Die dier uit die see

Op 18 Julie, was dit Nelson Mandela se verjaarsdag en miljoene mense dwarsoor die ganse planeet het andermaal 67 minute bestee om die aantal jare wat hy ‛spandeer het om die wêreld ’n beter plek te maak’, te vier.

En is dit dan nie ironies nie dat die wêreld juis nou (na al Madiba se sogenaamde ‛goeie werk’) in ’n  hagliker toestand en groter chaos is as ooit te vore? Volgens die VN woed daar op die oomblik 134 oorloë wêreldwyd, maai vigs en ander peste miljoene mense af, gaan slaap daar elke aand 1 miljard met leë mae en is die werkloosheidsyfer die hoogste in die geskiedenis. In SA het alle infrastrukture sedert Mandela se oorname in duie gestort, word ons as die misdaad mekka van die wêreld gereken, en is tienduisende blankes deur hierdie einste ‛vredemaker’ se volgelinge vermoor — maar die wêreld juig, want sedert Mandela in 1942 by die ANC-terroriste aangesluit en later die gewapende bende, Umkhonto we Sizwe, gestig het, bly ons in ’n beter plek en daarvoor moet ons hom 67 minute lank bedank! Kan iemand ons dalk sê hoeveel minute se dank die Skepper van die heelal op 18 Julie ontvang het vir sy goeie gawes aan die mensdom?

Nogtans aanbid ons hierdie ikoon asof hy en hy alleen, die redder van die wêreld is. Laat ons dan bietjie kyk hoe lyk so ‘n ‛uitnemende redder’ se rekord?

Hy is ‘n selferkende kommunis, moordenaar en ateïs. In 1963 is hy skuldig bevind aan 156 aanklagtes, onder meer aan verraad, terrorisme, die beplanning van ’n landswye opstand en anargie, sabotasie-aanvalle wat hy en Joe Slovo vanuit Ronnie Kasrils se woonstel in Johannesburg beplan en gekoördineer het, die plant van bomme, en vele ander misdade. In Mei 1985 was hy die breinkrag agter die Kerkstraatbom waarin 19 onskuldige mense gesterf het. Hy het nog nooit daarvoor om verskoning gevra nie, óf net genoem dat dit ‛dalk’ verkeerd was nie. In 1998 is hierdie selfde hoogheilige ‛menseredder’ deur regter William de Villiers in  die Sarvu-saakuitspraak (Louis Luyt teen die regering) as ’n ‛opperste leuenaar’ bestempel — iemand wat die hof ‛skaamteloos belieg en bedrieg het’!

En volgens die gewese VSA Staatsekretaris, Condoleezza Rice, was Mandela nog tot in 2008 deur die Amerikaanse regering as terroris gelys.

Nadat Manela in Junie 1964 lewenslange gevangenisstraf opgelê en per helikopter na Robben-eiland geneem is, was hy Suid-Afrika se bandietnommer 466 van 1964. Dit is dan as nr. 466 64 geskryf. Van daardie oomblik af het hy ook bekend gestaan as ‛Gevangene 46664’ ― m.a.w. dit sou ook sy noemnaam word. Selfs in geskrewe dokumente sou slegs  na hom verwys word as ‛Gevangene 46664’.

Die getal 4 staan vir skepping en is numurologies die ‛wêreldgetal’. M.a.w. alles wat geskep word, kom uit die wêreld en is vir die wêreld. Dit het geen geestelike waarde nie. Verder beteken dit ook mag; en vir die Japannese is die getal 4 verteenwoordigend van vernietiging, onheil en dood. (Mandela was vir die wêreld, hy het mag gehad en sy heerskappy is gekenmerk deur vernietiging, onheil en dood).

Ons glo nie sy bandietnommer was toeval nie, want in hierdie syferkombinasie lê ’n eeue-oue geheimenis opgesluit, nl., die drievoudige ses (666) wat weerskante deur die getal 4 ingesluit word.

