Die duifvolk en die kraainasie

July 27th, 2018 by
| Lees kommentare
© 2018 Vaandeld Uitgewers

In 2004 het ‘n Amerikaanse Neger Ulysses Strong, een van die mees opspraakwekkende, onthullendste, maar ook eerlikste boeke geskryf wat seker nog gepubliseer is. Die gevolg hiervan was dat hy deur sy eie mense as vyand gebrandmerk is; selfs die owerheid het hom dit nie verskoon nie en hy is daarvoor toegesluit. In die gevangenis was daar verskeie pogings deur mede-Negers om hom dood te maak.

Hy het die oorspronklike manuskrip via ‘n vriend aan ons gestuur, waarna ons dit in Afrikaans vertaal en onder die titel Die voortreflike ras gepubliseer het.

In ‘n meegaande brief het hy o.a. die volgende gesê:

“Ek is nie gebore om die wêreld te red nie. Ek is gebore om ‘n KULTUUR te red. Indien daardie EEN kultuur moet taan, sal sy helder lig nie langer op aarde skyn nie, en daarna sal die wêreld en sy mense in ewige duisternis verkeer.”

Maar volgens hom bestaan daar ook ‘n ander kultuur wat al vir miljoene jare op hierdie planeet gemeenskappe gevorm het, en tog is daar by hulle slegs die skraalste spore van kennis voordat hulle opgehou het om verder te ontwikkel.

Die voortreflike ras handel oor hiérdie twee kulture.

Ons ken hulle ook as goed en kwaad.

Net dit. Daar is niks tussenin nie, niks wat halfgoed of halfkwaad kan wees nie.

Hulle verskil van mekaar soos klei en yster – soos dag en nag – soos ‘n wit duif en ‘n swart kraai.

Toe die kraai wat Noag vrygelaat het, nie terugkom nie, het hy ‘n duif laat gaan om te sien of die waters oor die aarde al verminder het. Maar die duif kon ook geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en hy het na Noag en die ark toe teruggekeer, want dis in sy aard altyd terug te kom huis toe.

Die duif se roep is ‘n aangename koer geluid; hy eet hoofsaaklik graankosse en is ook lief vir broodkrummels en pap.

Die duif is n toonbeeld van reinheid; is glad nie aggressief nie, maar eerder passief en is dan ook ‘n simbool van vrede. Duiwe sal ook nooit ander voëls aanval nie.

Daar is geen kwaad in hulle nie, geen vyandigheid of bitterheid nie en is van nature passief. Salomo beskryf sy beminde se oë as duiwe – dit spreek van sagtheid, liefde en vrede. Die duif word ook as simbool gebruik waar daar beskryf word hoe die Gees van God op die Messias neergedaal het.

‘n Kenmerk van die duif is dat die mannetjie getrou bly aan sy wyfie. So sal hy bv. bedags op die eiers sit, want dan is dit veilig vir die wyfie om die nes te verlaat. Sy broei weer snags op die eiers en hy pas haar op. Wanneer die kleintjies uitgebroei het, sal die mannetjie en wyfie hulle voer. Dis soos God die gesin beplan het, getrou aan een lewensmaat en albei deel in die verantwoordelikheid vir die grootmaak van die kinders.

Die duif was in die ou Testamentiese tyd die offerande van die armes genoem. As die gesin nie ‘n skaap kon offer nie, dan het hulle duiwe geoffer. Waarom juis ‘n duif en nie ook ‘n ander tipe voël nie? Heel waarskynlik omdat die duif geen galblaas het nie, en daarom geskik is as ‘n offergawe. En as ons dan as ‘duif-offergawes’ na die Vader wil kom, moet daar ook geen bitterheid (gal) in ons wees nie.

Soos reeds hierbo genoem is, het Noag se duif weer huis toe gekom. En hierdie besonderse eienskap van die duif om na sy woonplek terug te keer, is die rede waarom duiweliefhebbers hulle in wedvlugte gebruik, want dit maak nie saak hoe ver jy jou duiwe wegneem nie, as daardie mandjies oopgemaak word, dan het die duif net een doel voor oë, en dit is om direk terug huis toe te gaan, want hy weet sy meester wag hom daar in met skoon water en kos.

Net so moet ons as gelowiges in die lewe ook net één doel voor oë hê en dit is om die wedvlug te voltooi, om weer Tuis by ons Meester se voete te gaan sit, want dan versadig Hy ons met die brood van die lewe en lewende water sodat ons nooit weer honger of dors sal word nie.

Die duifvolk

In die duif is daar sekere kenmerke wat verbasend ooreenstem met die geaardheid van die volk wat die Almagtige hier oorkant die riviere van Kus kom plant het. Toe Lodewyk XIV in 1685 die Edik van Nantes opgehef het en Protestantisme onwettig verklaar het, het baie Protestante Frankryk verlaat eerder as om in verset te kom en weerstand te bied. Sommige het hier na Kaap de Goede Hoop gevlug. Maar dit was nie lank nie of hulle word weer vervolg – dié keer deur die Engelse. En weereens besluit hulle om andermaal liewer die vreemde in te vaar eerder as om die wapen op te neem.

Want net soos die duif is die Boervolk vredeliewend van aard. Sy het nog nooit ander volke aangeval om hulle grongebied en rykdomme vir haarself toe te eien nie. Sy wou nog altyd net goed doen, die hand uitsteek om die beste wat sy het, uit te deel. In die verlede is sy al herhaaldelik aangeval, en elke keer het sy haarself maar net verdedig. Vandag word sy op onbeskryflike maniere vervolg, sy is reeds van alles berowe, geplunder, kaalgestroop en word selfs doodgemaak.

Tog verduur sy dit met ‘n heroïese geduld en lankmoedigheid wat geen grense ken nie. Sy draai net haar gesig weg, kyk ander pad, sug in stilte, of huil alleen in haar kamer.

Daar is niks wat sy kan sê wat meer haar eie is nie. Sy het niks meer om te verloor nie; haar identiteit is van haar weggeneem, haar geskiedenis, haar kultuur, haar taal, haar menswees, haar land, ja, selfs haar eie kerk het haar van haar godsdiens vervreem en verkondig vandag ‘n ‘ander evangelie’.

Die dag toe sy gebore is, is haar naelstring nie afgesny nie; sy is nie met water gewas of gereinig nie. Niemand het met haar medelye gehad nie. Sy is nie getroos of geklee nie. Sy is op die oop vlakte weggegooi, niemand het na haar omgesien nie, niemand het haar versorg of met olie gesalf nie.

