Die dier uit die see

Jul 20th, 2013 by
40 kommentare | Lees kommentare
© 2019 Vaandeld Uitgewers

Op 18 Julie, was dit Nelson Mandela se verjaarsdag en miljoene mense dwarsoor die ganse planeet het andermaal 67 minute bestee om die aantal jare wat hy ‛spandeer het om die wêreld ’n beter plek te maak’, te vier.

En is dit dan nie ironies nie dat die wêreld juis nou (na al Madiba se sogenaamde ‛goeie werk’) in ’n  hagliker toestand en groter chaos is as ooit te vore? Volgens die VN woed daar op die oomblik 134 oorloë wêreldwyd, maai vigs en ander peste miljoene mense af, gaan slaap daar elke aand 1 miljard met leë mae en is die werkloosheidsyfer die hoogste in die geskiedenis. In SA het alle infrastrukture sedert Mandela se oorname in duie gestort, word ons as die misdaad mekka van die wêreld gereken, en is tienduisende blankes deur hierdie einste ‛vredemaker’ se volgelinge vermoor — maar die wêreld juig, want sedert Mandela in 1942 by die ANC-terroriste aangesluit en later die gewapende bende, Umkhonto we Sizwe, gestig het, bly ons in ’n beter plek en daarvoor moet ons hom 67 minute lank bedank! Kan iemand ons dalk sê hoeveel minute se dank die Skepper van die heelal op 18 Julie ontvang het vir sy goeie gawes aan die mensdom?

Nogtans aanbid ons hierdie ikoon asof hy en hy alleen, die redder van die wêreld is. Laat ons dan bietjie kyk hoe lyk so ‘n ‛uitnemende redder’ se rekord?

Hy is ‘n selferkende kommunis, moordenaar en ateïs. In 1963 is hy skuldig bevind aan 156 aanklagtes, onder meer aan verraad, terrorisme, die beplanning van ’n landswye opstand en anargie, sabotasie-aanvalle wat hy en Joe Slovo vanuit Ronnie Kasrils se woonstel in Johannesburg beplan en gekoördineer het, die plant van bomme, en vele ander misdade. In Mei 1985 was hy die breinkrag agter die Kerkstraatbom waarin 19 onskuldige mense gesterf het. Hy het nog nooit daarvoor om verskoning gevra nie, óf net genoem dat dit ‛dalk’ verkeerd was nie. In 1998 is hierdie selfde hoogheilige ‛menseredder’ deur regter William de Villiers in  die Sarvu-saakuitspraak (Louis Luyt teen die regering) as ’n ‛opperste leuenaar’ bestempel — iemand wat die hof ‛skaamteloos belieg en bedrieg het’!

En volgens die gewese VSA Staatsekretaris, Condoleezza Rice, was Mandela nog tot in 2008 deur die Amerikaanse regering as terroris gelys.

Nadat Manela in Junie 1964 lewenslange gevangenisstraf opgelê en per helikopter na Robben-eiland geneem is, was hy Suid-Afrika se bandietnommer 466 van 1964. Dit is dan as nr. 466 64 geskryf. Van daardie oomblik af het hy ook bekend gestaan as ‛Gevangene 46664’ ― m.a.w. dit sou ook sy noemnaam word. Selfs in geskrewe dokumente sou slegs  na hom verwys word as ‛Gevangene 46664’.

Die getal 4 staan vir skepping en is numurologies die ‛wêreldgetal’. M.a.w. alles wat geskep word, kom uit die wêreld en is vir die wêreld. Dit het geen geestelike waarde nie. Verder beteken dit ook mag; en vir die Japannese is die getal 4 verteenwoordigend van vernietiging, onheil en dood. (Mandela was vir die wêreld, hy het mag gehad en sy heerskappy is gekenmerk deur vernietiging, onheil en dood).

Ons glo nie sy bandietnommer was toeval nie, want in hierdie syferkombinasie lê ’n eeue-oue geheimenis opgesluit, nl., die drievoudige ses (666) wat weerskante deur die getal 4 ingesluit word.

In Openbaring 13:18 sê Johannes vir ons wat 666 beteken ― dit ‛is die getal van ’n mens’ ― dieselfde mens wat hy vroeër uit die see sien opkom het terwyl hy op die strand gestaan het.

Daar is al baie bespiegel oor die betekenis van die getal 666. Die letterwaardes daarvan kom in persone se name voor wat dan as die Antichris beskou is; persone wat dikwels genoem word, is die pous, Josef Stalin, Matreya, ens. Sedert Johannes hierdie woorde tweeduisend jaar gelede geskryf het, is Nelson Mandela die heel eerste persoon in wie se ‛noemnaam’ die getal 666 direk voorkom. Maar mev. Hilda Voges wys ons op ’n nog meer verstommend feit ― met sy vrylating het Mandela ook ’n ander deel van Johannes se profesie in vervulling laat gaan: En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ’n dier uit die see (Robbeneiland) sien opkom’.