In Openbaring 13:18 sê Johannes vir ons wat 666 beteken ― dit ‛is die getal van ’n mens’ ― dieselfde mens wat hy vroeër uit die see sien opkom het terwyl hy op die strand gestaan het.

Daar is al baie bespiegel oor die betekenis van die getal 666. Die letterwaardes daarvan kom in persone se name voor wat dan as die Antichris beskou is; persone wat dikwels genoem word, is die pous, Josef Stalin, Matreya, ens. Sedert Johannes hierdie woorde tweeduisend jaar gelede geskryf het, is Nelson Mandela die heel eerste persoon in wie se ‛noemnaam’ die getal 666 direk voorkom. Maar mev. Hilda Voges wys ons op ’n nog meer verstommend feit ― met sy vrylating het Mandela ook ’n ander deel van Johannes se profesie in vervulling laat gaan: En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ’n dier uit die see (Robbeneiland) sien opkom’.

Johannes sê verder hy het sewe koppe en tien horings gehad. Dis al die lande wat hom gesteun en gekroon het as die god van hierdie wêreld. Die drie simbole wat Johannes aan hom toesê (die luiperd, beer en leeu), kan soos volg verklaar word: die luiperd wys vir ons sy heerskappy is gesetel in Afrika. Die beer, verteenwoordig sy kommunistiese verbintenis en die leeu is Engeland wat aan hom sy mag gegee het. (Met sy begrafnis gaan koningin Elizabet II ’n spesiale gedenkdiens in Westminister Abby laat hou).

Net soos in die geval van Johannes die Doper, wat die voorloper van die Gesalfde (Christus) was, so is Mandela ook die voorloper van die ware Antichris wat aan hom sy mag gee en uit die aarde kom.

Seker die mees ontstellende gedeelte van Johannes se profesie is juis nou besig om vervul te word: En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.

Geen ander sterflike wese het nog ooit soveel wêreldse eer ontvang en lofprysinge, bewondering en aanbidding uitgelok as juis Mandela nie.

2 000 jaar gelede was daar ook ’n ‛Verlosser van mense’ op die aarde, en Hy is ook op ’n dag voor die hof gedaag en verhoor; hy is slegs op één aanklag skuldig bevind, nl. dat Hy die mensdom liefgehad het, só lief dat Hy bereid was om vir hulle te sterwe.

En tot vandag toe nog verag en haat die wêreld Hom daarvoor!

Die profeet (Siener van Rensburg) wat Hy gestuur het om sy volk in ’n donker tyd in te lig en te waarsku oor die dinge wat oor hulle gaan kom omdat hulle ter wille van Mammon, ter wille van sport en ter wille van Mandela die rug op Hom gekeer het, word met dieselfde minagting afgekraak en verwerp.

Om maar net een voorbeeld te noem: In Saterdag 13 Julie se Beeld skryf ene Hennie Laing onder die opskrif, Siener was nie ‘n profeet van God nie, dat daar nog nie ‛een van sy kamptige professieë bewaarheid geword het nie’. Dan sê hy verder dis net ‛verregses wat nie van swart mense hou nie, wat in Siener glo’.

Maar wat Laing nie besef nie, is dat sy eie skrywe aan die koerant juis die vervulling van een van Siener se gesigte is. Reeds in 1916 al het hy die volgende gesig gehad: “Daar kom ’n tyd dat ek weer baie in die nuus sal wees. In daardie tyd sien ek baklei ons nog onder mekaar, toe is als meteens verby en sit ons met ’n swart regering. Dan eers begin die Afrikaner se laaste, maar ook sy felste stryd..”. (uittreksel uit Stem van ‘’n profeet, 1993). Toe hy die gesig in 1916 aan mnr. Boy Mussmann en ander vriende vertel het, wou hulle hom nie glo nie, want ‛so lank die aarde bestaan, sal ’n swart regering nooit oor ons heers nie!’ het hulle gesê.