Maar toe het Hy by haar verbygegaan, haar sien spartel in haar bloed. En Hy het vir haar in haar bloed gesê: “Leef! Jy is Myne!” En sy het geleef, gegroei, groot geword en die hoogste bloei bereik. Toe het Hy sy vleuels oor haar uitgesprei en haar naaktheid toegedek. Ja, Hy het vir haar gesweer en met haar daar by die Ngomerivier  ‘n verbond aangegaan…

En op ‘n dag het sy Hom hoor sê: “Genoeg is genoeg!”

En sy swaard was in sy hand en Hy het die berge geklowe, die heuwels gelyk gemaak, die sterre se glans gesnuit, die maan in bloed verander – en dit was nag. Toe het haar vyand agter ‘n newel verdwyn.

En sy was weer vry en verlos soos daar in die Tuin, en bokant haar Tabernmakel het die Vierkleur in die aandwindjie gewapper.

Die kraainasie

Anders as die duif is die kraai nie huisgebonde nie. Ons sien dit in Gen. 8:7 nadat Noag die kraai uitgestuur het om vas te stel of die waters al gesak het. Die kraai het nie teruggekom nie, maar gedurig heen en weer gevlieg totdat die waters weggedroog het van die aarde af.

Die kraai het ‘n kenmerkende skor, harde skree. Hulle is aasvreters en word dikwels by karkasse opgemerk, en in oorlogstyd op die slagvelde waar die dooie liggame lê. In Jesaja lees ons van ‘n gebied wat met die banvloek getref is en verlate, in chaos en totaal verwoes agtergelaat is. Omdat dit in sy aard is om in sulke plekke te gaan aas, het die kraai hom daar gaan tuismaak. Maar maak jy hom mak en neem hom in jou huis, is die kraai geneig om ‘blink goed’, soos lepels, vurke, ens. te ‘steel’ en weg te dra.

Ulysses Strong se prontuit die kraai se leefwyse is ‘n weerspieëling van die Neger se bestaan. Net soos die kraai is hy ‘n luidrugtige wese; sy blyplek ook ‘n vuil, stinkende hool, bekend as ghetto’s. As hy honger het, eet hy enige iets, tot huisvullis in asblikke. Laat die blankes hom toe om tussen hulle bly, breek hy in hulle huise en roof al die ‘blink goed’.

“Om hierdie rede is die ‘Jim Crow-wette’ in die 1800’s ingestel,” sê Strong. “Blanke Amerikaners wou nie integrasie van die twee rasse hê nie. Amerika se blanke wetmakers het derhalwe ‘n stel wette, bekend as ‘Jim Crow’ gepasseer. Die naam self was rassisties. Die woord ‘crow’ as verwysing na die Negers, was ‘n bekende metafoor. Swartes is kraaie genoem oor hulle blink swart velle wat soos die blink blouswart vere van hierdie voëls gelyk het en ook hulle kraai-gewoontes. Blankes het geglo dat, indien hulle die kans gegun sou word, Negers, vanweë hulle laer intelligensie, die blankes se voortreflikheid sou steel en die totale vernietiging van blanke Amerika sou veroorsaak.”

Vanaf die 1920’s tot 1960’s het die Jim Crow-wette ‘n aparte, maar gelyke behuisingstelsel in Amerika se blanke openbare en private sektore gehad. Blanke hotelle, nagklubs en restaurante was slegs vir blankes, terwyl blanke sakehuise wat swart kliënte bedien het, aparte akkommodasie slegs vir swartes gehad het.

Swartes was nie toegelaat om in die blanke plekke te sit nie en blankes was nie toegelaat om saam met swartes in die openbaar te sit nie.  Wat geskiedskrywers nalaat om oor die aparte maar gelyke fasiliteite te sê, is dat as die stadsraad ‘n ontspanningsentrum in die blanke gebied van die stad oprig, hulle ook in die swart gebied dieselfde fasiliteit opgerig het.

Blankes was eienaars van hulle eie hotelle, restaurante, nagklubs, teaters en kruidenierswinkels.  Swart mense het ook dieselfde fasiliteite soos restaurante, nagklubs en teaters, gehad, asook “Mom & Pop” se kruidenierswinkel. Maar swartmense het nie hotelle gebou nie, en omdat hotelle private eiendom was, en nie ‘n openbare diens nie, was daar nie swart hotelle nie.  Swartes het kwaad geword omdat blankes hulle nie in hulle hotelle wou toelaat nie. Al wat ons (swartes) moes doen, was om ons eie hotelle te bou, maar ons het nie oor daardie kennis beskik om dit te doen nie. Alhoewel ons swartes vandag ons eie klein sake het, sluit dit nogtans nie hotelle in nie.

Nadat die stof van die rasseopstande tydens die 60’ en 70’s gaan lê het, het die Negers nie net die blankes se besighede vernietig nie, maar ook swart besighede, en het hulle dus die blanke besighede gedwing om pad te gee. Die blankes het nie teruggekeer om hulle besighede weer te herbou nie, uit vrees dat dié ook weer afgebrand sou word. Hulle het reeds ondervinding daarvan gehad…

Dit is die historiese rede waarom daar vandag so baie verlate geboue in swart gemeenskappe van die VSA is.  Eens op ‘n tyd was al hierdie leë, rotbesmette ruïnes florerende sakehuise!

In die dae van “Jim Crow”, voor integrasie, het sogenaamde opvoedkundige spesialiste beweer dat swart studente benadeel word “as gevolg van onvoldoende befondsing en verouderde boeke” by swart skole in vergelyking met blanke skole wat beter deur die staat en plaaslike regering befonds word. Om dus hierdie probleem te oorkom, moes integrasie die oplossing wees, en tog bestaan die opvoedkundige gaping nog steeds. Die toetsgaping tussen wit en swart studente het nie verander nie. Inderdaad, die gaping het ten gunste van die blanke studente vergroot.

Die feit is dat daar deesdae meer jong swartmans in die gevangenis sit as wat in kolleges gradueer.

Regstellende aksie wette is in 1990 by blanke kolleges ingestel. Die VSA regering het kollege toelatingseksamens ten gunste van swart studente hersien, terwyl blankes wat meer punte in die toelatingseksamen gekry het, toegang geweier is.

Die swartman se mislukkings het daartoe gelei dat die swart gesinstruktuur uitmekaar geval het.  Toe die swartman onder die blanke se sorg verwyder is, het swart vrouens gou uitgevind dat die blankes se welsynstelsel baie beter as die swartman se inkomste is. Die man sal sy geld eerder op blink karre en mooi klere uitgee en met ander vrouens flankeer as om sy inkomste te gebruik om die huur te betaal en vir sy gesin te sorg.