Johannes sê verder hy het sewe koppe en tien horings gehad. Dis al die lande wat hom gesteun en gekroon het as die god van hierdie wêreld. Die drie simbole wat Johannes aan hom toesê (die luiperd, beer en leeu), kan soos volg verklaar word: die luiperd wys vir ons sy heerskappy is gesetel in Afrika. Die beer, verteenwoordig sy kommunistiese verbintenis en die leeu is Engeland wat aan hom sy mag gegee het. (Met sy begrafnis gaan koningin Elizabet II ’n spesiale gedenkdiens in Westminister Abby laat hou).

Net soos in die geval van Johannes die Doper, wat die voorloper van die Gesalfde (Christus) was, so is Mandela ook die voorloper van die ware Antichris wat aan hom sy mag gee en uit die aarde kom.

Seker die mees ontstellende gedeelte van Johannes se profesie is juis nou besig om vervul te word: En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.

Geen ander sterflike wese het nog ooit soveel wêreldse eer ontvang en lofprysinge, bewondering en aanbidding uitgelok as juis Mandela nie.

2 000 jaar gelede was daar ook ’n ‛Verlosser van mense’ op die aarde, en Hy is ook op ’n dag voor die hof gedaag en verhoor; hy is slegs op één aanklag skuldig bevind, nl. dat Hy die mensdom liefgehad het, só lief dat Hy bereid was om vir hulle te sterwe.

En tot vandag toe nog verag en haat die wêreld Hom daarvoor!

Die profeet (Siener van Rensburg) wat Hy gestuur het om sy volk in ’n donker tyd in te lig en te waarsku oor die dinge wat oor hulle gaan kom omdat hulle ter wille van Mammon, ter wille van sport en ter wille van Mandela die rug op Hom gekeer het, word met dieselfde minagting afgekraak en verwerp.

Om maar net een voorbeeld te noem: In Saterdag 13 Julie se Beeld skryf ene Hennie Laing onder die opskrif, Siener was nie ‘n profeet van God nie, dat daar nog nie ‛een van sy kamptige professieë bewaarheid geword het nie’. Dan sê hy verder dis net ‛verregses wat nie van swart mense hou nie, wat in Siener glo’.

Maar wat Laing nie besef nie, is dat sy eie skrywe aan die koerant juis die vervulling van een van Siener se gesigte is. Reeds in 1916 al het hy die volgende gesig gehad: “Daar kom ’n tyd dat ek weer baie in die nuus sal wees. In daardie tyd sien ek baklei ons nog onder mekaar, toe is als meteens verby en sit ons met ’n swart regering. Dan eers begin die Afrikaner se laaste, maar ook sy felste stryd..”. (uittreksel uit Stem van ‘’n profeet, 1993). Toe hy die gesig in 1916 aan mnr. Boy Mussmann en ander vriende vertel het, wou hulle hom nie glo nie, want ‛so lank die aarde bestaan, sal ’n swart regering nooit oor ons heers nie!’ het hulle gesê.

Worte_eines_Propheten

(Maar die afgelope 20 jaar het daar selde ’n dag verbygegaan dat Nicolaas van Rensburg  nie in die nuus was nie. Op die Internet is daar al meer as 200 000 artikels oor hom beskikbaar. ’n Engelse vertaling van Boodskapper van GodWords of a Prophet, is beskikbaar, en in 2006 het ’n Duitse vertaling daarvan, Worte eines Propheten, by die  Duitse uitgewer, Argo-Verlag, verskyn. Ons weet ongelukkig nie hoe goed dit verkoop nie, aangesien ons geen tantième van hulle ontvang nie. Dus, mnr. Laing, Siener was weer in die kol met sy voorspelling dat hy nog baie in die nuus gaan wees!)

Skaars twee dae na Beeld se plasing van Laing se brief, was Siener al weer ‛in die nuus’ toe pastoor Nevill Norden in ’n preek gesê dat Siener ‛nooit die nag van die langmesse voorspel het nie’’.  Prof. Andries Raath steun hom hierin.

Ons stem saam, Siener het nie die spesifieke woorde ‛nag van die langmesse’ gebruik toe hy sy visioen beskryf het nie. Hy het net gesê hy sien ’n doodkis in die grond afsak en dat daar dan vure uitslaan wat oor die land versprei, met een groot vuur wat vooruit hardloop na Johannesburg. Siener se eie verklaring vir die vuur-simbool, haal ons uit prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper (1994) — waar die betekenis van vuur deurgaans aangedui word as onluste, rebellie, geweld en bloedvergieting.

In ’n ander gesig het Siener misvure (ook weer geweld) in die nag in Johannesburg gesien. Afrika se belangrikste moordtuig was nog altyd die panga (lang mes). Die uitdrukking  ‛nag van die langmesse’ het in die volksmond ontstaan na aanleiding van die gebeure in Junie/Julie 1934 toe verskeie senior politici deur die SS vermoor is. Dat daar, volgens Siener se visioene, nog so ’n nag van rebellie, geweld en bloedvergieting vir ons voorlê, lyk na ’n voldonge feit.