Worte_eines_Propheten

(Maar die afgelope 20 jaar het daar selde ’n dag verbygegaan dat Nicolaas van Rensburg  nie in die nuus was nie. Op die Internet is daar al meer as 200 000 artikels oor hom beskikbaar. ’n Engelse vertaling van Boodskapper van GodWords of a Prophet, is beskikbaar, en in 2006 het ’n Duitse vertaling daarvan, Worte eines Propheten, by die  Duitse uitgewer, Argo-Verlag, verskyn. Ons weet ongelukkig nie hoe goed dit verkoop nie, aangesien ons geen tantième van hulle ontvang nie. Dus, mnr. Laing, Siener was weer in die kol met sy voorspelling dat hy nog baie in die nuus gaan wees!)

Skaars twee dae na Beeld se plasing van Laing se brief, was Siener al weer ‛in die nuus’ toe pastoor Nevill Norden in ’n preek gesê dat Siener ‛nooit die nag van die langmesse voorspel het nie’’.  Prof. Andries Raath steun hom hierin.

Ons stem saam, Siener het nie die spesifieke woorde ‛nag van die langmesse’ gebruik toe hy sy visioen beskryf het nie. Hy het net gesê hy sien ’n doodkis in die grond afsak en dat daar dan vure uitslaan wat oor die land versprei, met een groot vuur wat vooruit hardloop na Johannesburg. Siener se eie verklaring vir die vuur-simbool, haal ons uit prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper (1994) — waar die betekenis van vuur deurgaans aangedui word as onluste, rebellie, geweld en bloedvergieting.

In ’n ander gesig het Siener misvure (ook weer geweld) in die nag in Johannesburg gesien. Afrika se belangrikste moordtuig was nog altyd die panga (lang mes). Die uitdrukking  ‛nag van die langmesse’ het in die volksmond ontstaan na aanleiding van die gebeure in Junie/Julie 1934 toe verskeie senior politici deur die SS vermoor is. Dat daar, volgens Siener se visioene, nog so ’n nag van rebellie, geweld en bloedvergieting vir ons voorlê, lyk na ’n voldonge feit.

In dieselfde Beeld waarin Laing se brief verskyn, is daar op bladsy 18 ’n skokartikel oor die toestand van ons goudmyne onder die opskrif: Son sak oor SA goudmyne ná 120 jaar. Daarin word openlik bespiegel en ook redes gegee waarom die Suid-Afrikaanse goudmynbedryf sy einde nader. Van die redes wat genoem word, is onder meer: 1) Die goudprys daal en die koste skiet die hoogte in. 2) Werkers wat steeds aandring op groter salarisse terwyl produksie daal. 3) Goudproduksie het vanjaar sy grootste afname beleef sedert 1920. 4) Goud dra vandag slegs 1.5% by tot die land se bruto binnelandse produk. 5) Slegs die helfte van die myne is nog winsgewend, en dit lyk of die dag naby is dat hierdie bedryf tot stilstand gaan kom en der duisende werkers huis toe gestuur sal word.

Siener het hierdie gebeurtenis al in 1917 en 1919 vooruit gesien: Van die Ooste kom ’n vuur en brand Noordwes (geweld). Aarde is zwart (opstande, bloedvergieting) …Die mieliestronke is bij Johannesburg aanbrand (weer geweld) …Toe kom mense die zelfde richting uit met grawwe achter hulle ruggen (mynwerkers word huis toe gestuur).

In Beeld van 12 Julie word weer berig oor ’n ander visioen van Siener wat binnekort bewaarheid kan word: Ysberg groter as Pta. Breek van gletser. Daarin word beskryf dat ’n reuse-ysgletser van nagenoeg 720 vk. kilometer van die Pine-eilandgletser in die Suidpool afgebreek het. Volgens kenners van die Alfred Wegener-instituut in Duitsland was dit as gevolg van warmer water wat na die oppervlakte van die oseaan opstoot en die gletsers van onder af dunner maak.

Siener het ’n gesig wat hy in 1920 hieroor gehad het aan dr. Servaas Rossouw (’n predikant van Swellendam) beskryf. Hy het gesê dat wanneer hierdie ding gebeur, sal die Derde Wêreldoorlog uitbreek. Die ‘ding’ wat hy sien gebeur het, was ‛die ys wat begin smelt’. Hy het nie na sneeu verwys nie, want dié smelt elke jaar met die aanbreek van die somer.

