor Israel, Yahweh onse Elohim is ‘n ENIGE YAHWEH sh’ma yis’räël y’hwäh élohëynû y’hwäh echäd. Let op dat daar nie staan ‘n ENIGE GOD nie maar ENIGE/ECHAD YAHWEH. Wat enige verdeling in die heilige… Read more »

Leonor Bosman

Dit is en bly ‘n hart saak. Om weg te stap van die NT is vreeslik traumaties want die verstand is vol dogma en hart vol gevoel. Om net, sonder gevoel, op Yahweh se woord te vertrou, om te wag en om te rus, is nie ‘n hart saak nie maar ‘n verstand saak. Dit is die doen wat Yahweh verwag terwyl geloof gevra word in die NT. Die laaste verskil is wat elke Sondag in die kerk gelees word maar nooit verstaan word nie. Die eenvoudige sin: Jy mag geen ander gode voor My Aangesig bring nie. Natuurlik knik… Read more »

Dirk Albers

Ek het al tevore gesê dat die ” christelike godsdiens ” waarmee ons grootgeword het, is uit en uit die oorsaak van ons smarte, droefheid en verdriet vandag. Die Volk was nog ALTYD sondig gewees. Miskien in verskillende grade so oor die eeue heen, maar NOOIT volmaak nie ! Kom ons neem net die uittog uit Egipte onder Moses. Dink julle al daardie Israeliete was heilige ” engeltjies ” gewees ? Tog ervaar hulle van die grootste wonderwerke wat die Adamiet al ooit gesien het. Wat van die Voortrekkers voor Bloedrivier ? Ek glo dat Yahweh hulle verlos het ten… Read more »

Ruiter vd Forums

Vir diegene met ‘verstand’ – waarin lê die opdraggewende ‘doen’ soos uitgestip in Numeri 31 vs 18?
My ‘hart’ ( anders as sekere oumas met kleinkinders van haar eie ) – spreek tot my.
Inteendeel.
Die mildelike vergunning/opdrag aan Moses in bg teksvers – belg my.
Werklike verstandiges sal aanvaar, hier word nie gepraat van 5-jariges wat op tuisfront sit en ‘cupcakes’ bak nie.
Of hoe seg ek…my ouma sonder ‘hart’ en veel verstand?

Pieter

Het julle kennis geneem van die Duitsers? Hulle begin wakker te word en op te staan! Dagelijks is daar in Duitsland verkrachtings, moorde en aanrandings door die sprinkhanen.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Begint-nieuwe-volksopstand-in-Chemnitz-10000-woedende-Duitsers-roepen-wij-komen-terug

In Zweden neem hulle complete woonwijken oor:
https://fenixx.org/2018/08/29/woonwijk-in-zweden-overgenomen-door-salafisten-de-politie-maakt-zich-grote-zorgen/

Dirk Albers

Pieter, dankie dat jy vir ons gereeld terugvoer gee oor Europa. Veral oor Duitsland, voel meeste van ons sterk, nie net oor Siener se voorspellings nie. Ek het nog altyd gevoel die duitse Volk is spesiaal, en het n spesiale plek in die wêreld. Maar ons regses loop kwaai deur as ons sê die duitsers gaan die Boerevolk help. En die ergste is, soos dinge daar lyk, kan ek ook nie help om te twyfel nie. Maar ek dwing myself om te besef ons word nog altyd deur die sataniese media mislei. En ons weet ookal hoe vinnig die wêreld-politiek… Read more »

Kobus Scheepers

Johann Cronje. Jesaja 52:13-53:12 Hier volg my argument waarom hier nie van Israel gepraat word nie: Jes53:3 ‘’ Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.” Die woord “’n man” in Hebreeus wat hier gebruik word is “ish” manlik enkelvoud. Sekerlik is Israel ten minste meervoudig. Die laaste deel van die teks stel dit ook dat ons (Israel) Hom (God) nie geag het nie. Jes53:4 “Nogtans het Hý óns krankhede op Hom… Read more »

Kobus Scheepers

Johann Cronje

Jes53:12 “Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.” Wanneer sal Israel ooit die sonde van baie kan dra?

Skuus vir my laat terugvoer Johann, my tyd tans baie beperk, Groete

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Ek het reeds op al jou kommentaar geantwoord. Dit dien geen doel om Yahweh se woorde enigsins te verdraai/vertolk om christendogma te promofeer nie. Yahweh het gespreek. Hy het nooit verander nie en nog minder kan christendogma Sy uitsprake en verklarings “skaak” om die NT se saak te regeverdig. Kyk hoe maklik steel die skrywers van die NT boeke ‘n gebeurtenis wat in die “verlede” tyd geskryf is in Hosea en wat na Jakob/Israel as “kind” (eersgebore seun) van Yahweh verwys, net om hul dogma van ‘n “eniggebore seun” as kompinent van ‘”drie-enige” goddelike samestelling te probeer… Read more »

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2), Jes 44 : 1-6 – MAAR luister nou, MY KNEG Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! So sê YAHWEH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, “MY KNEG”, en Jesúrun wat Ek uitverkies het! Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….” Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” gee, of ook MY… Read more »

Dirk Albers

Ek weet dat baie van julle stel nie belang in die politiek van hierdie land nie, en ek neem julle nie kwalik nie. Maar as julle my sal verdra, gee ek tog inligting deur van tyd tot tyd, wat selfs Siener se voorspellings duideliker ( kan ? ) maak. Ek raak skoon moedeloos as ” intelligente ” blankes steeds sanik oor die grondwet. Dit lyk wragtag of hulle meer in die ding glo as in die Bybel self. Mense, die barbaarse massas voel VERE vir die witman se grondwet. Hulle kan dit nie eers verstaan nie. Hulle verstaan skaars die… Read more »