In dieselfde Beeld waarin Laing se brief verskyn, is daar op bladsy 18 ’n skokartikel oor die toestand van ons goudmyne onder die opskrif: Son sak oor SA goudmyne ná 120 jaar. Daarin word openlik bespiegel en ook redes gegee waarom die Suid-Afrikaanse goudmynbedryf sy einde nader. Van die redes wat genoem word, is onder meer: 1) Die goudprys daal en die koste skiet die hoogte in. 2) Werkers wat steeds aandring op groter salarisse terwyl produksie daal. 3) Goudproduksie het vanjaar sy grootste afname beleef sedert 1920. 4) Goud dra vandag slegs 1.5% by tot die land se bruto binnelandse produk. 5) Slegs die helfte van die myne is nog winsgewend, en dit lyk of die dag naby is dat hierdie bedryf tot stilstand gaan kom en der duisende werkers huis toe gestuur sal word.

Siener het hierdie gebeurtenis al in 1917 en 1919 vooruit gesien: Van die Ooste kom ’n vuur en brand Noordwes (geweld). Aarde is zwart (opstande, bloedvergieting) …Die mieliestronke is bij Johannesburg aanbrand (weer geweld) …Toe kom mense die zelfde richting uit met grawwe achter hulle ruggen (mynwerkers word huis toe gestuur).

In Beeld van 12 Julie word weer berig oor ’n ander visioen van Siener wat binnekort bewaarheid kan word: Ysberg groter as Pta. Breek van gletser. Daarin word beskryf dat ’n reuse-ysgletser van nagenoeg 720 vk. kilometer van die Pine-eilandgletser in die Suidpool afgebreek het. Volgens kenners van die Alfred Wegener-instituut in Duitsland was dit as gevolg van warmer water wat na die oppervlakte van die oseaan opstoot en die gletsers van onder af dunner maak.

Siener het ’n gesig wat hy in 1920 hieroor gehad het aan dr. Servaas Rossouw (’n predikant van Swellendam) beskryf. Hy het gesê dat wanneer hierdie ding gebeur, sal die Derde Wêreldoorlog uitbreek. Die ‘ding’ wat hy sien gebeur het, was ‛die ys wat begin smelt’. Hy het nie na sneeu verwys nie, want dié smelt elke jaar met die aanbreek van die somer.

Ter wille van Laing en sy ander ongelowige Thomasse, gee ons nog ’n paar van Siener se visioene wat in ons tyd reeds bewaarheid is:

En dis verbasend dat ons mense vandag, net soos die Trekkers van destyds by Bloukrans, Moordspruit en Weenen ook in die waan verkeer dat hulle niks te vrees het van die swart barbaarse magte nie.

Nadat Piet Retief en sy 70 man na Dingaan se stad vertrek het om met hom te gaan Kodesa en traktate te maak, het Gert Maritz die verskillende Trekker-groepe gaan vra om by sy laer in te skakel sodat hulle ’n sterk mag kon vorm, sou daar ’n aanval plaasvind, maar hulle het sy versoek in die wind geslaan en verspreid oor ’n afstand van 56 kilometer langs die Boesman- en Bloukransrivier uitgekamp om van daar die Retief-kommissie se terugkeer af te wag met die goeie nuus dat Dingaan aan hulle die beloofde land geskenk het. Al hulle hoop was op die onderhandelaar Retief gevestig. Dus het hulle hul dae kommerloos deurgebring deur te jag, skyf te skiet en vis te vang. (Vandag kyk ons rugby, krieket, braai vleis en besoek die casino’s).

Maar Maritz het die vrede nie vertrou nie en weer op 15 Februarie 1838 die verskillende kampe besoek en by hulle gepleit om na sy staanplek te verskuif. Slegs drie families het gehoor gegee. En hulle het dan ook die Zoeloe-moordtog twee dae later oorleef. Barry Booyens voeg hier by: Johanna Van Der Merwe het gevlug om ander laers te waarsku, sy is 21 keer met n assegaai gesteek en het oorleef. Om haar te vereer is een van ons Daphne-klas duikbote na haar vernoem, skokkend is die duikboot se naam verander deur die regime na Assegaai net om die Volk verder te tart.

Net soos destyds maak ons weer staat op die Retiefs om vir ons by Dingaan-Zuma ’n lappie grond te gaan bedel. Maar dié keer is daar egter ’n hele horde Retiefs wat namens ons wil onderhandel en traktate maak: Pieter Mulder en sy KP; Flip Buys van Solidariteit; AfriForum se Kallie Kriel; ja, selfs ’n Carel Boshoff van Orania doen fluks mee, en hulle is almal saam op pad na Oemkoengoenhlowo met ’n geskrewe ooreenkoms in die bladsak waarop Dingaan-Zuma net sy kruisie moet maak sodat ons die stukkie beloofde land kan betree.