Ter wille van Laing en sy ander ongelowige Thomasse, gee ons nog ’n paar van Siener se visioene wat in ons tyd reeds bewaarheid is:

  • In 1914 het hy voorspel dat die Nasionale Party nog eendag in skade en skande sal ondergaan. Op die voorblad van Rapport van 8 Aug. 2004 word die ondergang van die NP na byna vyf dekades in groot letters uitbasuin as ’n ‟Roemlose, oneervolle einde”!
  • Siener het ook voorspel dat die blanke Afrikaner wat altyd baas was, nog klaas sou word en dat hulle dan bywoners in hul eie land sal wees. In die Bybel word hierdie profesie deur Moses vir ons bevestig: Deut. 28:44 — Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie; hy sal die kop en jy die stert wees.
  • In dié tyd (van die swart regering) sal daar groot kragprobleme landswyd voorkom, het hy ‛gesien’; en dit sou nog so erg raak dat mense in Johannesburg koue pap sal eet en vuurmaakhoutjies moet soek om hulle kos mee te kook of warm te maak.
  • Ons munisipaliteite gaan nog almal bankrot raak. Daar is tans net drie wat nog die mas probeer opkom.
  • Die gru-moord op dr. Verwoerd het hy nie net haarfyn voorspel nie, maar, maar ook ‛gesien’ dat ’n vertroueling (van Verwoerd) ’n hand daarin sou hê.
  • Verder het hy voorspel dat daar eendag nog ’n reuse-ontploffing by Jan Kempdorp sal plaasvind. Ons het al herhaaldelik berig oor die haglike toestand van die wapenopslagplek wat in die veertigerjare daar opgerig is.
  • Die ‛onomkeerbare Reënboognasie’ waarmee De Klerk so graag spog, het Siener gesê sal nog eendag op sy kop omgedop word.
  • En laastens, het hy gesê daar sal ’n Tweede Bloedrivier wees, maar net soos in die geval van die Eerste Bloedrivier, loop die pad daarheen weer deur ’n Bloukrans, Moordspruit en Weenen — m.a.w. dit sal voorafgegaan word deur geweld en bloedvergieting.

En dis verbasend dat ons mense vandag, net soos die Trekkers van destyds by Bloukrans, Moordspruit en Weenen ook in die waan verkeer dat hulle niks te vrees het van die swart barbaarse magte nie.

Nadat Piet Retief en sy 70 man na Dingaan se stad vertrek het om met hom te gaan Kodesa en traktate te maak, het Gert Maritz die verskillende Trekker-groepe gaan vra om by sy laer in te skakel sodat hulle ’n sterk mag kon vorm, sou daar ’n aanval plaasvind, maar hulle het sy versoek in die wind geslaan en verspreid oor ’n afstand van 56 kilometer langs die Boesman- en Bloukransrivier uitgekamp om van daar die Retief-kommissie se terugkeer af te wag met die goeie nuus dat Dingaan aan hulle die beloofde land geskenk het. Al hulle hoop was op die onderhandelaar Retief gevestig. Dus het hulle hul dae kommerloos deurgebring deur te jag, skyf te skiet en vis te vang. (Vandag kyk ons rugby, krieket, braai vleis en besoek die casino’s).

Maar Maritz het die vrede nie vertrou nie en weer op 15 Februarie 1838 die verskillende kampe besoek en by hulle gepleit om na sy staanplek te verskuif. Slegs drie families het gehoor gegee. En hulle het dan ook die Zoeloe-moordtog twee dae later oorleef. Barry Booyens voeg hier by: Johanna Van Der Merwe het gevlug om ander laers te waarsku, sy is 21 keer met n assegaai gesteek en het oorleef. Om haar te vereer is een van ons Daphne-klas duikbote na haar vernoem, skokkend is die duikboot se naam verander deur die regime na Assegaai net om die Volk verder te tart.