Behuising, gesondheidsorg, kos en ‘n maandelikse welsynstoelae het ‘n meer betroubare leefwyse vir miljoene swart Amerikaanse vroue met afhanklike kinders verseker. Hulle enigste bron van inkomste het uitsluitlik van blanke Amerika af gekom. Dit het ook veroorsaak dat swart vrouens lui geraak het en nie werk gesoek het nie. Haar welsynstoelae het nie net haar eie gesin gevoed nie, maar ook haar vriendinne.

Sy het die mans slegs nodig gehad om haar te help om kinders te verwek, want die welsynskantoor betaal haar op grond van die aantal kinders wat sy het. Hoe meer kinders, hoe groter was haar staatstoelae!

Haar hebsug, vererger deur haar onkunde, het miljoene swart vaderlose kinders tot gevolg gehad. Stel jou voor – jy, as swartman ontmoet ‘n swartvrou van skaars twintig jaar oud en reeds ma van vyf of ses kinders, elkeen deur ‘n ander man gewek. Hierdie vaderlose kinders groei in hulle enkel-gesin tuistes op en soek aandag by enige swartman. En niemand beantwoord daardie behoefte aan vaderlike liefde nie en hulle word groot en kyk na alle swartmans met teleurstelling en veragting.

In enige land ter wêreld waar inboorlinge versorging benodig, kom blankes tot hulle redding, terwyl swartes eenvoudig weier om te help.

Blankes het swartes geleer lees en skryf. Ons het later ook onderwysers, dokters, prokureurs, boere, bouers, ens. geword as gevolg van die blanke ras. En tog kla ons steeds oor ons tekortkominge en blameer die blanke ras, wat ons soveel geleer het, daarvoor!

Ons houding is dat die blankes vir die swart ras se tekortkominge verantwoordelik is! Ons glo dan dat alles wat die blankes verrig en gebou en ontwikkel het, van die voortreflike swartman gesteel is! Ons hou aan om hierdie stories vir onsself te vertel, maar die waarheid is dat elke keer wat ons swartes ‘n poging aanwend om onsself sonder hulp van die blankes te organiseer, bereik ons absoluut niks!

Voor my vyftiende verjaarsdag het ek besef dat dit ek teen my broers is, my broers teen my, my ouers teen mekaar, my familie teen mekaar en vriende teen mekaar. En ek het alleen teenoor die witman se wette, reëls en regulasies gestaan. Dit is die swartman se ware bestaan.

Ons haat en jaloesie teenoor die blankes het ons blind gemaak om ons werklike vyande raak te sien – ONS SELF! Ons swart Amerikaners kan nie saamwerk nie, en ons wil nie bymekaar woon nie. Ons wil saam met die blankes leef. Dus, op die ou end vrees ons nie die blankes die meeste nie – ons vrees onsself. Dit is die groot rede waarom ons nog deur die eeue geen vordering gemaak het nie. Daar word nie gevra waarom ons nie gevorder het nie, of wanneer ons dit gaan doen nie, maar liewer, wanneer gaan ons dit aan onsself erken? Slegs wanneer ons swartmense teenoor onsself erken dat die blankes beter as ons is, sal ons begin vooruitgaan en ons identiteitsprobleme oplos.

Ons is afstammeling van Afrikastamme en ons ag onsself as iets meer, maar ons ware natuur oorheers ons nog steeds. Ons stry teen ons eie natuur. Ons wil meer wees, maar dit is ‘n onmoontlike taak vir die swartman om die witman se gelyke te word.

Ons lees in Genesis 1:26 dat die blankes (Adamiete) oor die visse van die see, voëls van die hemel en elke skepsel en kreatuur wat die aarde bewoon, sal heers.

Adam kon dus net blank gewees het, want die swartman kan nie eers oor homself heers nie. Die opdrag om te heers het God dus nie aan hom gegee nie.

Ek besef dat sommige blankes nie wil hê dat hierdie inligting openbaar word nie. Sommige blankes ontken dit; ander is verleë hieroor, en tot vandag toe is daar blankes wat nie hulle voortreflikheid besef nie. Julle blankes is lewenslank belieg en bedrieg deur vertel te word dat ons almal gelyk is. Maar waarom sal julle my glo? Per slot van rekening, julle kerkleraars, julle onderwysers en politici vertel ons gedurig dat ons almal dieselfde is.

laat my toe om met die dogter van een van julle blanke politici te trou.  Glo julle werklik dat ek, ‘n swartman, met ope arms in hulle familiekring verwelkom sal word?  Nee – ek glo nie. En die arme misleide meisie sal nie net deur haar familie onteien word nie, maar ook verbied word om ooit weer haar gesig vir hulle te wys. En wanneer ‘n blanke vrou aan ‘n swarte se kind geboorte gee, sal geen blanke man haar ooit weer wil hê nie.

Pragtige meisietjie, as jy eers “swart” geword het, is daar geen terugkeer huis toe nie. En armoede sal knaend jou voorland wees. Vra jouself af of jy regtig van ‘n swarte se babas ‘n ma wil wees? Ek sien mos wat met blanke meisies gebeur wat oor die kleurskeidslyn trap en wat nou in armoede leef. Swartmense poog om van die swart lewe te ontsnap, terwyl sommige van julle oningeligte blanke vrouens hulle godgegewe blanke status prysgee waar armoede jou en jou kinders tussen primitiewe Negers hulle inwag.

Waarom raak swartmense oproerig?

En mense verstaan ook nie waarom swartes oproerig raak en alles buit, en aan die brand steek wanneer hulle oor een of ander sogenaamde blanke “rassistiese” optrede kwaad word nie. Laat ek verduidelik hoe swartes dink – hulle het nie geboue opgerig nie – huise, blokke woonstelle of besigheidspersele. Hulle het nie die bloudrukke geteken nie, en het hulle ook nie die water- en rioolstelsels, elektrisiteit, telefoon lyne, paaie en sypaaie gebou of opgerig nie. Ons swartes het tydens die integrasiebeweging maar net in ‘n blanke gebied ingetrek, en waar ons ingetrek het, het blankes padgegee omdat hulle gevrees het dat die swartes alles gaan vernietig. Hulle vrese was nie ongegrond nie, want kyk wat het ons in hierdie voorheen blanke gebiede gedoen…

Die harde feite is – ONS HET ALLES VERNIETIG!!!