Die Almagtige is hier natuurlik heeltemal uit die prentjie gelaat; want as enigeen van die menere Hom óf sy Woord geken het, sou hulle ook geweet het van sy streng opdrag aan ons: Jy mag met die heiden géén verbond of ooreenkomste sluit nie en jy mag jou ook nie aan hom verswaer nie. Maar dié opdrag geld nie vir ons onderhandelaars nie, want hulle is nie rassiste nie, ook sê hulle dis ’n sonde om mense van alle kleure en geure te verbied om te ondertrou.

Maar soos daar vir Piet Retief en sy mede-onderhandelaars ’n gruweldood op Moordkoppie gewag het, so wag dieselfde lot op hierdie Kodesa-gangers. Want sou hulle ‛verskoon’ word, dan is Retief en sy manne ten onregte geslag!

In teenstelling met die onderhandelaars se optrede, het Andries Pretorius en Sarel Cilliers botweg geweier om met Dingaan om ’n bierpot te gaan sit, indaba te hou en ooreenkomste aan te gaan. Hulle en die res van die kommando het besluit om eerder die knie voor hul Skepper te buig en Hom in hulle benoudheid aan te roep — en Hy, wat altoos getrou is, het hulle aangesien en die hele kommando van 464 lede is uitgespaar…

Hoe meer dae…

Ons kry eergisternag die volgende SMS van ’n Metro-polisieman: Hi, vanaand by die weegbrug in Akasia kom my swart senior superintendent baas na my en sê hy was vandag by vergaderings gewees oor Mandela se dood. Gedenkdienste gaan by Soccer City gehou word en gedenkdienste vir sy amptelike begrafnis ook in Qunu en Pretoria. Die Ekurhuleni Metropolitan Munisipaliteit se motorfietse gaan sy begrafnis doen in Qunu saam met die weermag en SAP — hulle moet vandag (17 Julie) die plekke besoek, môre moet hulle planne in wees. Ek is ook gesê dat ek vir ’n ruk lank van die huis af weg sal wees. Ons moet die gaste wat die begrafnis bywoon, gaan beskerm. Julle sal versigtig moet wees, want in dié tyd sal daar geen polisiëring (m.a.w. polisiebeskerming) in Johannesburg óf Pretoria wees nie!

Later het hy weer ‘n SMS gestuur: Mandela se gesin het gister op sy verjaarsdag om 12:00 uur vir hom ‘n avondsmaal in die hospitaal gehou met die hoop dat hy sou opstaan — net soos na die die Laaste Avondsmaal met die Messias gebeur het! Sy dogter het later op SABC2 nuus gesê sy het gebid: ‟Our Father, which art in Houghton. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth…” en wat daarop volg.

’n Mens sidder oor al hierdie lasterlikhede, en wonder hoe lank die Almagtige dit nog gaan duld?

In swart skole dwarsoor die land is kinders op 17 Julie met die aanbreek van die laaste periode saal toe geroep. Daar is hulle toe aangesê om by die huis te gaan vertel dat “Mandela se masjiene” op sy verjaarsdag afgeskakel gaan word, en dat hulle ouers dit aan die wit mense moet oordra. Hulle is egter gerusgestel dat die masjiene nie regtig afgeskakel sal word nie. ’n Swart vrou wat al 20 jaar lank by ’n blanke gesin in die Oos-Rand werk, het vanoggend hierdie boodskap aan hulle gebring. Sy self kon nie sê wat die rede daarvoor is nie.

Vriende van George het ons ook gebel en meegedeel hulle werkers het kom vertel die masjiene sou afgeskakel word.

Presies wat probeer die ANC met hierdie kat-en-muis-speletjie rondom Mandela se dood bereik? Wil hulle ons waarsku? Ons bang maak? Of is dit bloot ’n  gekskeerdery? As u dalk meer inligting het, hoor ons graag van u.

Is dit dalk Siener se wonderwerk?

Ons het in die laaste blog-artikel na enkele verse in 2 Kron. 20 verwys om aan te dui dat ons ons vandag in feitlik dieselfde situasie bevind as Israel toe die heidense magte van Moab en Ammon hulle bedreig het. ’n Mens kry byna die gevoel dat die skrywer van 2 Kronieke nie net met die volk van sy dag gepraat het nie, maar ook met ons hier aan die suidpunt van Afrika; want wat met Israel gebeur het, lees soos ’n berig in vanoggend se koerant oor ons eie situasie. Koning Josafat se gebed om hulp kon hy net sowel vir Suid-Afrika gebid het:

(NAV) Dit is U, ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor die Boervolk uit verdryf het en die land aan die nageslag van u vriend Sarel Cilliers as ’n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en vir u Naam ’n heiligdom gebou en gesê: ‛As U ’n ramp oor ons bring, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan voor U, want u Naam is in hierdie tempel en ons sal na U om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons!’

Die Boervolk het daardie mense vermy en nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur ons uit ons besittings te verdryf wat U aan ons gegee het… Josafat gaan dan voort deur te sê ons volk het nie die krag om hulle te weerstaan nie en ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig.