Net soos destyds maak ons weer staat op die Retiefs om vir ons by Dingaan-Zuma ’n lappie grond te gaan bedel. Maar dié keer is daar egter ’n hele horde Retiefs wat namens ons wil onderhandel en traktate maak: Pieter Mulder en sy KP; Flip Buys van Solidariteit; AfriForum se Kallie Kriel; ja, selfs ’n Carel Boshoff van Orania doen fluks mee, en hulle is almal saam op pad na Oemkoengoenhlowo met ’n geskrewe ooreenkoms in die bladsak waarop Dingaan-Zuma net sy kruisie moet maak sodat ons die stukkie beloofde land kan betree.

Die Almagtige is hier natuurlik heeltemal uit die prentjie gelaat; want as enigeen van die menere Hom óf sy Woord geken het, sou hulle ook geweet het van sy streng opdrag aan ons: Jy mag met die heiden géén verbond of ooreenkomste sluit nie en jy mag jou ook nie aan hom verswaer nie. Maar dié opdrag geld nie vir ons onderhandelaars nie, want hulle is nie rassiste nie, ook sê hulle dis ’n sonde om mense van alle kleure en geure te verbied om te ondertrou.

Maar soos daar vir Piet Retief en sy mede-onderhandelaars ’n gruweldood op Moordkoppie gewag het, so wag dieselfde lot op hierdie Kodesa-gangers. Want sou hulle ‛verskoon’ word, dan is Retief en sy manne ten onregte geslag!

In teenstelling met die onderhandelaars se optrede, het Andries Pretorius en Sarel Cilliers botweg geweier om met Dingaan om ’n bierpot te gaan sit, indaba te hou en ooreenkomste aan te gaan. Hulle en die res van die kommando het besluit om eerder die knie voor hul Skepper te buig en Hom in hulle benoudheid aan te roep — en Hy, wat altoos getrou is, het hulle aangesien en die hele kommando van 464 lede is uitgespaar…

Hoe meer dae…

Ons kry eergisternag die volgende SMS van ’n Metro-polisieman: Hi, vanaand by die weegbrug in Akasia kom my swart senior superintendent baas na my en sê hy was vandag by vergaderings gewees oor Mandela se dood. Gedenkdienste gaan by Soccer City gehou word en gedenkdienste vir sy amptelike begrafnis ook in Qunu en Pretoria. Die Ekurhuleni Metropolitan Munisipaliteit se motorfietse gaan sy begrafnis doen in Qunu saam met die weermag en SAP — hulle moet vandag (17 Julie) die plekke besoek, môre moet hulle planne in wees. Ek is ook gesê dat ek vir ’n ruk lank van die huis af weg sal wees. Ons moet die gaste wat die begrafnis bywoon, gaan beskerm. Julle sal versigtig moet wees, want in dié tyd sal daar geen polisiëring (m.a.w. polisiebeskerming) in Johannesburg óf Pretoria wees nie!

Later het hy weer ‘n SMS gestuur: Mandela se gesin het gister op sy verjaarsdag om 12:00 uur vir hom ‘n avondsmaal in die hospitaal gehou met die hoop dat hy sou opstaan — net soos na die die Laaste Avondsmaal met die Messias gebeur het! Sy dogter het later op SABC2 nuus gesê sy het gebid: ‟Our Father, which art in Houghton. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth…” en wat daarop volg.

’n Mens sidder oor al hierdie lasterlikhede, en wonder hoe lank die Almagtige dit nog gaan duld?

In swart skole dwarsoor die land is kinders op 17 Julie met die aanbreek van die laaste periode saal toe geroep. Daar is hulle toe aangesê om by die huis te gaan vertel dat “Mandela se masjiene” op sy verjaarsdag afgeskakel gaan word, en dat hulle ouers dit aan die wit mense moet oordra. Hulle is egter gerusgestel dat die masjiene nie regtig afgeskakel sal word nie. ’n Swart vrou wat al 20 jaar lank by ’n blanke gesin in die Oos-Rand werk, het vanoggend hierdie boodskap aan hulle gebring. Sy self kon nie sê wat die rede daarvoor is nie.