Die punt wat ek wil maak, is dat ons nie die lang ure, dae, weke en maande gesweet het om ‘n ten volle funksionele stad te bou nie. Dus is dit maklik vir swartes om alles wat nie deur ons gebou en opgerig is nie, te vernietig.

Ek het al verskeie van my eie swartmense gevra waarom word hele gebiede vernietig elke keer wanneer ons vir die witman kwaad word.

Die antwoord is altyd dieselfde: “Strong, dis in elk geval nie ons s’n nie. Dit behoort aan die Witman – nie aan ons nie!”

Dis waarom ons dit doen!

Homo Sapiens

Wanneer mense sê dat swartes in die sportwêreld uitblink, raak die swartes nie ontsteld nie, maar noudat ek sê dat die blanke ras is die voortreflike ras van die wêreld, staan ons voor ‘n probleem.

‘n Rassistiese swartman wat sy eie ras haat, het so pas gepraat!

Swartes sal nooit erken dat blankes die voortreflike ras is nie, en dat alle ander rasse nie hulle gelyke is wanneer hulle met hierdie stelling gekonfronteer word nie. Maar indirek, etget, sodra die blanke heersers iets doen waarvan ons swartes nie hou nie, sal dieselfde swartes vra: en wie het hulle as God oor ons aangestel?

Swartes van die Islamgeloof hou al jare lank rassistiese optogte en het talle boeke oor blankes geskryf. Byvoorbeeld, volgens hulle stam die blankes van die swart ras af. ‘n Albino-gorilla, “Snowflake,” is met platina-blonde hare, blanke vel en blou oë gebore.

Maar indien iemand sou sê dat die swart ras van gorillas afstam, sou swartes in ‘n rasse-oproer ontaard. Om dus beskuldigings van rassisme vanuit swart geledere te vermy, het blanke wetenskaplikes met opset geen melding daarvan gemaak dat swartes van ape afstam nie. Sulke studies toon gerieflik die verskillende stadiums van menslike ontwikkeling vanaf ape tot Neandertalmense, en vandaar tot by homo sapiens, wat presies soos vandag se blanke man lyk.

Blanke aardse geskiedenis strek net sover as ongeveer sesduisend jaar terug, terwyl die ewolusionêre studie van swartes tot sover as ‘n miljoen jaar teruggaan. Terwyl historiese verslae die blanke ras se ontstaan in plekke soos Sumerië, Egipte, Babilonië, Kaänan en Sentraal-Asië plaas, het argeologiese opgrawings aangetoon dat oorblyfsels van die blanke ras slegs ‘n paar duisend jaar terugdateer. Hierdie bevindings laat die vraag onder blankes ontstaan: Wie is ons, en waar kom ons vandaan?

Afgesien van hierdie feite, het ons nie ‘n doktoraat in argeologiese wetenskap nodig om die ooreenkoms tussen swartes en ape te sien nie. Hoeveel maal sien mens vandag ‘n swart peroon wat soos ‘n aap lyk? Ek het – verskeie kere! Swartes sê dieselfde agter mede-swartes se rûe: “Man, kyk daardie Neger – hy lyk net soos ‘n aap!”

Ek herhaal – ek probeer nie my eie mense verkleineer nie. Ek noem slegs feite. Dis duidelik dat ek dieselfde voorgeslagte as hulle deel, maar anders as my swart Amerikaanse broers, wil ek nie die blanke se gelyke wees nie. Dit is nie my doelwit in die lewe nie, en motiveer my nie om een of ander prestasie na te jaag nie. Ek is nie skaam oor my gelykenis met ape nie. Ek erken aan myself dat swartes werklik soos ape lyk, maar dat ‘n ander swart persoon dit in die openbaar erken, sal eenvoudig nie gebeur nie.

Gedurende die plofbare jare van die 60’s en 70’s het ek geglo dat die blanke en sy wette my vyande was. Ek het eers later besef dat die swartes se wetteloosheid my werklike vyand is.

Die monster, RASSISME, staan 24 uur per dag op aandag om ons te beskerm, maar ons besef nie hy blokkeer ook alle voorspoed uit ons swart gemeenskappe nie. Daarom bly ons die blankes vir ons eie tekortkominge blameer, in plaas van onsself.

 

 

73
Leave a Reply

avatar
1800
26 Comment threads
47 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Dirk AlbersMimi HildebrandJan NelJanBPieter Recent comment authors
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (1), Dankie vir iets nuut. Dit is baie goed saamgestel en die “waarheid” daarvan is onbetwisbaar. Die skrywer erken dat daar algehele verskille is en daarvoor is hy veroordeel. Wat baie nie weet nie is dat die verskille ontstaan het tussen die 5 de dag en 6 de dag se skeppinge van lewende wesens. Daar is ‘n duidelik kontras tussen verskillende rasse en ook tussen lig en duisternis , tussen reg en verkeerd en tussen waarheid en leuen. Tog is daar diegene wat gemaliker is om met die leuen of ‘n halwe waarheid te wil saamleef en dit terwille… Lees Meer »

Hartmut De Wet
Guest
Hartmut De Wet

Exodus 18:6 En hy het Moses laat weet: Ek, jou skoonvader Jetro, kom na jou met jou vrou en haar twee seuns saam met haar. Exodus 18: 12 Daarop het Jetro, Moses se skoonvader, ’n brandoffer en slagoffers geneem tot eer van God. En Aäron en al die oudstes van Israel het gekom om saam met Moses se skoonvader brood te eet voor die aangesig van God. Numeri 12:1 EN Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; want hy het ’n Kusitiese vrou geneem. Numeri 12:9 En die toorn van die HERE… Lees Meer »

Lanie
Guest
Lanie

Vir Moses en sy Kussitiese “vrou” kyk Boek van die Opregte hoofstuk 72:37-42; 73:31-37; 76:1-6.
Ketura was Abraham se niggie aan vaderskant, Sem > Arpagsad > Selag > Heber > Joktan = Ketura.
Tobias 4:12 …. Onthou, my seun, dat Noag, Abraham, Isak en Jakob, ons voorvaders van ouds, almal met vroue uit hul eie familie getrou het.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (2), Die OT boek van Levitikus 19 : 1-18 –verklaar vir ons egter wie ons naaste is nl . – Jou broer, jou ouers, jou volksgenoot, die dagloner van jou volksgenote, die blinde ban jou volksgenote, die geringe (minder bevoorregte) van jou volksgenote. Almal die is jou “naaste”. Die vreemdeling wat nie (soos jy lyk nie) en nie as jou volksgenote/rasgenote gereken word nie, word “ongetwyfeld” nie as jou “naaste” gereken nie. Jy mag wel die vreemdeling wat by jou “vertoef/besoek” aflê, so respekteer en behandel ( vers 34) – Die vreemdeling (nie-Israeliet) wat by julle “vertoef”, moet vir… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (3), Deut 4:2 – Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van Yahweh julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. Deut. 4:35 – Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat YAHWEH God is; daar is “geen ander buiten Hom nie.” Deut 6:4-5 – Hoor, Israel, Yahweh onse God is ’n enige God. Daarom moet jy Yahweh jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Lev. 19:18. Deut.… Lees Meer »