Toe spreek die Almagtige deur die profeet Jagasiël en hy sê vir hulle: Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie ’n saak vir julle nie, maar vir Jahweh. Trek hulle môre tegemoet … Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie…

Daarna het Josafat die volk toegespreek: Stel julle vertrou in die Here julle God en julle sal vasstaan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle.

Toe bewerk God dit dat die Amoriete en Moabiete mekaar aanval; niemand is gespaar nie en toe hulle klaar was, het die oorblywendes mekaar begin uitdelg. Daar was nie een oorlewende nie.

Siener van Rensburg het in een van sy gesigte byna die identiese gebeure hier by ons sien afspeel. Hy het die visioen aan mnr. Japie Dreyer van Lichtenburg vertel: ‟Ek kyk in ’n geweerloop se bek, daar is ’n swarte se vinger op die sneller en ek weet dat as hy die sneller trek, is dit verby met my volk (in sy visioene het hy homself altyd gesien as simbool van die volk). Maar toe kom die hand van ’n man uit die hemel en klap die geweerloop weg. Die volgende oomblik sien ek hoe swartes op mekaar skiet en ek het gestaan en kyk hoe hulle mekaar uitroei totdat daar nie een oorbly nie…”

Hierdie gesig verteenwoordig na alle waarskynlik die groot wonderwerk wat hy gesien het — dié wonderwerk waaroor die hele wêreld sal praat en ook sal laat erken dat God ons uitgered het. Dis heeltemal anders as wat die wêreld se reaksie was oor die gebeure by Bloedrivier, want tot vandag toe is dit net die Boervolk wat daardie insident as ’n wonderwerk beskou.

Ons voorouers het nagelaat om die Almagtige se bevel te gehoorsaam deur die vyand voor ons uit te dryf; nou gaan Hy dit self doen.

Kan u u indink wat die reaksie gaan wees as ons vyande oornag verdwyn? En as dit bekend moet word dat nie ’n enkele een van die wat in die Laer was (m.a.w. wie se harte reg is) omgekom het nie?

Dan sal nog ’n visioen van Siener bewaarheid word: ‟Dit sal wees soos ’n Tweede Bloedrivier…”
Sela!

nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Danie Marais
Guest
Danie Marais

Dankie Adriaan, Ek gaan die stuk deel op Fb. Dit is baie goed uiteen gesit en laat ‘n mens dink. As almal dit maar net wil lees en besef wat die situasie is waarin ons volk is.

Stephen Coetzee
Guest
Stephen Coetzee

Goeie en interesante lees stof. Baie dankie.

Barry62
Guest
Barry62

Weereens n baie goeie artikel Adriaan en moet as waarskuwing dien. Ons Volk is so verwyderd van mekaar geraak net soos by Bloukrans, die groepe was sleg 56 km uit mekaar maar wou nie saam staan nie en 17 Februarie 1838 word een van die drowigste dae in ons geskiedenis. Die week weer moes die Suidlanders hulle verdedig teen Ditsem, waarom moet ons Boere Afrikaners altyd die ander een aanval of in onguns bring (kan u weer die 56 km sien). Kom ons eerbiedig weer Yahshua se gebod, liefde vir YHWH en liefde vir jou Volk. Ja ons almal sondig… Lees Meer »

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Vir die wat weet dat die blankes Israel is en die sg. jode in werklikheid Edomiete. Kyk net hoe mooi bevestig die artikel die Skrif as waar. Wie sit agter Moab en Ammon? 2 Kronieke 20:2 sê dis Edom wat hulle stuur en vir die res van 2Kron 20 word na die Edomitiese `jode` verwys as gebergte van Seïr. Ons onlangse geskiedenis, die `jode` Joe Slovo en Ronnie Kasrils (Seïr) wat Moab (mandela) aanhits teen die Heilige (Aparte) Israel. Vandag sit ons hier met die groot menigte van Moab en Ammon, maar vir 2Kronieke 20:23 om in vervulling te gaan… Lees Meer »

Anette Walters
Guest
Anette Walters

Dit is ‘n PUIK artikel!!! Seker een van die bestes wat ek nog gelees het! Dankie!!! Iets wat my nou lekker aan die wonder het is: In 1994 is Nelson Mandela as president verkies, 3 jaar later in 1997 in Diana oorlede! In 2011 was die “Royal wedding” van die prins groot in die nuus, 3 dae later is Bin Laden vermoor! Nou le Mandela op sterwe terwyl die wereld wag vir die geboorte van die prins en Kate se baba! Is dit toeval, of le daar ‘n grooter geestelike betekenis agter hierdie gebeure???? Ek sal graag julle opinie hieroor… Lees Meer »

Ernst van Graan
Guest
Ernst van Graan

Ek glo daar is ‘n patroon wat gevolg word en dat hier geen “toeval” ter sprake is nie.