Vriende van George het ons ook gebel en meegedeel hulle werkers het kom vertel die masjiene sou afgeskakel word.

Presies wat probeer die ANC met hierdie kat-en-muis-speletjie rondom Mandela se dood bereik? Wil hulle ons waarsku? Ons bang maak? Of is dit bloot ’n  gekskeerdery? As u dalk meer inligting het, hoor ons graag van u.

Is dit dalk Siener se wonderwerk?

Ons het in die laaste blog-artikel na enkele verse in 2 Kron. 20 verwys om aan te dui dat ons ons vandag in feitlik dieselfde situasie bevind as Israel toe die heidense magte van Moab en Ammon hulle bedreig het. ’n Mens kry byna die gevoel dat die skrywer van 2 Kronieke nie net met die volk van sy dag gepraat het nie, maar ook met ons hier aan die suidpunt van Afrika; want wat met Israel gebeur het, lees soos ’n berig in vanoggend se koerant oor ons eie situasie. Koning Josafat se gebed om hulp kon hy net sowel vir Suid-Afrika gebid het:

(NAV) Dit is U, ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor die Boervolk uit verdryf het en die land aan die nageslag van u vriend Sarel Cilliers as ’n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en vir u Naam ’n heiligdom gebou en gesê: ‛As U ’n ramp oor ons bring, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan voor U, want u Naam is in hierdie tempel en ons sal na U om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons!’

Die Boervolk het daardie mense vermy en nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur ons uit ons besittings te verdryf wat U aan ons gegee het… Josafat gaan dan voort deur te sê ons volk het nie die krag om hulle te weerstaan nie en ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig.

Toe spreek die Almagtige deur die profeet Jagasiël en hy sê vir hulle: Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie ’n saak vir julle nie, maar vir Jahweh. Trek hulle môre tegemoet … Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie…

Daarna het Josafat die volk toegespreek: Stel julle vertrou in die Here julle God en julle sal vasstaan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle.

Toe bewerk God dit dat die Amoriete en Moabiete mekaar aanval; niemand is gespaar nie en toe hulle klaar was, het die oorblywendes mekaar begin uitdelg. Daar was nie een oorlewende nie.

Siener van Rensburg het in een van sy gesigte byna die identiese gebeure hier by ons sien afspeel. Hy het die visioen aan mnr. Japie Dreyer van Lichtenburg vertel: ‟Ek kyk in ’n geweerloop se bek, daar is ’n swarte se vinger op die sneller en ek weet dat as hy die sneller trek, is dit verby met my volk (in sy visioene het hy homself altyd gesien as simbool van die volk). Maar toe kom die hand van ’n man uit die hemel en klap die geweerloop weg. Die volgende oomblik sien ek hoe swartes op mekaar skiet en ek het gestaan en kyk hoe hulle mekaar uitroei totdat daar nie een oorbly nie…”

Hierdie gesig verteenwoordig na alle waarskynlik die groot wonderwerk wat hy gesien het — dié wonderwerk waaroor die hele wêreld sal praat en ook sal laat erken dat God ons uitgered het. Dis heeltemal anders as wat die wêreld se reaksie was oor die gebeure by Bloedrivier, want tot vandag toe is dit net die Boervolk wat daardie insident as ’n wonderwerk beskou.

Ons voorouers het nagelaat om die Almagtige se bevel te gehoorsaam deur die vyand voor ons uit te dryf; nou gaan Hy dit self doen.

Kan u u indink wat die reaksie gaan wees as ons vyande oornag verdwyn? En as dit bekend moet word dat nie ’n enkele een van die wat in die Laer was (m.a.w. wie se harte reg is) omgekom het nie?

Dan sal nog ’n visioen van Siener bewaarheid word: ‟Dit sal wees soos ’n Tweede Bloedrivier…”
Sela!

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470