Vivienne
Guest
Vivienne

(Deel 1)Ek het vandag na n radio onderhoud geluister op eurofolkradio.com (Dit is n uitstekende plek om informasie te kry hulle is ook Israel Waarheid) Daar het hulle gepraat van Alois Irlmaier wat ook in die toekoms kon sien. Hier is paar dinge wat hy het gese: “Everything calls peace, Schalom! Then it will occur – a new Middle East war suddenly flames up, big naval forces are facing hostility in the Mediterranean – the situation is strained. But the actual firing spark is set on fire in the Balkan: I see a “large one” falling, a bloody dagger lies… Lees Meer »

Vivienne
Guest
Vivienne

(Deel 2) “…During the war the big darkness comes, which lasts 72 hours.” “It will become dark at a day during the war. Then a hail impact, consisting of lightning and thunder, breaks out and an earthquake vibrates the Earth. Please do not go out of the house at that time. The lights do not burn, except candle light, the current stops. Who inhales the dust, gets a cramp and dies. Do not open the windows, cover it completely with black paper. All open-standing water become poisonous and also all open-standing meals, which are not in locked doses. Also no… Lees Meer »

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

En so is dit dan formeel.
Die duifnessie waarop FW aka Pienk Frikkie rustig sy grondwet-eiertjie wou lê, word nou skroomloos deur die kraaie onder sy g@i uitgepluk.
En met n vredes-takkie in die bêk, het ‘duifie’ boonop sy vuurwapens loop staan en ingee.
Pille vir domgeit is daar nie.

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Goeie Dag Alle Volksgenote Al wat kan sê is om jou Geestelik en Liggaamlik (Vas) gereed te maak. Net my/jou /ons Vader YHWH sal ons hier kan help. Geen Kerk/Dwaal-Tempel met sy dwaalleraars/priesters sal ons uit die gemors kan beskerm nie wat nog van red. Die Libturds / Liberaal wou dit sou gehad het, nou dat die popo die waaier gaan slaan met die spoed van die aarde wat so vinnig soos `n koeel rondte trek deur ons sogenaamde NASA leuens in die Ruimte. (Grootste ontkenning nog van alle tye teen Vader YHWH se skepping). Nou moet daar na die… Lees Meer »

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Net ter inligting Mense moet gerus bietjie lees wat die Jood oor hul eie mense skryf ook. Net so slu soos Kraai nasies. Die Khazare is vandag die lidmate wat 90% van die Joodse bevolking uitmaak volgens Habermann se boek “Tracing our white ancesters”. Hulle was ‘n Turaniese ras wat reeds voor Adam (Adamiete) op die aarde bestaan het. Dan was daar ook die skrywers Koestler en Freedman wat onderskeidelik die boeke geskryf het “The Thirteenth Tribe” en “Facts are Facts” wat wys dat die Jode nie die volk van YAHWEH kon gewees het nie. Wat baie interessant is, is… Lees Meer »

RIGTER...
Guest
RIGTER...

Van Suid Afrika tot ISRAEL daar bo, is EEN KONTINENT: DIE LAND VAN GAM “En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.” (PSALMS 78:51). “Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.” (PSALMS 105:23). “Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.” (PSALMS 105:27). “Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.” (PSALMS 106:21-22). “Maar toe hy… Lees Meer »

RIGTER...
Guest
RIGTER...

Van Suid Afrika tot ISRAEL daar bo,
is EEN KONTINENT:
DIE LAND VAN GAM

“En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.” (PSALMS 78:51).

“Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.” (PSALMS 105:23).

“Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.” (PSALMS 105:27).

“Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.” (PSALMS 106:21-22).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

RIGTER...
Guest
RIGTER...

“Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword (en naak) in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaän, (het sy vader se naaktheid gesien) en (dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee). Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, (en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek): (hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie). Toe Noag van sy wyn wakker word en (merk) wat sy jonger seun hom (aangedoen) het, sê hy: Vervloek… Lees Meer »

RIGTER...
Guest
RIGTER...

“Eer jou vader en jou moeder, (dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee).” (EXODUS 20:12). “Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE. Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie: sy is jou moeder — jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.” (LEVÍTIKUS 18:6-7). “Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat Ek voor julle uit verdryf. So het die… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Rigter, Jy verwys na verskeie OT opdragte van GOD YAHWEH met spesifieke verwysing na die opdrag van, “eer jou Vader” en die vloek wat daarmee gaan vir die wat dit nie doen nie. Jy eindig egter jou skrywe af en groet met – “In Jesus Naam” Jy het ook aangehaal (PSALMS 105:27). “Hulle het God (Yahweh) vergeet, hulle Verlosser (Heiland), wat groot dinge gedoen het in Egipte, Ek laat jou met die volgende feite om goed oor na te dink. Die God na wie se opdragte jy verwys se naam is YAHWEH en nie Here nie. Hy is ons Hemelvader… Lees Meer »

Jan
Guest
Jan

Vaandel genote, daar is meer en meer mense se oe wat oopgaan, maar dit is nie bestem dat almal sal luister of gehoor gee nie. selfs meeste van ons vriende kyk jou aan of jy pille gesuip het. die probleem gaan wees wat om te maak indien die menigde jy grond en of huis beset, maak jy skoon van n kant af gaan hulle definitief van voorbeeld van die wit rasis maak en nadat hulle met jou klaar is in die tronk is jy nie meer mens nie. ek weet ek gaan baklei, dis seker maar net my natuur, of… Lees Meer »

RIGTER...
Guest
RIGTER...