Andre Roodt
Guest
Andre Roodt

Ek glo werklik in siener van Rensburg se voorspellings aangesien die enigste boek wat hy ooit gelees het die Bybel was en ons as gelowiges weet dat die Bybel die onveilbare woord van God almagtig is

Johann Leipoldt
Guest
Johann Leipoldt

Dagsê Adriaan Dankie vir die stuk oor die dier uit die see. Ek wil iets byvoeg. Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. Wie is die kop wat gewond was. Hier is my verklaring. Hy het sy mag ontvang nog voordat hy gevang en na Robbeneiland is. Sy organisasie is toe verban en het daarna van sy kopwond herstel met sy vrylating en van hul ontbanning om vandag een van die sterk koppe te… Lees Meer »

JJ Kemp
Guest
JJ Kemp

Baie interressante berig maar ek stem nie saam met die dier uit die see wat na Mandela verwys word nie, Die dier waarvan hier gepraat word met 10 horings is die 10 lande wat teen Israel gaan op staan, dieslefde 10 lande wat saam gesmelt was gedurende die Romeinse Ryk toe Jesus op aarde was. Dieselfde 10 lane gaan weer saam smelt en teen Israel oorlog verklaar waar die slag van Armacheddon gaan plaas vind. Indien jy Daniel ook lees verwys hy na dieselfde dier wat uir die see gaan op kom en tussen die 10 horings het ‘n klein… Lees Meer »

Ben
Guest
Ben

Sommige vergelyk die geskiedenis van die Rooms Katolieke Kerk met Openbaring 17: die “wond” is toegedien toe Genl Berthier die pous in 1798 onttroon het en na die herstel in 1928, toe dit ‘n Staatskerk geword het, was sewe pouse aan bewind. Die huidige is die agtste. As Vrymesselaar behoor Mandela en ander stellig tot die liberaal-humanistiese familie.

Die boodskap van afsweer van geweld was vir my interessant in die artikel. Geweld kweek geweld en laat geweldenaars dan hulle eie ondergang bewerkstellig.

Salmon Vermaak Kriel
Guest
Salmon Vermaak Kriel

Voortreflik.
Sien elke dag uit om hier te lees.
.

Jurie Wessels
Guest

http://www.youtube.com/watch?v=Z8Qzg7op0-M

Prophecy of the Popes FULFILLED! Pope Francis IS Petrus Romanus!!
http://www.youtube.com
PLEASE SHARE THIS! – Did St. Maclachy’s 112th prophecy of the final pope fail because the new pope named hmself Pope Francis and not “Peter the Roman”? In th….

Ernst van Graan
Guest
Ernst van Graan

Baie netjiese artikel. Baie dankie. Dit is tog so duidelik om te sien.

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Ja, daar is baaaaaaie anti-christe soos geskrywe staan. Wees egter baaaaaaaaie versigtig vir die sewende dag se Adventiste siening rakende die pousdom as DIE Anti-Chris. U sal in mislei word op `n pad soort gelyk aan die van Mnr. JJ. Kemp waar u sal glo daar is `n 7 jarige verdrukking oppad(eendag) en dat Armagedon `n oorlog teen daai Edomiete wat so lekker maskereer as ware Israel sal wees. Mense ons IS Israel! Nie die hele nie maar Juda!. Weer nie die hele Juda nie maar Sion. Dit is egter wel baie belangrik dat ons alle dinge ondersoek en die… Lees Meer »

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Hier volg `n baie kernagtige opsomming om te oordink. Ook dit hang ek nie enigste waarheid aan nie, maar dit dra Skriftelik baie gewig DIE DUISENDJAAR VREDESRYK Die siening van `n duisend jarige vredes ryk NA die oordeels dag en dan WEER `n TWEEDE oordeel, het sy ontstaan in `n mis-verklaring van die Openbaring boek. Dit strook ook nie met AL die ander profete wat EEN enkele Oordeelsdag voorsien het nie. Indien Opb. 19 en 20 aan een gelees en as kronologies korrek aanvaar word is hierdie verkeerde AANNAME egter verstaanbaar. Die verdrukking en Groot Slag, met die dier en… Lees Meer »

Willem
Guest
Willem

Piet Jan,
Dit mag miskien met die eerste oogopslag aantreklik lyk om jou uitleg van die dier uit die see te ondersteun, maar kortom, dit val geheel en al plat weens die totale ontkenning van die duisendjarige vrederyk na die binding van satan, want die geskiedenis vertel ons dat daar nooit sodanige vrede op hierdie aarde geheers het, soos na verwys in die Boek van Opendaring nie! Klaar en uit.
JaHWeH se Woord eindig nie met die Ou Testament nie, maar word heel duidelik met die Nuwe Testament aangevul! Derhalwe vul die Boek van Openbaring ongetwyfeld die Boek van Jesaja aan.