Johan

Kobus, doen jouself ‘n guns en moenie met Johann Cronje en Leonor Bosman oor hierdie sake redeneer nie. Hulle gaan jou siel bevuil, want dit is hulle wat die Skrif verdraai vir hul “Joodse” geloof dat Israel die messias is. Staan vas by die waarheid van die Skrif naamlik dat Jahweh Israel se man is, en dat Jahshua Jahweh is wat sy volk verlos het, wat op ‘n wyse wat ons as mense nie kan verstaan nie, moes mens word sodat hy die lossingsreg op die bruid kon toepas, en sy weer met haar man verenig kon word. Hierdie tema… Read more »

Johann Cronje

Johan Dit is jammer dat jy so ‘n aanvallende houding inneem. Jy het skynbaar in die hele tyd nog geen navorsing gedoen en niks nuut geleer of wyser geword nie. Jou aanklag teen ons is tipies ongegrond en beslis sonder bewyse. Neem elke verklaring van Yahweh wat ons aanhaal en bewys dit verkeerd of vals, maar moenie die NT as basis vir jou verweer teen Yahweh se OT gebruik nie, want dit is nie die direkte stem van Yahweh nie, maar wel Konstantyn en RKK geskaakte dogma, m.a.w.. (Copy and paste) Totdat jy nie die ontstaan daarvan en die feite… Read more »

Leonor Bosman

Johan, jy skryf (terloops, net ‘n paar maande gelede het Adriaan ons almal ewe plegtig die versekering gegee dat Leonor Bosman nie weer op hierdie forum plasings sal maak nie. En net toe jy iets plaas oor hierdie saak, ewe skielik pop Leonor haar kop uit en Johann praat agterna. Nou toe nou.) Waar het Adriaan plegtig verseker, aan almal, dat hy nie meer plasings van my sal plaas nie? Kry dit nie. maak nie. Dalk kan jy vir almal gee. Ek het self onttrek. En, julle het sy spesifieke plasing daaroor met ‘n magdom van afduimpies beantwoord. Sal ek… Read more »

Ruiter vd Forums

Bevrees u gespartel in die lig van mnr Snyman se skrywe supra, maak dan geen sin nie.
‘Johan….ek het Leonor om n REDE toegelaat…’
Klink vir my of hier al te veel na n persoon wat die persona non grata-mantel om haar nek kan dra.
Nie?

Johann Cronje

Wanneer enige kommentaar daarop gemik is om verwarring, ontevredenheid en belediging in te stel, voeg ,mens niks waardevol by tot ‘n bespreking nie Daarom sou dit baie wys wees dat wanneer jy niks betekenisvol behalwe jou eie verwaande opinie het om te sê nie, sê dan liewers glad niks nie!

Ruiter vd Forums

Met respek. U vroom en skyn-houding weerspieël en herinner aan Agri SA of Hoëpriesters van ouds. ‘Verwarring & ontevredenheid’ onstaan juis deur diegene wat dit hul ten doel stel om die NT tot in die asblik te wil versnipper. Aanvaar dus dat hierdie Bybelse diktatorskap ( op n ander plasing van mnr Snyman sal daar as voorbeeld met die houding van n selfvoldane webmeester gemeen word ; ‘Genoeg hiervan. Die onderwerp onder bespreking beskou ek as afgehandel’. ) En siedaar! Die OT (outoppie?) het gepraat…en te hel met die res. Miskien bietjie meer NT…en innemendheid, nederigheid en verdraagsaamheid sal soos… Read more »

Johann Cronje

Ruiter vd Forums, Die waarheid maak seer nê? Soos wat jy deur al die forums op jou donkie gallop, bly net die reuk van mis agter. Geen betekenisvolle bydrae of enige wysheid kom uit jou mond nie. Jy is heeltemal reg, die saak is afgehandel .Kry jou ry. Jy is nie welkom hier nie. Waar kom jy aan die soort twak ? “Miskien bietjie meer NT…en innemendheid, nederigheid en verdraagsaamheid sal soos n boek voor u oopval.” ??? “ ………….Wys ons een voorbeeld waar dit al gewerk het! Dit is reeds die oorsaak van die siek situasie in die land.… Read more »

Ruiter vd Forums

Die drie verlangde karakter-eienskappe met verwysing na BLANKE volksgenote op hierdie forum.
U verdeel u eie vleis en bloed.*
Bewys u eie manhaftigheid en loop spring daar met u Taliban-heethoofdigheid onder die spul Moslems en hare krishnas in!?
WDD Cyril en Juliana met u OT-fiksasie uit te waai het, weet nugter.

* Dan weer. Om as u ‘vleis en bloed’ gereken te word…moet almal seker eers n rieldans op die NT loop uitvoer.
Of ons DNA in Israel loop soek? Iets waaroor NET jy….en die dame wat glo die aarde is plat, in jul goddelike wysheid oor beskik.

JanB

Daar kry die GROOTBEK dit van sy eie ondersteuners, toe vlug hy terwyl sy wagte op die skare skiet. EXCLUSIVE: Malema flees for his life after EFF conference mayhem. By Africa News Team – September 2, 2018 Sello Theletsane JOHANNESBURG- The so-called provincial people’s assembly (PPA) of the Economic Freedom Fighters (EFF’s) held in Midvaal at the weekend descended into chaos, leaving dozens of EFF members wounded from live ammunition allegedly fired by party leader Julius Malema’s bodyguards. According to sources, Malema had to flee for his life after angry party members attacked his luxury vehicle with stones. A member,… Read more »

[anycomment]