“En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal (geregtigheid) vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” (DEUTERONÓMIUM 6:24-25). “Want die (vrug van die Gees) bestaan in (alle goedheid en geregtigheid en waarheid).” (EFÉSIËRS 5:9). “(Drie maal in die jaar) moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God… Lees Meer »

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Goeie Dag almal. Die RKK is ook die voorstaander dat die Kerk in die plek van die fisiese Isra-el gekom het, dit wil sê dat die Isra-el van die Bybel nou vergeestelik het, so ‘n persoon van enige kleur, geloof en seining kan Hemel toe gaan en ook die Ewige lewe beërwe. So eintlik sê hulle nou dat Isra-el vergeestelik het en nie meer as ‘n Fisiese volk bestaan nie, dat enige persoon die ewige lewe sal kan verkry. Dit is alles ‘n klomp snert. Die probleem waarmee ons as nietige mense leef, is dat die Kerke die grootste aandeel… Lees Meer »

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Die Jësuiete (ILLUMINATI/FREEMASONS/BROEDERBONDERS) se betrokkenheid by wêreld gebeure Die Jësuiete is ook seker die mees geheime beweging saam met die Vrymesselaars en Illuminati. Die groep beheer die Illuminati en sy Broederlike Ordes maar word ook indirek bestuur deur die RKK met die pous as die hoof. Kom ons gaan kyk na die geskiedenis van die VSA en dan ook na die betrokkenheid van die Jësuiete in die RSA. Die Jësuiete is ook gefinansier deur die Miljoenêrs van daardie tyd. Vandag is hul Biljoenêrs wat alles in hul vermoeë sal doen om in hul doel te slaag want, hul weet dat… Lees Meer »

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Die kaptein van die skip was Edward Smith, wat alreeds 26 jaar op die Noord Atlantiese see gereis het. Hy was beskou as die mees ervare meester wat die Noord Atlantiese roetes beter geken het as enige ander persoon ter wêreld. Die mense het egter nie geweet dat hy een van die Jësuiete se poppe was nie. Enige persoon kon ‘n Jësuiet wees. As jy nie priester was nie het jy die orde gedien deur jou ambag of werk. As ons na die orde se eerste gebod gaan kyk, is dit as volg; “Op die bevel van god (Jësuietiese generaal)… Lees Meer »

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Hulle is ook so ± R200 miljoen sterk wat eintlik maar ‘n druppel in die emmer is in vergelyking met die hele ekonomie wat uit goud, diamante en platinum bestaan. Die Reserwe Bank het ook onbeperkte magte en is volkome in beheer van die Suid – Afrikaanse bevolking se finansies. Daar is ook met die stigting van die Reserwe Bank nuwe wetgewing aangeneem wat sou verseker dat niemand mag weet wie die bank besit en wie die aandeelhouers is nie. Selfs die regering mag geen aandeel besit nie en het ook geen sê in die bestuur van sy sake nie.… Lees Meer »

Pieter-Jan Van Zyl
Guest

Dr HJ van Eck wat die voorsitter van die (NOK) NywerheidsOntwikkelingsKorporasie was het bevestig dat Suid-Afrika op daardie stadium ekonomies die vinnigste gegroei het in die wêreld. In 1965 was die groeikoers 7,9%, dit was die 2de hoogste in die wêreld en inflasie was maar ‘n skamele 2%, die rente koers was maar 3% per jaar. In September 1998 was ons rente koers die hoogste ooit gewees op 25%. Ons was ook die enigste land in die wêreld wat sonder enige geldelike bystand (weens sanksies) nog steeds ekonomies vooruit gegaan het. Bogenoemde is iets wat ons nie meer in vandag… Lees Meer »

RIGTER...
Guest
RIGTER...

“Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders,
dat (Deur Hom)
(vergifnis van sondes)
aan julle verkondig word,
en dat elkeen wat glo,
(Deur Hom)
(geregverdig word)
van alles waarvan julle
(deur die Wet van Moses)
nie geregverdig kon word nie.
” (HANDELINGE 13:38-39).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

RIGTER...
Guest
RIGTER...

God ons Vader, Die AllerHoogste. “En Melgisédek (Jesus Christus), die koning van Salem(Vrede), wat ’n Priester van God, die Allerhoogste, was, het (brood en wyn) gebring en hom geSeën en geSê: GeSeënd is Abram Deur God, Die AllerHoogste (Vader), Die Skepper van Hemel en aarde.” (GÉNESIS 14:18-19). PSALMS 7:18 “HERE, die Allerhoogste, psalmsing” PSALMS 9:3 ” eer van u Naam, o Allerhoogste,” PSALMS 21:8 “goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie” PSALMS 46:5 “die woninge van die Allerhoogste.” PSALMS 50:14 “jou geloftes aan die Allerhoogste;” PSALMS 57:3 ” God, die Allerhoogste, aan, God” PSALMS 73:11 “kennis by die Allerhoogste wees?”… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Rigter (1), Dit is as gevolg van vals lering en dwalinge dat sommige van ons lesers ongelukkig voel en die blad verlaat. Ongelukkig is dit nodig om die leuen van die waarheid te skei. Kleir en yster meng nie !. Maar telkemale word die wat die onderskeid probeer maak, skaamteloos en minagtend beledig. Wanneer iemand soos jy die absurde aanname maak dat Melgisédek eintlik (Jesus Christus) is, dan ontspoor die hele wa met sy kosbare vrag waarheid en feite en verdwyn dit in ‘n massiewe sinkgat. Hierdie dwalende aanname van Melgisedek is ‘n produk van die RKK se christendogma en… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Rigter (2), Psalm 12:7 – “ Die woorde van YAHWEH is rein woorde, silwer wat gelouter is in ’n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal”. Kan ons dieselfde sê van die NT dogma wat deur die mens (RKK en andere) opgestel is? Duidelik is dit nie gesuiwer nie! Hoe kan ‘n mens dan glo dat daar ‘n “goddelike hand” was in die formulering van die Nuwe Testament, wat so ‘n onseker geskiedenis het en soveel eeue geneem het om tot stand te kom? Kan enigiemand oortuigend verklaar dat die hele Bybel OT en NT geen menslike bedrog en foute… Lees Meer »

Boepie
Guest
Boepie

Hierdie sal my laaste bydrae wees hier, hierdie blog van oom Adriaan het al lankal ontaard in n smous plek vir geloof rondom die Bybel. Die Bybel waarsku ons teen die valse profete op die hoeke van die strate, is blogs en FB nie dan ook die hoeke van die internet strate nie. Kyk, oom Adriaan is al n ou man wat hard werk vir sy God, volk en sy inkomste. Die groot meerderheid kommintaar wat gelewer word is troef teksversies wat heen en weer gegooi word tussen lesers om n punt te bewys wat geensins verband hou met die… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Boepie, Jammer jy voel so daaroor. Die waarheid van God Yahweh se persoonlike verklarings teenoor NT christendogma, laat waarskuwingsligte flikker. Weet net een ding en dit is dat ons te alle tye die waarheid van die leuen van verleiding moet onderskei wat die oorsaak is van wanbegrippe by menige gelowige. Maar die mense verkies die misleiding van valse profete / predikers en dogmas met meer positiewe boodskappe vir die samelewing.. Doof en blind na die waarheid – hoor en kyk, maar luister en sien nie! Vraag: “Waarom is God so anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament?”… Lees Meer »