JJ Kemp
Guest
JJ Kemp

Willem, ek stem een honderd persent saam met jou, Piet Jan haal net sinne uit wat hom pas, sodra jy openbaring begin ontken of nie saam stem met sekere verse nie, sit jy al klaar die pot heeltemal mis. Piet Jan, ek is ook nie ‘n sewende dagse Adventist soos jy beweer nie, ek verkry my inligting uit Die Woord volgens Jesaja, Daniel en geskryf deur Johannes in Openbaring. Al hierdie dinge gaan plaas vind in Israel dis waar die Antichris in die Nuwe tempel homself gaan vestig en homself aan die wereld gaan bekend maak. Die planne vir die… Lees Meer »

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Willem, skryf: `dit val geheel en al plat weens die totale ontkenning van die duisendjarige vrederyk na die binding van satan` Willem, gemeet aan die Skrif kan dit nie platval nie. Die Skrif sê nie daar gaan nie sonde wees nie, Openb. 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. LW. Die… Lees Meer »

JJ Kemp
Guest
JJ Kemp

Willem en Piet Jan, Daar gaan twee wederkomste wees, die eerste die wegraping, dis die wat in Christus gesterf het gaan uit hul grafte op gewek word en die Heiliges wat nog op aarde is wat nog leef, m.a.w. Jesus kom soos ‘n dief in die nag, onsigbaar vir die wereld wat Hom nie wou dien nie. Sondaars sal nie die basuin hoor nie want hulle is geestelik aan die slaap. Die dooies wat nie gerd is nie asook die ontslape Christene wat nie die vereiste standaard van heiligheid bereik het nie, sal niks hoor nie en sal eers na… Lees Meer »

Willem
Guest
Willem

Piet Jan, Ek antwoord jou nog een keer om jou die Skrif aan te haal waarteen jy so halsstarrig stry soos iemand met oogklappe. Vir jou informasie is ek nie in die kerker nie, maar dien ek Majesteit JaHWeH deur bemiddeling van Sy Seun Jahshua Masjiag. Ek haal aan: Open 20:1 En ek het ʼn engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ʼn groot ketting in sy hand. Open 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,… Lees Meer »

Willem
Guest
Willem

Oom Siener meld die syfers ” 14376″.
Vriend Adriaan, het jy enige idee wat hierdie misterieuse aantal syfers op neerkom?
Indien dit ‘n kriptiese toekomstige datum voorstel, sou ek dink dat dit aan die die Dier van Openbaring gekoppel is.
Dit mag dalk na die openbaarmaking van die Dier se identiteit verwys of na die dodelike verwonding van een van sy koppe of na hierdie kop se genesing.
Indien wel, dan mag hierdie datum as volg lees: 14 3 76 (13), OF (20)14 3 13, soos die internet datums aangee, dws die 13de Maart 2014.
Kom ons kyk of hierdie raaiskoot enige water hou.

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Willem, die boek van Openbaring het al menigte goeie gelowiges in alle rigtings laat rondskarrel en krap. – Daarom veroordeel ek niemand wat nie met my gedagtes daaroor saamstem nie. Ek het egter volle gemoedsrus daarin gevind om nie die hele Srif te buig om by een boek aan tepas nie, maar eerder Openbaring te `buig` om by AL DIE ANDER PROFETE in te pas. BUIG? Mag jy vra. Wel met alle respek, Openbaring is een boek wat van begin tot einde beeldspraak is van vroue op die maan tot see monsters soos nog nooit gewaar nie. – Dus moet… Lees Meer »

Piet Jan
Guest
Piet Jan

JJ. Kemp, Dis goed dat jy hier rondhang en insig opdoen, maar uit jou skrywe blyk dit daar is iets wat jy duidelik nog nie ingeneem het nie.

NIE JY OF ENIGIEMAND SAL DAAI VLUG 101 `RAPTURE` NA LALA LAND HAAL VOOR DIE SWAARD VAN DIE NASIES OOR DIE BLANKE VOLK KOM EN VOLTREK NIE!- SORRY!

JJ Kemp
Guest
JJ Kemp

Piet Jan, duidelik ken jy nie jou Bybel nie, ek stel voor jy begin weer van Genesis af en hopelik sal jy dan insig ontvang! Jy het duidelik ‘n heeltemale verkeerde siens wyse van wat al reeds gebeur het en nog gaan gebeur. Moenie net na Openbaring kyk nie, die ander boeke gee net so goeie beskrywing en die uitleg is soveel beter. Deur sieners se raad te volg en die Bybel te verdraai en net te glo wat jou pas is nie baie wys nie. Ek sal vir jou bid dat Die Here jou insig gee om dit wat… Lees Meer »

Jeanette Hamman
Guest

Ek wil graag hierdie met julle deel , dit was baie interesant vir my en baie belangrik :http://www.nowtheendbegins.com/pages/mark_of_the_beast/markOF_theBEAST.htm . ASB gaan lees, ek het ook gehoor dat SA nuwe ID’s kry ons gaan nie meer werk op die ID boekkies nie.

Dirk
Guest
Dirk

Dit word alreeds ‘n antal jare getoets deur verskeie staatsagentskappe in die VSA.