Quentin
Guest
Quentin

Hi, Johan
Ek glo nie daar kan enige twyfel wees dat die Elohim van die Ou testament Een en dieselfde is as die Elohiem van die “nuwe” testament nie.Job verklaar Hom dan as die Onveranderlike Een, en dan natuurlik die bekende vers Hy is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde, Hy verander nie.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Quentin (1), Jy is heeltemal korrek, “Hy (Yahweh) is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde”, Hy verander nie maar die meeste gelowiges ken NIE die God van die OT NIE. Hulle ken net die god van die NT en Hom noem hulle ook sommer Jesus. Die feit is, die God van die OT is ‘n “ENIGE” God/Heiland/Verlosser/Messias en Hy deel NIE Sy lof en eer met enige ander god of wese nie!!!!!!!!!!!!!!! Sy ewige naam is YAHWEH die Skepper en Vader van Israel en Hy het nog nooit verander nie, maar die Christen ken Hom nie want die NT Skrywers… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Quentin (2), Die “onbekende” skrywers van die NT christendogma vertel dat ‘n Jesus homself verhef het om die eer en lof van Yahweh te deel. Hy, Jesus sou die volgende verklaring gemaak het wat YAHWEH God weerspreek : Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”. YAHWEH verbied dit egter in Jesaja 65:16. Sy opdrag is – Elkeen in die land wat om voorspoed bid, sal dit doen in die NAAM van die GOD wat “getrou” is, en elkeen in die land wat… Lees Meer »

Quentin
Guest
Quentin

Hi, Johan
Daar kan geen twyfel wees dat die Elohim van die Ou Testament Een en Dieselfde Elohim is van die Nuwe Testament nie. Job noem Hom dan die Onveranderlike Een, en dan natuurlik die bekende vers Hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, Hy verander nie.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Die heer waarna jy verwys spog op ander blogs hy bly en leef onder n boom.
Verwag dus na sy verbanning aldaar, verdere ad nauseam plasings van die aard.
Ongelukkig word hy in sy waan gesterk deur verdere dweepsiek kommentare.
Ver hoef jy nie te soek nie.

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie more, Daar is een ligte probeem met die siening, dat die swartes van die ape afstam (evolusie?). Dit is: Hoe het die ‘mense’, (wat voor Adam al bestaan het) deur die sonvloed gekom. Hulle het tog ALMAL geversuip? (Net so paar aanhalings, daar is nogal heelwat) Gen_9:15 dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en AL die lewende wesens, in ALLE vlees. En die waters sal nie meer ‘n vloed word om ALLE vlees te verdelg nie Gen 7:21 En ALLE vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voëls en… Lees Meer »

Lanie
Guest
Lanie

Hinsie, ek weet nie hoe bekend is jy met die res van die wêreld se Israel-groepe nie. Christogenea.org is ‘n groep in Amerika. Daar is baie verskillende sienings en standpunte, net soos hier by ons. Die webblad het ook skakels na ander groepe, en hulle argiewe het ook materiaal van pastore wat ietwat vreemde idees het. Maar oor die jare het ek gevind dat Pastor Clifton Emahiser en William Finck baie goed navors en bewyse en bronne vir al hul stellings gee. As jy na die webblad gaan doen ‘n “search” vir “Noah flood” dan gee hy vir jou artikels… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Ek het n Whatsapp video gesien met uittreksels van hierdie sirkus-vergaderings wat reg deur die land oor grondhervorming gehou word. Hier kon jy hoor hoe verskeie barbare openlik die blankes van hierdie land dreig en waarsku dat hulle van hulle ” grond ” verdryf gaan word. ( lees maar tussen die lyne, uit jou dorpshuis ook ! ) Wat opval, is dat hulle malema se taal praat, en nie skroom om te dreig met geweld nie. Nou of hulle aangesê is om so op te tree, is van weinig belang vir die witman op hierdie stadium. Die momentum is onkeerbaar,… Lees Meer »

JanB
Guest
JanB
Pieter
Guest
Pieter

Dag almal, Ons beleef hier in Nederland een baie warm zomer. Al die weerrecords is verbroken. Volgens die statistieke was dit nog nooit so warm en so lank warm nie. Dis nou al wekenlang 30-38 graden. In Zuid-Europa is dit ook extreem warm 40-45 graden. Die milies op die velde verdroog. Die boere is nou al besig om hulle beeste te voer met winterkos. Ons het nog maar baie min regen gehad. Het oom Siener iets gese oor hongersnood in Europa? Ek glo hy het gese dat daar in Engeland hongersnood sal kom? Hoe beleef julle die winter? Is dit… Lees Meer »

RIGTER...
Guest
RIGTER...

“En die Engel (Jesus Christus) van die HERE Sê vir hom: Waarom vra jy dan na My Naam terwyl hy Wonderbaar is?” (RIGTERS 13:18). “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die Heerskappy is op Sy Skouer, en Hy word geNoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader (AllerHoogste), se Vredevors — tot vermeerdering van die Heerskappy en tot Vrede sonder einde, op die Troon van Dawid en oor Sy Koninkryk, om dit te beVestig en dit te verSterk Deur Reg en Deur geRegtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die Ywer van die… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

RIGTER (1), Die boodskapper van Yahweh het nie sy naam bekend gemaak nie en vir jou om summier die naam Jesus Christus daarin te voeg in uiters onverskillig. So ook jou verwysing na die leerowerste van YAHWEH wat ook Jesus Christus is, Gister was dit Melgesedek se beurt om Jesus Christus te wees, More is dit seker die “Woord” wat ook Jesus Christus gaan wees. Jy kan die naam Jesus Christus as Heiland/Messias/Seun van God in enige vers plaas om jou dwalende dogma te bevredig, maar jy mag aan die Woorde van Yahweh niks byvoeg of wegneem om jou dogma… Lees Meer »

Mimi Hildebrand
Guest
Mimi Hildebrand

Dankie tog dat jy antwoord oor Jes…dit is Kores. Ek wonder hoekom kan elkeen wie dit lees, nie sien nie.

Net so is dit oor die naam Immanu-el… dit is ook nie Yahshua se naam nie… want in die Skrif sê dit baie duidelik…Yes 7:16 want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, SAL DIE LAND VIR WIE SE 2 KONINGS JY BANG IS, VERLATE WEES.
Lees die hoofstuk asb met aandag.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Rigter (2), Oor die sogenaamde Messiaanse profesiëe kan ons ure , dae en weke lank debateer. Die Ou Testament kan dan nie werklik gelees word na die Nuwe Testament toe of in die lig van die Nuwe Testament nie. Die NT dogma kan op sy eie voete nie geregverdig of bevestig word, sonder om deur “foutiewe en gedwonge” interpretasie van sekere OT geskrifte, gerugsteen te word nie. Die vraag na die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament, waarby die interpretasie van gedeeltes uit die Ou Testament betrokke is en wat veral na bewering die sogenaamde Messiaanse profesiëe verteenwoordig, is… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Rigter (3),
Jes 44 – wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word.
Jes 45: 1 – “ So sê Yahweh aan SY gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp,……………..”

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

In 2015 het die NG Kerk die deure oopgegooi vir poefters. Toe net n jaar daarna word hierdie besluit ongedaan gemaak deur beswaardes. Nou is die poefters, ( en hulle ondersteuners ), weer op die oorlogspad met n nuwe strategie. Die Grondwet word nou ingespan, want daarvolgens mag niemand teen poefters deskrimineer nie. So die betoog is nou dat die Grondwet die absolute gesag moet wees. By implikasie, moet dit meer gesag dra as enige Bybels, geskrifte, boeke, ens, wat enige kerk of organisasie mag voorhou. Hierdie is n baie interessante verwikkeling, en gaan binnekort glo in die hof getoets… Lees Meer »

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Boeta Jan,
Ek neem met met leedwese kennis u ook hierdie forum tot niet wil dryf.
Noop my nie om verbatim aan te haal oor dit waartoe jy in staat is nie.

In Snymans Naam.
Ruiter.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

As n getroue leser soos Boepie hom gevolglik onttrek, wie kan hom dit verkwalik; –

Rigter +
Die Vryburger.
Nov 22 -2014 – 11:59pm

‘….my naam is boetie, johannes petrus nel van Port Elizabeth. Germaans en Dienaar…..en slaap onder n boom elke aand’.

Jan Nel
Guest
Jan Nel

Ruier, nou raak dinge duideliker, praat van Germaans. (Volgens The Westminster Dictionary of the Bible was Paasfees (wat in Engels “Easter” genoem word) “oorspronklik die lentefees ter ere van die Germaanse godin van lig en lente wat in Angel-Saksies as Eastre”, of Eostre, bekend gestaan het.) ek is nou nie so geleerd nie, maar my van is ook Nel van Franse afkoms, wat ek wel weet my voorvaders was Guillame Neil. gebore 1642 Rouen, Normandy, France, en n ruk na Jan van Riebeeck aangekom in die Kaap. Dood, Jun 13 1738 in Stellenbosch. seker ook onder boom geslaap. Germaans klink… Lees Meer »

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Ek het niks teen die ‘Nels’ per se nie, Jan.
Is net die anner ‘slim Janne’ my moet kom oortuig dat die bome waaronder hul slaap…het n ingeboude PC-prop met kragtoevoer.
Om om middernag onner n boom ( sonder krag ) te lê en sterre-droom ( en teksverse te plak en ‘paste’ dat die spoeg spat ) – bly n wonderwerk.
Inteendeel.
Ek soek daai bome in die Karoo.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

En dan kom sekere ‘skrifgeleerders’…en praat sy sotheid na.
Ek ween.
Siener verwys na n uitvlug/uitkoms/saamtrek in die Karoo.
Vir diesulks om laager by my en omstreke te trek, is ek jammer om te sê, die sulks; ….’not a blêrrie damn’.
Pandoer & Kie is immers heethoofdig genoeg.
Met Bybel ( OT & NT onder die blad ) – en die feit dat my God my Regter is – kyk ek en my Boere/boere gemeenskap vorentoe.

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Pieter, Siener heeft wel droogte voor zuid-afrika, maar weinig hierover in zijn voorspellingen over europa. siener heeft gezegd dat je die klippies in s-a by die dam kon zien en waterschaarste in engeland. Ook voor s-a die gras wordt droog en die gras word wit. Dit is duidelijk het verloop van een driejarige vulkanische winter die zou beginnen na die storm. Zeker dat dat die storm van drie dagen duisternis het gevolg is van een kosmische ramp en een zonneuitbarsting. Zo komt de driejarige vulkanische winter overeen met de duur van ww3. Wel is voor europe voorspelt dat vooraf aan… Lees Meer »

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Nuus Engeland: Die hongersnood van Brexit.. De engelse politie verklaarde dat ze onmiddelijk geld en mankracht nodig hadden vanwege personeeltekort zou dit nodig zijn om een rampscenario te voorkomen. De noodkreet komt tijdens de onderhandeling van een britse minister over brexit die vanwege zijn uitlatingen voor een daling zorgden van het britse pond. De politie is niet de enigste die zich zorgen maakt nie. Landbouworganisaties hebben laten weten dat het land binnen een half jaar na een problematisch vertrek uit de EU met voedselproblemen zou kampen. Het land produceert slechts 60 procent van de nationale voedselbehoefte. Johanna Brandt profesie heeft… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Vandag het die barbare die Marikana-slagting herdenk ! Dit is goed om te hoor dat die ( liberale ) engelse dit die ” Marikana massacre ” noem. En hulle wring hulle handjies met groot oë. Om te dink dat so gruwelike barbaarse ding in die wonderlike demokratiese NSA ” wonderwerk ” kon gebeur het, laat hulle na lug hap. En hulle kon nie eers Apartheid, of die nare NP regering blameer nie ! En op Radio 702 gooi hulle sommer die ” massamoord ” van daardie 146 sielsiekes sommer by vir ekstra effek. Mooi man ! Maar mense, besef julle… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Ek het nou net op die nuus gehoor. Joseph matunwa van die AMCO unie by die Marikana herdenking. Hy dreig dat hy die myne vir twaalf maande sal toemaak, as hulle aanhou om werkers af te dank ! Nou weet ons mos dat baie myne veg vir oorlewing. En mantashe het ook al gedreig dat die myne moet ander besparings-maatreels aanwend voordat hulle werkers afdank ? Daardie matunwa vent klink na n baie radikale kragdadige spreker, net soos malema. Ek kon nie help om dadelik aan Siener se woorde te dink, nl. Die myners gaan huistoe ? Adriaan help my… Lees Meer »