Die webwerf self is egter ‘n mengelmoes van drogargumente in die naam van ons meester. So mislei die vals profete ons deur die waarheid en feite tussen bedrieglike onwaarhede te publiseer. So, byv, word die Gog/Magog van esegiel 38 byna deurlopend verdraai en verkeerd vertolk.

dwarskop
Guest
dwarskop

Kan iemand vir my se of die ou sening nog regtig lewe.Soos wat hy nou herstel sal hy seker een van die dae op die wysie van”mama thembo’s wedding song” by die hospitaal uit gewals kom. Hoe lank vat dit om ‘n lyk te balsem of wag die lot eers vir die midde ooste om aan mekaar te spring om die wereld se aandag daar vas te hou terwyl die kak hier aan die gang is.

Andy Rabie
Guest
Andy Rabie

Laaste wat ek gehoor het is dat hy nog steeds kritiek maar stabiel is.Dit beteken eintlik maar net hy is kritiek en die masjiene is stabiel!
(ook seker net totdat eskom dit nog kan volhou!)

Piet Jan
Guest
Piet Jan

So bietjie van die punt af rakende ou TuTu. Pous steun TuTu. `The New Age` (Gupta dagblad) 30/07/2013 Bl. 3. Pope Francis reached out to gays saying he wouldn`t judge their sexual orientation… If someone is gay and he searches the Lord… who am I to judge? – he asked. Nou wonder ek… As die Pous die gene steun wat `n gedaante van godsaligheid het en tog teen Bybelse voorskrifte naleef en sê hy sal hulle nie oordeel nie, dan wonder ek of hy ook nie die regses sal oordeel wat wel volgens Bybelse voorskrifte wil leef nie??? O- Nee!… Lees Meer »

Deirdre
Guest
Deirdre

Die mense slaan nie ag nie…nie net Siener het die visoene ervaar nie….Nostradamus het ook van die visioene ervaar!!!! So belangrik is die waarskuwinge maar ons is geestelik doof en blind!!! Die Vader het hiri mense gestuur om ons te WAARSKU!!!!

Willem
Guest
Willem

Tu Tru

Jeanette
Guest

is daar n plekkie naby pta -wes waarna ons gesinne kan vlug (ek my man en (3 kinders 3mnde ,5jaar, 6jaar oud). En hoe kan ek meer betrokke raak by so plekie?

JJ Kemp
Guest
JJ Kemp

Hi Deirdre,

Die Here het nie die sieners gestuur om ons te waarsku nie, nog nie een siener het reg voorspel nie. Die enigste boek wat die waarheid praat en waar al die profesies en voorspellings waar geword het so ver is Die Bybel! Moenie jul laat verlei deur sieners nie, maar bestudeer eerder die ware Woord van God, daar sal jy al jou antwoorde verkry.
Sterkte en ek hoop regtig waar jy sal insig kry omtrent die saak.

Sheugnet
Guest
Sheugnet

Jeanette. Kontak die Suidlanders vir informasie oor ‘wegkom’.

Jeanette Hamman
Guest

Baie dankie Sheugnet, ek sal weer daar proebeer . Lekker aand verder .

Piet Jan
Guest
Piet Jan

JJ Kemp, in jou skrywe hierbo befestig jy dat jy met geen verband het met die hoofdoel van hierdie webtuiste of eenders denkendes nie.

Jou optrede laat my dink aan `n `date-crasher` – Amper soos `n rapper wat ongenooid by `n langarm troue opdaag en almal probeer oortuig om na `COOL and the Gang` te luister.

LEES JOU POS EN DOEN NAVORSING OOR DIE KERN AARD VAN HIERDIE TUISTE ASB.

Piet Jan
Guest
Piet Jan

O en jou woorde: `Die enigste boek wat die waarheid praat en waar al die profesies en voorspellings waar geword het so ver is Die Bybel!`

Herhinder my baie aan die ANC wat sê werkloosheid en misdaad is `n probleem.

Soet woorde van iets wat hulle self glad nie verstaan nie. – Dis soos die soet lekker koekies waarmee niemand stry nie – maar die manier wat jy dit aanbied lei dit Hansie en Grieke na die tower heks se vangstrik.

Willem
Guest
Willem

JJ en PJ, manne, manne. Netsoos oom Siener destyds gese het: ons stry nog so ondermejaar, dan sit ons met ‘n swart regering!!

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Lui lesers kan dalk die eerste 2/3 skip.

http://christogenea.org/content/no-safe-haven-william-finck

Dit laat my dink dat wanneer dinge hier by Sion begin dit die berge van Israel ook sal tref.

Piet Jan
Guest
Piet Jan

Martin Van Vuuren plaas onlangs sy gevoel op `n ou Artikel…. martin van vuuren Posted August 8, 2013 at 10:08 pm | Permalink Hoop ek is nou by die regte deel.Ons ouens van ou MI verstaan dinge partykeer andersom. EFF gestig om ANC se afval stemme te akkomodeer? Dan verloor hulle eintlik bitter min. Ek glo die Skepper God gaan binnekort ingryp in RSA en die blanke volk bevry van verdrukking.Ons moet die oorlog aan Hom oorlaat Hy sal ons bevry op bonatuurlike wyse. Mag ek aansluit by Martin. Ek reken byna elke regdenkende of dan regse blanke in die… Lees Meer »